Chứng minh tính chuyên nghiệp của bạn - với chứng nhận EN 16636

Để giữ cho chất lượng và mức độ an toàn của việc kiểm soát dịch hại ở Châu Âu cao, chứng nhận EN 16636 đã được đưa ra. Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp có thể được đánh giá theo tiêu chuẩn này và do đó chứng minh kiến thức chuyên môn của họ một cách minh bạch và có thể truy nguyên.

Bằng chứng về quản lý dịch hại chuyên nghiệp

Đảm bảo chất lượng cao

Quyền lợi động vật và tuân thủ môi trường

Tăng niềm tin của khách hàng

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Chứng nhận theo EN 16636 - an toàn hơn trong việc kiểm soát dịch hại

Tiêu chuẩn EN 16636 được Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN) công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2015 sau hơn ba năm làm việc sơ bộ. Tiêu chuẩn được phát triển để thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa ngành quản lý dịch hại của Châu Âu. Chứng nhận EN 16636 cho phép các công ty kiểm soát dịch hại chứng minh chuyên môn và chất lượng của họ.

Tiêu chuẩn được tạo thành từ hai phần trung tâm:

  • Yêu cầu đối với hoạt động của quy trình kiểm soát dịch hại.
  • Yêu cầu về năng lực chuyên môn của nhân viên hoặc quản lý.

Các mục tiêu quan trọng của tiêu chuẩn là an toàn hơn cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

EN 16636 quan trọng đối với những công ty nào?

EN 16636 nhằm vào các công ty kiểm soát dịch hại thương mại thực hiện đánh giá, biện pháp phòng ngừa, dịch vụ tư vấn và các biện pháp thực tế. EN 16636 không nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra các giải pháp bảo vệ cây trồng có thể canh tác được. Nó cũng không áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ làm sạch và khử trùng thông thường.

Gesetze
Loading...

Các thành phần quan trọng của tiêu chuẩn EN 16636

EN 16636 mô tả một quy trình tiêu chuẩn để phân tích nguyên nhân gốc rễ, phân tích rủi ro, thiết lập các biện pháp và báo cáo bởi các công ty kiểm soát dịch hại.

Việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận theo EN 16636 có thể hữu ích cho việc quản lý chất lượng được chứng nhận theo IFS Food hoặc BRCGS Food.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Prozessorientierung
Loading...

Chứng nhận CEPA viết tắt cho điều gì?

Tiêu chuẩn EN 16636 được phát triển theo yêu cầu của CEPA, the European Confederation of Pest Professionals. Để đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận có đủ năng lực cần thiết để đánh giá các công ty kiểm soát dịch hại, các chuyên gia đánh giá và tổ chức chứng nhận phải được CEPA đào tạo và chấp thuận. Là một trong những tổ chức chứng nhận đầu tiên, DQS đã được CEPA chấp thuận để thực hiện đánh giá chứng nhận theo EN 16636. Do đó, khách hàng của chúng tôi không chỉ nhận được chứng chỉ EN 16636 mà còn được phép sử dụng con dấu phê duyệt CEPA Certified. Hơn nữa, các công ty được chứng nhận được liệt kê trên trang web của CEPA.

Business28.png
Loading...

Quy trình CEPA

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng nhận với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được đề nghị chi tiết và minh bạch từ chúng tôi, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Để có thể đánh giá mức độ bạn đã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, CEPA đã phát triển một công cụ tự đánh giá miễn phí, có sẵn tại www.cepa-europe.org.

Khi công ty của bạn đã sẵn sàng, một ngày đánh giá sẽ được ấn định với bạn và một đánh giá viên có kinh nghiệm và chuyên môn quản lý dịch hại bắt buộc sẽ được chọn. Đánh giá ban đầu sẽ xác minh rằng công ty của bạn đáp ứng các yêu cầu của EN 16636. Thông thường, quá trình đánh giá diễn ra trong một ngày và bao gồm một chuyến thăm khách hàng.

Việc đánh giá và kết quả của nó được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS, hội đồng quyết định việc cấp chứng chỉ. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu có bất kỳ sự không phù hợp nào, bạn có ba tháng để giải quyết và thực hiện hành động thích hợp. Nếu không còn điểm nào không phù hợp nổi bật, chứng chỉ CEPA Certified® sẽ được cấp. Chứng chỉ có giá trị trong ba năm. Khi chúng tôi đã cấp chứng chỉ, chúng tôi tải nó lên cơ sở dữ liệu CEPA. Điều này làm tăng cơ hội được khách hàng mới tìm thấy.

Để duy trì hiệu lực của chứng chỉ, cần có một cuộc đánh giá giám sát sau 18 tháng kể từ lần đánh giá ban đầu. Một lần nữa, bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá. Ba năm sau khi đánh giá ban đầu, chứng chỉ sẽ hết hạn. Nếu bạn muốn đăng ký gia hạn, một chu kỳ mới 3 năm sẽ bắt đầu.

Banking13.png
Loading...

Chứng nhận EN 16636 có chi phí là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận EN 16636 phụ thuộc vào quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của các quy trình của nó. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho công ty của bạn mà không có nghĩa vụ.

Business2.png
Loading...

Tại sao các công ty nên được chứng nhận bởi DQS theo EN 16636?

  • Kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong ngành
  • Chứng nhận được CEPA công nhận
  • Ghi nhận trên thị trường, đặc biệt nhưng không chỉ trong ngành thực phẩm
  • Hỗ trợ đáng tin cậy, cũng như trước và sau khi đánh giá
Contact-South-Asia-woman-shutterstock_1766529371.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn báo giá  phù hợp cho chứng nhận EN 16636 CEPA.