IPSOS Sdn. Bhd., khách hàng lâu bền của chúng tôi đã được chứng nhận bởi DQS hơn 10 năm, Công ty đã bổ sung các tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng QMS cho bộ phận khác: Phòng IIS - vận hành theo bộ tiêu chuẩn ISO 20252:2019 và ISO 9001:2015. Rất cảm ơn đội ngũ IPSOS đã đón tiếp chúng tôi trong buổi lễ trao chứng nhận xuất sắc này.

 

DQS - là một cơ quan chứng nhận hàng đầu thế giới, xin chúc mừng IPSOS Sdn. Bhd. (cùng nhóm IIS) đã hoàn thành tốt đánh giá này và Chúc công ty liên tục thành công trong kinh doanh.

 

 

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của DQS, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại headoffice@dqs.com.vn