RSCI - Responsible Supply Chain Initiative - Sáng kiến chuỗi cung ứng có trách nhiệm là một hệ thống đánh giá nhà cung cấp được phát triển bởi VDA - Hiệp hội ngành công nghiệp ô tô Đức. Năm 2022, DQS CFS được chọn làm Tổ chức đánh giá RSCI.

Giờ đây, chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng đợt đánh giá đầu tiên đã hoàn tất: quá trình này được thực hiện với sự cộng tác chặt chẽ giữa DQS Ấn Độ và DQS CFS.

Các văn phòng DQS quan tâm đến các chuyên gia đánh giá RSCI hoặc tham khảo tài liệu RSCI trong hệ thống nội bộ . Hoặc liên hệ với Mr. David Bermudez (david.bermudez@dqs.de) - Product Manager Social Compliance.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ mà DQS cung cấp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ headoffice@dqs.com.vn