DQS Hàn Quốc đã được trao Dự án Đánh giá Nhà cung cấp theo ESG của Samsung SDI Ltd.

​Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Samsung SDI, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp năng lượng và vật liệu, đã trao cho DQS Hàn Quốc dự án Đánh giá ESG, sau một quá trình đấu thầu đầy thách thức.

Trên toàn cầu, việc phòng ngừa trước rủi ro chuỗi cung ứng và rà soát, cải tiến toàn bộ chuỗi cung ứng đối với các địa điểm kinh doanh trong và ngoài nước đang trở thành xu hướng.

Do đó, Samsung SDI đã tìm kiếm các đối tác để đánh giá ESG và lựa chọn DQS dựa trên thế mạnh và kiến ​​thức sâu rộng về môi trường, đạo đức, sức khỏe và an toàn cũng như các hệ thống quản lý. Ngoài ra, DQS đã thể hiện tốt khả năng mình để đáp ứng các tiêu chí của đội ngũ Samsung SDI.

Dự án sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2023 và dự kiến ​​kết thúc vào tháng 11 năm 2023, sẽ bao gồm việc đánh giá 67 nhà cung cấp ở 5 quốc gia (Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan). DQS dự kiến sẽ có 100% sự tham gia của các nhà cung cấp này cho các cuộc kiểm toán ESG, với giá trị dự án khoảng 290.000 EUR.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ do DQS cung cấp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại headoffice@dqs.com.vn