Trụ sở chính

DQS Holding GmbH
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt am Main
Tel .: +49 69 95427 0
Fax: +49 69 95427 111
Email: info@dqsglobal.com

Giám đốc điều hành:
Mr. Michael Drechsel
Mr. Ingo M. Rübenach

Đã đăng ký trong sổ đăng ký thương mại tại Tòa án Quận Frankfurt / Main

Số đăng ký: HRB 54018

VAT No. DE 114141745

Trách nhiệm biên tập theo § 18 Abs. 2 MStV : 
Mr. Amsal Alihodzic
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt am Main
Tel .: +49 69 95427 0
info@dqsglobal.com

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng trực tuyến tương tác để giải quyết tranh chấp: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

DQS Holding GmbH không tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng và chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý làm như vậy.