Dünya çapında kabul görmüş yönetim sistemi standartları ile küresel pazarların çeşitli ve sürekli değişen gerekliliklerine uyum sağlayın, güvenilirliğinizi kanıtlayın, yetkinliğinizi gösterin ve kuruluşunuzu zinde tutun.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği konusunda kendinizi ve kuruluşunuzu geliştirebileceğiniz güncel bilgilere göz atın.

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45001 Eğitimi

İç Denetim

İç denetimler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Blog
Loading...

ISO 19011:2018 Denetim Yönetim Sistemi Kılavuz Standardı Eğitimi

İş Sürekliliği

ISO 22301 İş sürekliliği yönetim sistemi; bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim sürecidir.

Blog
NORM ISO 22301, ISO 22301
Loading...

ISO 22301’in 2019 revizyonu ile gelen değişiklikler