Đảm bảo quyền con người trong chuỗi cung ứng với đánh giá xã hội

Không công ty nào muốn sản phẩm của họ dựa trên sức lao động vô nhân đạo. Nhiều công ty dựa vào các quy tắc ứng xử mà các nhà cung cấp và nhà sản xuất phải tuân thủ. Trên thực tế, những tuyên bố như vậy thường không minh bạch lắm. Với đánh giá xã hội, các công ty có thể có được bức tranh về điều kiện làm việc tại chỗ và xác nhận sự tôn trọng của họ đối với quyền con người và điều kiện làm việc công bằng.

Minh bạch hơn cho toàn bộ chuỗi cung ứng

Tuân thủ quyền con người ,nghĩa vụ chăm sóc

Giảm thiểu trách nhiệm pháp lý, bảo vệ danh tiếng của bạn

Thể hiện sự tuân thủ với nghĩa vụ chăm sóc

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Đánh giá xã hội không chỉ bao gồm các khía cạnh xã hội

Đánh giá  xã hội ban đầu tập trung vào các điều kiện khuôn khổ xã hội đối với nhân viên. Nhưng các cuộc đánh giá độc lập còn vượt xa điều đó. Mục đích là đưa ra một bức tranh toàn cảnh về các điều kiện làm việc và việc tuân thủ các quyền con người và sức khỏe nghề nghiệp.

Các tiêu chuẩn đánh giá khác nhau được sử dụng để thực hiện đánh giá xã hội. Bất kể tiêu chuẩn được đề cập là gì, các đánh giá viên có kinh nghiệm thường kiểm tra các khía cạnh sau tại hiện trường trong các nhà máy và cơ sở sản xuất:

 • Điều kiện làm việc: Sản phẩm hoặc nguyên liệu thô được chế biến trong điều kiện nào? Người lao động có được trả một mức lương công bằng không?
 • An toàn lao động: Nhà sản xuất có tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành cho nhân viên của họ không? Các tiêu chuẩn an toàn đã thiết lập có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng không?
 • Quyền con người: Có các thủ tục đầy đủ để loại trừ lao động trẻ em không? Tất cả người lao động có được đối xử nhân đạo không? Họ có quyền nghỉ làm và nghỉ phép không?
 • Bảo vệ môi trường: Nhà cung cấp có thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ môi trường không? Các tiêu chí bền vững có được áp dụng trong sản xuất không?
 • Bảo vệ môi trường: Nhà cung cấp có thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ môi trường không? Các tiêu chí bền vững có được áp dụng trong sản xuất không?

 

Đánh giá viên thu được câu trả lời cho những câu hỏi này tại chỗ trong quá trình đánh giá. Vì mục đích này, các cuộc phỏng vấn được tổ chức với nhân viên. Các tài liệu quan trọng như phiếu lương, lịch trình làm việc và các tài liệu khác cũng được kiểm tra. Để có thể phân loại an toàn lao động, máy móc và toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của nhà cung cấp cũng được kiểm tra.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Anforderungen
Loading...

Các tiêu chuẩn quan trọng để thực hiện đánh giá xã hội

Đánh giá xã hội có thể dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau. DQS được công nhận chứng nhận theo nhiều tiêu chuẩn có giá trị toàn cầu và có thể thực hiện đánh giá tương ứng cho các công ty trên toàn thế giới. Các cuộc đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá tương tự, nhưng chuyên sâu vào các ngành hoặc phân khúc cụ thể.

Các tiêu chuẩn quan trọng đối với đánh giá xã hội bao gồm::

 • Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA)
 • Cùng nhau vì sự bền vững (TfS)
 •  ASI
 • Đánh giá tính bền vững của trang trại (FSA)
 • SA8000
 • Sedex SMETA

Ngoài các tiêu chuẩn này, đánh giá xã hội cũng có thể được thực hiện trên cơ sở cá nhân đối với từng công ty hoặc đơn vị kinh doanh.

Mỗi cuộc đánh giá xã hội, bất kể tiêu chuẩn đánh giá được áp dụng, đều xem xét việc tuân thủ môi trường, các nguyên tắc đạo đức cũng như các thông lệ xã hội giữa tất cả các bên liên quan tham gia vào chuỗi cung ứng. Mục đích của cuộc đánh giá luôn là tạo ra một bức tranh tổng thể và sự hiểu biết về các điều kiện tại hiện trường. Sau khi các quy trình được thiết lập,  đánh giá "theo dõi" có thể được thực hiện để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn đã được chứng nhận tiếp tục được đáp ứng.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Đánh giá xã hội là gì?

Đánh giá xã hội còn được gọi là "đánh giá tuân thủ xã hội". Đây là các cuộc đánh giá được thực hiện bởi một tổ chức đánh giá độc lập. Họ kiểm tra xem một công ty và tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng có tuân thủ các tiêu chuẩn quan trọng liên quan đến nhân quyền và điều kiện làm việc công bằng hay không.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Năng lực của các đánh giá viên của chúng tôi.

Việc DQS được công nhận rộng rãi là kết quả của cách tiếp cận nghiêm ngặt của chúng tôi đối với trình độ đánh giá viên. Chúng tôi tin rằng một cuộc đánh giá xã hội chỉ có thể có hiệu quả nếu có cả năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm trong ngành, trí tuệ cảm xúc, hiểu biết về điều kiện địa phương và tính trung thực trong đội ngũ đánh giá viên:

 

 • Năng lực kỹ thuật: Để có thể xác định các mối nguy tiềm ẩn, đánh giá viên phải được đào tạo về cách sử dụng an toàn máy móc và thiết bị.
 • Kinh nghiệm trong ngành: Mỗi ngành có hồ sơ rủi ro riêng. Chúng tôi chỉ triển khai đội ngũ đánh giá viên có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp.
 • Trí tuệ cảm xúc: Để tiến hành đánh giá nhân viên một cách hiệu quả, đánh giá  viên cần có được sự tin tưởng của nhân viên. DQS là đơn vị tiên phong trong việc chúng tôi cũng đào tạo các kỹ năng mềm, chẳng hạn như trong dự án ProGASA, một sáng kiến nhằm thúc đẩy nhận thức về giới trong các cuộc đánh giá xã hội.
 • Quen thuộc với điều kiện địa phương: Nếu có thể, chúng tôi sử dụng các đánh giá viên địa phương nói ngôn ngữ của bạn và thông thạo luật pháp địa phương.
 • Tính liêm chính : Chúng tôi biết rõ các chuyên gia của chúng tôi và đã làm việc cùng nhau thành công trong nhiều năm.
Partner
Loading...

APSCA tư cách thành viên: Tính chuyên nghiệp và sự chấp nhận

Năm 2016, DQS là một trong những công ty đánh giá đầu tiên tham gia sáng kiến APSCA (Hiệp hội đánh giá viên Tuân thủ Xã hội ). Tổ chức này được thành lập với mục đích nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả của các cuộc đánh giá xã hội độc lập. Nhiều công ty chỉ công nhận các cuộc đánh giá nếu chúng được thực hiện bởi các đánh giá viên APSCA.

Business28.png
Loading...

Quy trình đánh giá xã hội

Trong bước đầu tiên, chúng tôi trao đổi thông tin về công ty, hệ thống quản lý và lĩnh vực hoạt động của bạn trong một cuộc họp cá nhân hoặc qua e-mail. Vì thời gian của cuộc đánh giá phụ thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của công ty bạn, chúng tôi cần một số thông tin từ bạn, chẳng hạn như số lượng nhân viên. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đánh giá trước tạo cơ hội để kiểm tra trước việc tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn và xác định tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh. Đặc biệt là trong trường hợp chứng nhận ban đầu, có thể hữu ích nếu có được đánh giá của chuyên gia đánh giá đủ điều kiện của DQS trong hoặc sau khi thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn.

Nhiều tiêu chuẩn cũng bao gồm tự đánh giá, trong đó công ty của bạn nhận được bảng câu hỏi kỹ thuật số và cung cấp thông tin về các chính sách, quy trình, rủi ro và cơ hội có liên quan của công ty. Việc tự đánh giá này đóng vai trò như một đánh giá rủi ro và giúp nhóm đánh giá chuẩn bị cho cuộc đánh giá.

Tiếp theo là đánh giá tại chỗ, trong đó chúng tôi tại DQS sẽ kiểm tra thông tin của bạn xem có tuân thủ các tiêu chí của tiêu chuẩn hay không. Đồng thời, đánh giá viên của chúng tôi ghi lại mọi thiếu sót và phát triển một khái niệm với bạn để thực hiện tiềm năng cải tiến đã xác định thông qua các biện pháp phù hợp.

Một báo cáo chi tiết được tạo ra từ các kết quả đánh giá của bạn. Điều này cho phép bạn cung cấp cho khách hàng của mình thông tin chi tiết về kết quả đánh giá và do đó đáp ứng các yêu cầu của họ một cách rõ ràng. Việc đánh giá tiếp theo có nên diễn ra hay không và khi nào thường phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng của bạn. Đối với một số tiêu chuẩn, một chứng chỉ cũng có thể được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí đánh giá trách nhiệm xã hội là bao nhiêu?

Chi phí của một cuộc đánh giá xã hội phụ thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá đã chọn, quy mô của công ty và số lượng nhân viên. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể phù hợp với tổ chức của bạn.

Business2.png
Loading...

Lợi thế của bạn khi đánh giá xã hội bởi DQS

 • Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kết hợp với năng lực kỹ thuật cao
 • Chuyên môn và công nhận cho tất cả các tiêu chuẩn liên quan
 • Các đánh giá viên giàu kinh nghiệm với chuyên môn cao
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể phù hợp về việc thực hiện đánh giá xã hội.