Thông tin về chứng nhận ASI

Sáng kiến Quản lý Nhôm (ASI) là một sáng kiến do ngành dẫn đầu nhằm mục đích thúc đẩy tính bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị nhôm. Cả ngành công nghiệp nhôm và người sử dụng nhôm đều được hưởng lợi từ chứng nhận ASI bằng cách thể hiện cam kết của họ đối với các tiêu chuẩn xã hội, môi trường và đạo đức.

Thể hiện cam kết về môi trường, đạo đức và xã hội

Tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng

Đáp ứng kỳ vọng của những khách hàng có ý thức về tính bền vững

Nổi bật so với các sản phẩm cạnh tranh

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Nhôm và tính bền vững

Nhôm có những đặc tính rất đặc biệt khiến nó trở thành một nguồn tài nguyên tuyệt vời để chuyển đổi sang một nền kinh tế bền vững - những đặc tính này bao gồm trọng lượng nhẹ và khả năng tái chế tuyệt vời. Tuy nhiên, đồng thời, sản xuất nhôm có tác động đáng kể đến hành tinh, cần được quản lý và giảm thiểu.

 

Quy trình chứng nhận ASI cho phép các nhà sản xuất và các ngành công nghiệp chế biến chứng minh một cách đáng tin cậy rằng họ đang tính đến các tiêu chuẩn cao nhất về môi trường, xã hội và đạo đức.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Dành cho ai?

Các tiêu chuẩn ASI có thể được áp dụng trên toàn bộ chuỗi giá trị nhôm, từ khai thác bauxite đến nấu chảy, tinh chế và chuyển hóa nguyên liệu. Người sử dụng công nghiệp như ô tô và lĩnh vực đóng gói cũng có thể áp dụng các tiêu chuẩn này.

Mehrwert
Loading...

Chứng nhận tiêu chuẩn hiệu suất ASI

Tiêu chuẩn ASI bao gồm các khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi giá trị nhôm bao gồm phát thải khí nhà kính, quản lý chất thải, quản lý nguyên liệu, đa dạng sinh học và nhân quyền.

Welche Arten
Loading...

Chứng nhận Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc ASI

Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc ASI (CoC) bổ sung cho Tiêu chuẩn Hoạt động ASI và là tiêu chuẩn tự nguyện đối với các thành viên ASI. Tiêu chuẩn CoC bao gồm các yêu cầu để thiết lập chuỗi hành trình sản phẩm đối với nhôm được chứng nhận ASI. Điều này cho phép kiểm soát quá trình sản xuất và chế biến trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận ASI là gì?

Để chuẩn bị cho cuộc đánh giá, các công ty được yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi để xác định tình trạng hiện tại của họ.

Đánh giá dựa trên rủi ro này xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Đánh giá được thực hiện bởi một đánh giá viên DQS được công nhận.

Đánh giá viên sẽ chuẩn bị một báo cáo đánh giá và cung cấp cho cả bạn và ASI. Nếu có bất kỳ sự không phù hợp nào xảy ra, bạn sẽ nhận được một kế hoạch hành động khắc phục chi tiết.

Khi tất cả sự không phù hợp đã được sửa chữa, ASI sẽ xem xét báo cáo đánh giá và cấp chứng chỉ. Công ty của bạn sẽ được liệt kê trên trang web ASI từ thời điểm đó trở đi.

Đánh giá giám sát và chứng nhận lại được thực hiện bởi DQS và đảm bảo tiếp tục tuân thủ tiêu chuẩn ASI.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ASI là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận ASI phụ thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá đã chọn, quy mô của công ty và số lượng nhân viên và những yếu tố khác. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo cho chứng nhận ASI

  • Mạng lưới văn phòng toàn cầu và các đánh giá viên giàu kinh nghiệm
  • Kiến thức về các quy định quốc gia cũng như văn hóa và ngôn ngữ địa phương
  • Định hướng giải pháp cao và tập trung vào khách hàng 
  • Lập kế hoạch đánh giá suôn sẻ và báo cáo đánh giá chuyên sâu
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho chứng nhận Sáng kiến Quản lý Nhôm ASI - Aluminium.