Sürdürülebilirlik karşılığını veriyor, bu kadar basit. Bu konuda hala şüpheleri olanlar için, Hissedardan Paydaşlara adlı (2015) meta araştırmasını okumalarını öneririz: Bilimsel analizlerin %88'i, güçlü sürdürülebilirlik yönetimine sahip şirketlerin diğerlerine oranla daha iyi operasyonel ve finansal sonuçlar sağlayabileceğini gösteriyor.

Sürdürülebilirliği bir fırsat olarak görenler, DQS'in dönüşüm için doğru fikir ortağı olduğunu göreceklerdir. Sağlam denetimlerle şeffaflığı sağlar, kuruluşunuza olan güveni destekler ve yönetim, yatırımcılar, alıcılar, borç verenler ve diğer paydaşlar için bilinçli karar verme için bir temel oluştururuz.

Çevre Yönetimi

Hammaddelerin çıkarılmasından ve satın alınmasından son ürüne kadar: Çevresel değerlendirme portföyümüz tüm değer zincirini kapsar. Çevre yönetim sisteminiz her zaman gözetimimiz altında.

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Çevre Yönetim Sistemi - En İyi Kılavuz

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Çevresel yönler - Standart gereklilikleri neler?

Enerji Yönetimi

Enerji verimliliğini artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve aynı zamanda vergi tasarrufu yapmak, enerji yönetim sistemi ile mümkündür.

Blog
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

SKH ve ISO 50001: Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşın

Tedarik Zincirinde Sosyal Denetimler

Giderek artan düzenlemelerin arka planında, tedarikçi değerlendirmesi oldukça önem kazanmaktadır. Şirketlerin, faaliyetlerinin fiili ve potansiyel olarak insan haklarına etkilerini belirleme, önleme ve düzeltme yükümlülüğü vardır. Söz konusu, güvenli ve adil çalışma koşullarını sağlamak olduğunda, hiçbir önlem yerinde denetimden daha iyi olamaz.

Blog
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Sosyal-Etik denetimlerde denetçi yetkinliği - APSCA sizin için ne anlama geliyor?

Sürdürülebilirlik Raporlaması & Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Göstergeleri

Sürdürülebilirlik raporlamasının işinize önemli bir değer katıp katmadığı, öncelikle raporunuzun güvenilirliğine ve alaka düzeyine bağlıdır. Yatırımcılar ve iş bağlantıları için DQS tarafından bağımsız doğrulama, sürdürülebilirlik raporlamasının esnekliğinin kanıtıdır.

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taksonomi - Sürdürülebilir Yönetim için Avrupa Sınıflandırma Sistemi

Blog
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

AB raporlama yükümlülüğü güçlendiriliyor

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

KSS (CSR) raporlama yükümlülüğü: Denetim kurulları "inceleme yükümlülüklerine" nasıl uyum sağlayabilir?

İş Sağlığı & Güvenliği

Bir şirketi yönetirken, çalışanlarınız için sorumlu davranırsınız. Fiziksel ve zihinsel sağlıkları da şirketinizin başarısının temelidir. Sonuçta, artan iş yükleri karşısında yalnızca sağlıklı ve memnun çalışanlar motivasyonunu koruyabilir ve etkin iş süreçlerini yürütebilir.

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

ISO 45001'i etkin bir şekilde uygulamak

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

İş sağlığı & güvenliği ve uygunluk: aradaki farkı kapatmak

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

ISO 45005 - Covid-19 sürecinde iş sağlığı ve güvenliği için yeni kılavuz

Uygunluk & Durum Tespiti

Uygunluk denetimleri, kapsamlı bir risk yönetimi yaklaşımı içinde önemli bir rol oynamaktadır. Bağımsız bir uzmanla çalışmak, uygunluk yönetiminizi sistematik olarak yapılandırmanıza ve tüm boşlukları kapatmanıza yardımcı olacaktır. Denetim sonuçlarının güvenilirliği büyük ölçüde belgelendirme kuruluşunun dürüstlüğüne ve deneyimine bağlıdır, DQS'i doğru seçim yapan budur.

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Yolsuzlukla Mücadele: İlk ISO 37001 belgelendirmesi Vivo Energy ile gerçekleştirildi

Sürdürülebilirlik Sertifikası

Sürdürülebilirliği doğrulanabilir ve dayanıklı kılmak: Bağımsız sertifikalandırmanın anlamı budur. DQS'te şirketiniz, çevre ve toplum için gerçekten fark yaratan standartlara odaklanıyoruz.