Chứng nhận EN 9100

Là một nhà cung cấp trong ngành hàng không vũ trụ, bạn biết rằng bạn phải đáp ứng các yêu cầu cao nhất về chất lượng và an toàn - và điều này áp dụng như nhau trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bằng chứng: Chứng chỉ theo EN / AS 9100. DQS được Cơ quan Công nhận Liên bang Đức DAkkS và IAQG công nhận là một trong những cơ quan được công nhận và do đó được phép chứng nhận các công ty theo các tiêu chuẩn EN 9100, EN 9110 và EN 9120 dựa trên EN 9104-001.

Bằng chứng chất lượng được quốc tế công nhận trong ngành hàng không vũ trụ

Đáp ứng các yêu cầu OEM

Liệt kê với tư cách là nhà cung cấp có năng lực trong cơ sở dữ liệu IAQG OASIS

Truy xuất nguồn gốc và xác minh đầu cuối

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Quản lý chất lượng theo EN 9100/9110/9120 là gì?

Bộ tiêu chuẩn EN 9100 được Công bố lần đầu tiên bởi Nhóm Chất lượng Hàng không Vũ trụ Quốc tế (IAQG) vào năm 1998. Nó hình thành các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cho các công ty trong ngành công nghiệp hàng không và quốc phòng. Ngoài các yêu cầu cụ thể của khách hàng đối với các quy trình, đặc biệt là ở các giao diện của chuỗi cung ứng, các tiêu chuẩn còn dựa trên các thông số kỹ thuật của cơ quan hàng không vũ trụ.

Bộ tiêu chuẩn cho ngành hàng không vũ trụ được chia thành ba phần sau:

EN 9100:2018 - cho tất cả các nhà sản xuất thiết kế, phát triển và / hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng không, vũ trụ và quốc phòng và cho các tổ chức cung cấp các hoạt động sau giao hàng, bao gồm cả việc cung cấp bảo trì, phụ tùng hoặc vật liệu cho các sản phẩm và dịch vụ của chính họ

EN 9110:2018 - dành cho các tổ chức có hoạt động kinh doanh chính bao gồm cung cấp các dịch vụ bảo trì hoặc dịch vụ hàng không liên tục cho các sản phẩm và hàng không vũ trụ dân dụng và quân sự và cho các nhà sản xuất thiết bị gốc [OEM] thực hiện các hoạt động bảo trì, sửa chữa và đại tu do họ tự chịu trách nhiệm hoặc về cơ bản khác với hoạt động sản xuất của họ

EN 9120:2018 - cho các nhà phân phối và nhà dự trữ mua các bộ phận, vật liệu và cụm lắp ráp và bán lại các sản phẩm này cho khách hàng trong ngành công nghiệp hàng không và quốc phòng. EN 9120 cũng bao gồm các tổ chức mua sản phẩm và chia chúng thành số lượng nhỏ hơn, cũng như các tổ chức điều phối quy trình do khách hàng hoặc chính phủ chỉ đạo trên sản phẩm

Các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn là bổ sung và không phải là một sự thay thế cho các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành và hợp đồng. Nếu các hoạt động xử lý được thực hiện trên các bộ phận hàng không vũ trụ, bạn cần chứng nhận theo EN 9100 hoặc EN 9110.

Các tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu của dòng 9100 mang ký hiệu của các ngành IAQG chịu trách nhiệm khu vực trước tên của tiêu chuẩn: EN cho Châu Âu, AS cho Châu Mỹ (tức là AS 9100), JISQ / SJAC cho Nhật Bản / Châu Á / Thái Bình Dương (tức là JISQ 9100 hoặc SJAC 9100). Về nội dung, các tiêu chuẩn là giống nhau và được công nhận là tương đương trên toàn thế giới.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Gesetze
Loading...

Về bản sửa đổi của EN / AS 9100/9110/9120

Bộ tiêu chuẩn EN 9100 đã được sửa đổi cơ bản với việc sửa đổi ISO 9001: 2015. Những đổi mới bao gồm chuyển đổi sang  Cấu trúc Bậc cao (HLS), tăng rủi ro và định hướng quy trình, an toàn sản phẩm, ngăn ngừa các bộ phận giả mạo, yếu tố con người và tập trung mạnh hơn vào nhu cầu của các bên quan tâm có liên quan.

Để đạt được mục tiêu này, tất cả các đổi mới từ EN ISO 9001: 2015 đã được thông qua nhưng vẫn phải có đại diện lãnh đạo cao nhất. Các yêu cầu của tiêu chuẩn EN 9100 ff đối với quản lý chất lượng của bạn cũng là:

 • Thực hiện quy trình quản lý cấu hình thích hợp
 • Kiểm tra mẫu ban đầu
 • Quản lý rủi ro
 • Xác minh và đánh dấu / truy xuất nguồn gốc trong suốt chuỗi cung ứng và vòng đời cho các công ty trong ngành hàng không vũ trụ
 • Báo cáo bắt buộc và thiết lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp phát hiện sản phẩm bị lỗi đã giao
Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận EN 9100 phù hợp với ai?

Trong khi các tiêu chuẩn quốc tế EN 9100, EN 9110 và EN 9120 được phát triển chủ yếu cho ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng, chúng cũng có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp khác, nơi cần có hệ thống quản lý chất lượng với các yêu cầu bổ sung ngoài ISO 9001.

Các tổ chức hàng không và quốc phòng phải cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn và đáng tin cậy đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành cho khách hàng của họ và liên tục cải tiến chúng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với trách nhiệm ngày càng tăng của ngành, điều quan trọng hơn bao giờ hết là duy trì công nghệ đáng tin cậy với tiêu chuẩn cao nhất. Sự toàn cầu hóa của ngành hàng không vũ trụ và sự đa dạng của các yêu cầu và kỳ vọng của khu vực và quốc gia đã làm phức tạp thêm mục tiêu này.

Các tổ chức phải đối mặt với thách thức trong việc mua lại các sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp bên ngoài trên khắp thế giới và ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng. Mặt khác, các nhà cung cấp bên ngoài phải đối mặt với thách thức khi phải cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho nhiều khách hàng, những người có yêu cầu và kỳ vọng chất lượng khác nhau.

Điều này làm cho việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của loạt tiêu chuẩn càng trở nên quan trọng hơn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Lợi ích của chứng nhận EN 9100 là gì?

Bằng cách có hệ thống quản lý chất lượng của họ được đánh giá độc lập và có chuyên môn, ban quản lý của các công ty hàng không vũ trụ có thể yên tâm rằng hệ thống tuân thủ các yêu cầu của các tiêu chuẩn cụ thể của ngành. Ngoài ra, các đánh giá viên có kinh nghiệm trong ngành của DQS tập trung vào việc xác định tiềm năng cải tiến.

Sơ lược về các ưu điểm của chứng nhận EN 9100 ff:

 • Dấu hiệu dễ thấy về việc tuân thủ các yêu cầu của OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc)
 • Liệt kê công ty của bạn với tư cách là nhà cung cấp có năng lực trong cơ sở dữ liệu Hệ thống Thông tin Nhà cung cấp Hàng không Vũ trụ Trực tuyến (OASIS) của IAQG. Chỉ mục nhập này cung cấp bằng chứng về chứng chỉ được công nhận, được quốc tế công nhận.
 • Lợi ích kinh tế thông qua cấu trúc rõ ràng thông tin về sản phẩm và quá trình thông qua hệ thống quản lý chất lượng
 • Ràng buộc các quy trình và trách nhiệm hỗ trợ việc cải tiến liên tục các quy trình và kết quả của chúng
 • Tư duy dựa trên rủi ro và xác minh hoàn chỉnh trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp của bạn
 • Tích hợp các yêu cầu từ các lĩnh vực quy chuẩn và pháp lý
 • Niềm tin mạnh mẽ của khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan vào hệ thống quản lý chất lượng của bạn
 • Tính minh bạch thông qua cấu trúc có thể truy nguyên rõ ràng, phát hành và sửa đổi các yêu cầu / thông số kỹ thuật và sản phẩm, ví dụ như thông qua quản lý cấu hình

Chứng chỉ DQS được quốc tế công nhận vì chúng bao gồm tất cả các dấu ngành liên quan.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Wer darf zertifizieren
Loading...

Ai được phép thực hiện chứng nhận theo EN 9100?

DQS được công nhận là một trong 28 cơ quan trên toàn thế giới được công nhận trong  "Chương trình ICOP" và do đó được phép chứng nhận các công ty theo các yêu cầu của loạt tiêu chuẩn EN 9100 ff dựa trên EN 9104-001. Trong quá trình đánh giá, đánh giá viên của chúng tôi cung cấp động lực quan trọng để cải thiện kết quả thực hiện của bạn ngoài việc xác nhận sự phù hợp đơn thuần.

Để chứng nhận hệ thống quản lý hàng không, bản thân tổ chức chứng nhận tương ứng phải được công nhận theo EN 9104 và được IAQG liệt kê trong cơ sở dữ liệu OASIS. DQS được DAkkS và ANAB công nhận và do đó được phép thực hiện đánh giá và chứng nhận theo EN91xx.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận EN 9100 tiến hành như thế nào?

Để được chứng nhận, bước đầu tiên của quy trình là thảo luận về công ty của bạn, quản lý chất lượng hiện tại của bạn và các mục tiêu của chứng chỉ EN 91xx với chúng tôi. Dựa trên các cuộc thảo luận này, bạn sẽ nhận được một báo giá phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của công ty bạn.

Các bước này chuẩn bị cho việc đánh giá thực tế để được chứng nhận. Lập kế hoạch dự án có thể hữu ích cho các dự án lớn hơn để điều phối lịch trình và thực hiện đánh giá cho các địa điểm hoặc khu vực. Ngoài ra, đánh giá trước cung cấp cơ hội để xác định trước các điểm mạnh và tiềm năng cải tiến hệ thống của bạn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng việc phân tích và đánh giá hệ thống của bạn và xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn có phù hợp để được chứng nhận hay không. Trong bước tiếp theo, đánh giá viên DQS tại chỗ của bạn đánh giá hiệu quả của các quy trình quản lý bằng cách sử dụng tiêu chuẩn thích hợp. Kết quả được trình bày tại cuộc họp bế mạc. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ theo EN 9100 ff.

Các thành phần thiết yếu của hệ thống của bạn được kiểm tra lại hàng năm tại chỗ. Bằng cách này, việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và các quy trình kinh doanh của bạn được giám sát một cách thành thạo.

Chứng chỉ theo EN 9100 ff có giá trị tối đa là ba năm. Trong thời gian thích hợp trước khi chứng chỉ hết hạn, việc chứng nhận lại được thực hiện để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi tuân thủ, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chứng nhận EN 9100 có giá bao nhiêu?

Mặc dù việc đánh giá theo EN 9100 ff phải được thực hiện theo các thông số kỹ thuật có cấu trúc, nhưng chi phí phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Ví dụ, nó đóng một vai trò quan trọng cho dù hệ thống quản lý được chứng nhận đã được áp dụng hay chưa. Ngoài ra, quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của hệ thống quản lý chất lượng hàng không vũ trụ (AQMS) có ảnh hưởng đến thời hạn của chứng nhận và giá cả.

Vì những lý do này, chi phí cho chứng nhận hàng không và hàng không theo EN 9100 không thể được đưa ra một lần. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một đề báo giá phù hợp cho công ty hoặc tổ chức của bạn.

Để chúng tôi cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về chi phí cho chứng nhận EN 9100, chúng tôi cần thông tin chính xác về tổ chức của bạn và phạm vi AQMS của bạn trước. Điều này sẽ cho phép chúng tôi gửi cho bạn một báo giá được thiết kế riêng. Liên hệ trực tiếp tại đây, nhân viên liên hệ riêng sẽ tư vấn cho bạn.

Sau khi sửa đổi EN 9104-001, các tiêu chí sau là cơ sở để tính toán chi phí cho chứng nhận hệ thống quản lý của bạn theo EN 91xx. Tùy thuộc vào đánh giá, các tiêu chí này dựa trên chi phí giảm, bình thường và tăng lên.

1. Hệ thống quản lý của bạn phức tạp đến mức nào?

Ở đây, số lượng và cấu trúc của các địa điểm được xem xét cũng như mức độ phức tạp của tổ chức và hệ thống quản lý của nó.

2. Các quy trình cốt lõi của công ty bạn trong phạm vi của AQMS là gì?

Tại thời điểm này, câu hỏi liệu công ty của bạn có tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm hay không đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định nỗ lực đánh giá cần thiết.

Những rủi ro trong tổ chức của bạn là gì?

Phân tích rủi ro phải được thực hiện trước khi chứng nhận ban đầu và được cập nhật khi cần thiết trước mỗi cuộc đánh giá giám sát hoặc tái chứng nhận.

Phân tích rủi ro phải bao gồm thông tin về hoạt động của tổ chức đối với từng địa điểm trong phạm vi chứng nhận, bao gồm:

 • Giao sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức cho khách hàng đúng thời hạn.
 • Sự phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
 • PEAR và các Chỉ số kết quả thực hiện Chính liên quan (KPI).
 • Khiếu nại của khách hàng và (các) mức độ hiệu quả của quy trình, nếu có
 • Mức độ yêu cầu quy định
 • Sự hoàn thiện và hiệu lực của hệ thống quản lý, bao gồm cả kết quả xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ
 • Rủi ro liên quan đến sản phẩm, quy trình hoặc hoạt động, ví dụ, thiết kế, an toàn, độ tin cậy hoặc độ phức tạp

 

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

 • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong chứng nhận hệ thống quản lý và quy trình
 • Giá trị gia tăng thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn từ các chuyên gia của chúng tôi
 • Đánh giá viên có kinh nghiệm sâu sắc trong ngành của bạn trên toàn cầu
 • Chứng chỉ được quốc tế chấp nhận
 • Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
 • Báo giá cá nhân với các điều khoản hợp đồng linh hoạt và không có chi phí ẩn
Xem thêm
Hiện ít hơn
Contact-South-Asia-man-shutterstock_2066490473.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi sẽ sẵn lòng chuẩn bị một báo giá riêng phù hợp với bạn.