Một chứng chỉ quan trọng cho các nhà sản xuất các thành phần thức ăn chăn nuôi

Để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm của mình, các nhà sản xuất phụ gia cho thức ăn chăn nuôi có thể được chứng nhận theo FAMI-QS. Với các thông số kỹ thuật chất lượng minh bạch, tiêu chuẩn đảm bảo mức độ an toàn cao của sản phẩm đối với các thành phần thức ăn và góp phần nuôi dưỡng vật nuôi khỏe mạnh cũng như năng suất.

An toàn hơn trong chuỗi thức ăn chăn nuôi

Quản lý quy trình hiệu quả hơn

An toàn và chất lượng sản phẩm hơn

Mức độ tin cậy cao của khách hàng

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Chứng nhận FAMI-QS - cho mức độ an toàn thức ăn chăn nuôi cao

Tiêu chuẩn FAMI-QS được phát triển để đảm bảo an toàn, chất lượng và tuân thủ các hướng dẫn pháp lý trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Mục tiêu của tiêu chuẩn là đảm bảo rằng chỉ những nguyên liệu thức ăn chăn nuôi an toàn và tuân thủ pháp luật mới được đưa ra thị trường.

Tiêu chuẩn dựa trên cấu trúc bậc cao của tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi FAMI-QS Asbl, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi thống nhất và nhằm giảm thiểu rủi ro vệ sinh tiềm ẩn trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận FAMI-QS phù hợp với những công ty nào?

Nhóm mục tiêu chính của tiêu chuẩn FAMI-QS bao gồm các nhà sản xuất và kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi . Chứng nhận có thể được áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Các thành phần thức ăn chuyên biệt được sử dụng để tối ưu hóa các đặc tính của thức ăn chăn nuôi. Chúng là thành phần thức ăn chăn nuôi được bổ sung đặc biệt và sẽ không có mặt tự nhiên trong thức ăn chăn nuôi. Ví dụ điển hình bao gồm vitamin, axit amin, chất chống oxy hóa và chất bảo quản. Theo FAMI-QS, các thành phần của thức ăn đặc biệt có thể thu được thông qua quá trình xử lý sinh học, khai thác hoặc tổng hợp hóa học. Các nhà sản xuất được chứng nhận được liệt kê trên trang web FAMI-QS Absl.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Cấu trúc của tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn FAMI-QS dựa trên cấu trúc bậc cao cho hệ thống quản lý

Các mục sau đây là một phần của cuộc đánh giá chứng nhận FAMI-QS:

  • HACCP - Có hệ thống phân tích mối nguy không?
  • Giám sát - Những biện pháp nào được sử dụng để giám sát và kiểm soát các quá trình?
  • Tính minh bạch - Tính minh bạch trong sản xuất đạt được như thế nào?
  • Cách tiếp cận theo quy trình - Những quy trình nào được thực hiện và như thế nào?
  • Tuân thủ - Các yêu cầu pháp lý có được tuân thủ không?
Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận FAMI-QS hoạt động như thế nào?

Trong bước đầu tiên, bạn sẽ thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng chỉ với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên cũng như phát triển chương trình đánh giá cụ thể cho tất cả các phòng ban và địa điểm liên quan. Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng phân tích hệ thống (đánh giá giai đoạn 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không. Trong bước tiếp theo (giai đoạn 2 đánh giá hệ thống), chuyên gia đánh giá DQS của bạn sẽ đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc họp bế mạc, chuyên gia sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Tái chứng nhận được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi tuân thủ, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận FAMI-QS là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận FAMI-QS phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của các quy trình của họ. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao các công ty nên được chứng nhận FAMI-QS với DQS?

  • Kiến thức sâu rộng trong ngành thức ăn chăn nuôi
  • Các đánh giá viên giàu kinh nghiệm với trình độ chuyên môn cao
  • Mạng lưới liên hệ rộng khắp tại hơn 80 địa điểm trên thế giới 
  • Hỗ trợ chuyên nghiệp vượt ra ngoài mong đợi của một cuộc đánh giá đơn thuần
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất vui lòng được cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho chứng nhận FAMI-QS.