Thông tin về Chứng nhận CB

Với chứng nhận CB, bạn có thể chứng minh cho các nhà đầu tư thấy rằng dự án của bạn đóng góp vào một nền kinh tế phát thải thấp.

Bạn thu hút nhiều nhà đầu tư hơn

Bạn tiếp cận một lượng lớn hơn khách hàng quốc tế

Các nhà đầu tư có thể tiết kiệm chi phí thẩm định về môi trường

Bạn nâng cao danh tiếng của mình

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Chứng nhận CB

Khi tài chính bền vững trở nên quan trọng hơn, thì áp lực ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư trong việc cân nhắc các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Một tiêu chí ngày càng trở nên quan trọng là mức độ mà một dự án đóng góp vào sự nóng lên toàn cầu. Trái phiếu Khí hậu được Chứng nhận là trái phiếu có giá trị và đóng góp vào nền kinh tế phát thải thấp.

Các nhà phát hành, để có được chứng nhận cho trái phiếu của họ, phải có đơn vị xác minh được phê duyệt - ví dụ: DQS. Đơn vị xác minh  đảm bảo rằng tài sản tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn trái phiếu khí hậu.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Wer darf zertifizieren
Loading...

Ai có thể đăng ký chứng nhận Climate Bonds?

Tổ chức phát hành trái phiếu phải xin giấy chứng nhận. Đây có thể là bất kỳ tổ chức nào tìm cách tài trợ hoặc tái cấp vốn cho các dự án phát thải thấp, chẳng hạn như các nhà phát triển dự án, tiện ích, nhà sản xuất thiết bị gốc và ngân hàng.

Anforderungen
Loading...

Tiêu chí ngành

Chương trình hiện có sẵn cho các trái phiếu có lợi ích trong: Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Năng lượng địa nhiệt, Năng lượng Đại dương, Cơ sở hạ tầng nước, Giao thông vận tải phát thải thấp & Xây dựng phát thải thấp. Các tiêu chí ngành bổ sung đang được phát triển.

Business28.png
Loading...

Quá trình

Xác định các dự án và tài sản phù hợp với tiêu chí ngành có liên quan và xác định cách tận dụng lợi nhuận.

Làm việc với DQS để lập kế hoạch xác minh ngay cả trước khi trái phiếu được phát hành. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin liên quan và xác nhận trong một báo cáo rằng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu đã được đáp ứng.

Gửi báo cáo DQS tới Sáng kiến CB ​​. Sau khi được đánh giá tích cực bởi Sáng kiến ​​Trái phiếu Khí hậu, bạn sẽ nhận được chứng chỉ và chỉ định Trái phiếu Khí hậu được Chứng nhận.

Trái phiếu được phát hành.

Lên lịch xác minh lần thứ hai với DQS trong vòng 24 tháng kể từ khi phát hành trái phiếu và gửi báo cáo tới Climate Bonds Initiative.

Báo cáo hàng năm cho các nhà đầu tư và cho Sáng kiến ​​Trái phiếu Khí hậu.

Banking13.png
Loading...

Chứng nhận CB là bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận CB phụ thuộc vào loại và số lượng dự án và tài sản. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo cho chứng nhận CB?

  • Các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành
  • Chuyên gia đa văn hóa trên toàn thế giới
  • Định hướng giải pháp cao và tập trung vào khách hàng
  • Báo giá  và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của công ty bạn

 

 

Contact-South-Asia-woman-shutterstock_1766529371.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho chứng nhận Climate Bonds