Sürdürülebilirlik karşılığını veriyor, bu kadar basit. Bu konuda hala şüpheleri olanlar için, Hissedardan Paydaşlara adlı (2015) meta araştırmasını okumalarını öneririz: Bilimsel analizlerin %88'i, güçlü sürdürülebilirlik yönetimine sahip şirketlerin diğerlerine oranla daha iyi operasyonel ve finansal sonuçlar sağlayabileceğini gösteriyor.

Sürdürülebilirliği bir fırsat olarak görenler, DQS'in dönüşüm için doğru fikir ortağı olduğunu göreceklerdir. Sağlam denetimlerle şeffaflığı sağlar, kuruluşunuza olan güveni destekler ve yönetim, yatırımcılar, alıcılar, borç verenler ve diğer paydaşlar için bilinçli karar verme için bir temel oluştururuz.

Çevre Yönetimi

Hammaddelerin çıkarılmasından ve satın alınmasından son ürüne kadar: Çevresel değerlendirme portföyümüz tüm değer zincirini kapsar. Çevre yönetim sisteminiz her zaman gözetimimiz altında.

Blog
Two people planting and watering a little tree
Loading...

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Eğitimi

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

ISO 14001 Kapsamı - Standart ne gerektiriyor?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Çevresel performansın iyileştirilmesi - Standart ne gerektiriyor?

Enerji Yönetimi

Enerji verimliliğini artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve aynı zamanda vergi tasarrufu yapmak, enerji yönetim sistemi ile mümkündür.

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Önemli Enerji Kullanımı (ÖEK): Başarılı enerji yönetimi için önemli bir kaldıraç

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

SKH ve ISO 50001: Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşın

İklim Yönetimi

İklim değişikliğini engellemek için sera gazı emisyonlarının azaltılması zorunludur. Güvenilir bir veri temeli için, sera gazlarının ölçülmesi ve doğrulanması için uluslararası standartlar ise vazgeçilmezdir.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Karbon nötr: Nasıl ulaşılır?

Blog
Two people planting and watering a little tree
Loading...

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Eğitimi

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

İklim Yönetimine Giriş: Almanya'dan bir örnek

Tedarik Zincirinde Sosyal Denetimler

Giderek artan düzenlemelerin arka planında, tedarikçi değerlendirmesi oldukça önem kazanmaktadır. Şirketlerin, faaliyetlerinin fiili ve potansiyel olarak insan haklarına etkilerini belirleme, önleme ve düzeltme yükümlülüğü vardır. Söz konusu, güvenli ve adil çalışma koşullarını sağlamak olduğunda, hiçbir önlem yerinde denetimden daha iyi olamaz.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Tedarikçi yönetimi - Sistematik olarak sürdürülebilir

Kitapçık
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Tedarik zincirinde sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Blog
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

ISO 28000 sertifikası - Tedarik zincirinde daha fazla güvenlik için örnek bir vaka çalışması

Sürdürülebilirlik Raporlaması & Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Göstergeleri

Sürdürülebilirlik raporlamasının işinize önemli bir değer katıp katmadığı, öncelikle raporunuzun güvenilirliğine ve alaka düzeyine bağlıdır. Yatırımcılar ve iş bağlantıları için DQS tarafından bağımsız doğrulama, sürdürülebilirlik raporlamasının esnekliğinin kanıtıdır.

Kitapçık
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Sürdürülebilirlik Raporlamasında Üçüncü Taraf Güvencesi

Blog
Nachhaltigkeitsberichtpflicht CSRD
Loading...

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) şirketiniz için ne anlama geliyor?

Sürdürülebilir Satın Alma

Tedarik, birçok şirket için insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini azaltma konusunda en önemli araçtır. Çeşitli araştırmalar insan hakları ve çevre ile ilgili risklerin, özellikle hammadde çıkarma gibi değer zincirinin ilk aşamalarında daha belirgin olduğunu göstermiştir. Çeşitli endüstri girişimleri de küçük ve orta ölçekli şirketlerin etki yaratmasını ve riskleri azaltmasını sağlar.

Blog
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex sosyal denetim konseptini güncelliyor

Blog
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Karşınızda: Yeni BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Kaynak Kullanımı Standardı

Blog
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Sedex Virtual Assessment ile Uzaktan SMETA Denetimleri

İş Sağlığı & Güvenliği

Bir şirketi yönetirken, çalışanlarınız için sorumlu davranırsınız. Fiziksel ve zihinsel sağlıkları da şirketinizin başarısının temelidir. Sonuçta, artan iş yükleri karşısında yalnızca sağlıklı ve memnun çalışanlar motivasyonunu koruyabilir ve etkin iş süreçlerini yürütebilir.

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45001'e göre İSG yönetim sistemi

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - Covid-19 sürecinde iş sağlığı ve güvenliği kılavuzu

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

İş güvenliğinde iletişim - Önemli sorular ve cevapları

Uygunluk & Durum Tespiti

Uygunluk denetimleri, kapsamlı bir risk yönetimi yaklaşımı içinde önemli bir rol oynamaktadır. Bağımsız bir uzmanla çalışmak, uygunluk yönetiminizi sistematik olarak yapılandırmanıza ve tüm boşlukları kapatmanıza yardımcı olacaktır. Denetim sonuçlarının güvenilirliği büyük ölçüde belgelendirme kuruluşunun dürüstlüğüne ve deneyimine bağlıdır, DQS'i doğru seçim yapan budur.

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Yolsuzlukla Mücadele: İlk ISO 37001 belgelendirmesi Vivo Energy ile gerçekleştirildi

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Yolsuzlukla Mücadele: ISO 37001 sertifikası için 8 neden

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Revize edilen ISO 31001:2018 ile risk yönetiminizi kolaylaştırın

Sürdürülebilirlik Sertifikası

Sürdürülebilirliği doğrulanabilir ve dayanıklı kılmak: Bağımsız sertifikalandırmanın anlamı budur. DQS'te şirketiniz, çevre ve toplum için gerçekten fark yaratan standartlara odaklanıyoruz.