Tiêu chuẩn quan trọng cho hệ thống quản lý vệ sinh trong ngành đóng gói

Với chứng nhận theo EN 15593, các nhà sản xuất vật liệu đóng gói có thể được đánh giá việc quản lý vệ sinh của họ theo một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn Châu Âu. Chứng chỉ mang lại cơ hội mở ra thị trường mới đồng thời đảm bảo mức độ an toàn cao của sản phẩm.

Phát hiện hiệu quả các điểm yếu

Giảm rủi ro trách nhiệm trong quá trình sản xuất

Cải thiện ngăn ngừa lỗi sản phẩm

Niềm tin đảm bảo cho người tiêu dùng và nhà bán lẻ

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

EN 15593 - Tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho ngành đóng gói

EN 15593 được phát triển như một sự thay thế của Châu Âu cho Tiêu chuẩn BRCGS của Anh-Canada Bao bì như một tiêu chuẩn có giá trị quốc tế về quản lý vệ sinh trong lĩnh vực đóng gói và được công bố lần đầu tiên vào năm 2008. Đồng thời, chứng nhận theo EN 15593 đã trở thành tiêu chuẩn cho các công ty Châu Âu trong ngành công nghiệp bao bì.

Chứng nhận EN 15593 có thể được áp dụng cho các công ty thuộc mọi quy mô và loại hình. Đánh giá tập trung vào việc quản lý vệ sinh của các công ty đóng gói liên quan đến khả năng nhiễm bẩn vật lý, hóa học hoặc sinh học.
Cấu trúc của EN 15593 dựa trên mô hình tương tự như ISO 9001 và các tiêu chuẩn ISO khác. Chứng nhận EN 15593 có hiệu lực trong ba năm và có thể được làm mới trong quá trình đánh giá tái chứng nhận.

Vì EN 15593 được phát triển trên cơ sở các tiêu chuẩn ISO nên việc kết hợp với các chứng chỉ ISO tương ứng trở nên dễ dàng hơn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Những công ty nào nên được chứng nhận theo EN 15593?

Nói chung, EN 15593 chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà sản xuất bao bì chính tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Cụ thể, các công ty sau đây phải được chứng nhận theo EN 15593:

  • Nhà sản xuất bao bì thực phẩm (bao bì chính)
  • Nhà sản xuất nguyên liệu và linh kiện cho bao bì thực phẩm
  • Các nhà cung cấp cho các nhà sản xuất bao bì thực phẩm
  • Các công ty vận chuyển hoặc lưu trữ bao bì thực phẩm
Xem thêm
Hiện ít hơn
Gesetze
Loading...

Cấu trúc và nội dung của EN 15593

EN 15593 chia sẻ các nguyên tắc phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro với ISO 9001 và ISO 22000.

Các chương trung tâm của EN 15593 bao gồm các chủ đề "Hệ thống quản lý vệ sinh", "Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro" cũng như "Các nguồn gây ô nhiễm" và "Yêu cầu đối với nhà máy và nhân viên".

Trong chương "Quản lý vệ sinh", trách nhiệm quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như giám sát sản phẩm được đánh giá. Trong số các nguồn ô nhiễm có thể xảy ra, các chất gây ô nhiễm vật lý hoặc hóa học đóng một vai trò bên cạnh các chất gây ô nhiễm sinh học. Trong các tòa nhà, thiết bị được đánh giá bên cạnh cơ sở vật chất.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Đây là cách hoạt động của chứng nhận EN 15593

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng nhận với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một đề nghị chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên của bạn cũng như phát triển một chương trình đánh giá cụ thể cho tất cả các khu vực và địa điểm liên quan.
Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với phân tích hệ thống (giai đoạn đánh giá 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả của việc xem xét của ban quản lý và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý vệ sinh của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.

Trong bước tiếp theo (giai đoạn 2 đánh giá hệ thống), chuyên gia đánh giá DQS của bạn sẽ đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc họp bế mạc, đánh giá viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của tiêu chuẩn sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Tái chứng nhận được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi tuân thủ, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chứng nhận EN 15593 có giá bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận EN 15593  phụ thuộc vào quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của các quy trình của nó. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao các công ty nên được chứng nhận bởi DQS theo EN 15593?

  • Tất cả các cuộc đánh giá quan trọng để chứng nhận vật liệu đóng gói từ một nguồn
  • Các đánh giá viên giàu kinh nghiệm với nhiều kiến thức chuyên môn trong ngành
  • Thông tin liên hệ tại hơn 80 địa điểm trên toàn thế giới
  • Hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp, trong và ngoài cuộc đánh giá
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho chứng nhận EN 15593.