Tiêu chuẩn ISO 9001 xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng mà các công ty phải thực hiện để đáp ứng mong đợi của các bên liên quan bên trong và bên ngoài.

 

Với các quy trình rõ ràng và trách nhiệm được xác định, hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một khối xây dựng quan trọng để quản lý toàn diện. Một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả là cơ sở cho một tổ chức cải tiến liên tục và do đó thiết lập lộ trình phát triển công ty thành công:

 

  • Thực hiện có cấu trúc và nhắm mục tiêu các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
  • Tiếp cận các thị trường bán hàng mới trong và ngoài nước dễ dàng, với minh chứng về chất lượng đã được đánh giá.
  • Rủi ro trong kinh doanh trở nên dễ kiểm soát hơn; các quy trình minh bạch hỗ trợ việc thực thi pháp luật và các quy định liên quan.
  • Sự tham gia của nhân viên thông qua trao đổi thông tin và đào tạo
  • Dễ dàng tích hợp các tiêu chuẩn và hệ thống quản lý khác (ví dụ: ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 hoặc ISO/IEC 27001)

Sunshine Industries Malaysia chuyên phát triển phương pháp chiết xuất hiện đại, tập trung vào các chất chiết xuất từ thực vật và các thành phần hương liệu cho thực phẩm, đồ uống, dinh dưỡng và chăm sóc cá nhân. Với vai trò trung tâm phân phối của công ty Sunshine, đã thực hiện thành công quá trình đánh giá ISO 9001:2015 bởi nhóm chuyên gia của DQS. Thay mặt đội ngũ chứng nhận DQS , xin chúc mừng thành tích tuyệt vời của Sunshine Industries và rất hi vọng với chứng nhận này, quý công ty sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc hơn trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ mà DQS cung cấp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ headoffice@dqs.com.vn