FSSC 22000, iki uzaktan denetim seçeneği sunar: Kısmen uzaktan denetim ve tam uzaktan denetim. Aşağıda, sertifikasyon süreci ve iki uzaktan denetim seçeneğinin farkları hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca yaklaşan FSSC 22000 denetimini maksimum 30 Mart 2021'e kadar uzatmak için Online Görüşme'yi (Remote Discussion) nasıl kullanacağınızı da öğreneceksiniz.

İçerik

  1. Kısmen uzaktan denetim
  2. Tam uzaktan FSSC 22000 denetimi
  3. FSSC 22000 Online Görüşme

1. Kısmen uzaktan denetim

Haziran 2020'den itibaren FSSC 22000 denetimlerini kısmen uzaktan gerçekleştirmek mümkündür. Prosedür, uzaktan denetimin ardından kısaltılmış bir yerinde denetimden oluşur. FSSC 22000'e göre uzaktan denetim prosedürü yeni Ek 9'da açıklanmıştır. Her biri farklı koşullar altında olan ilk denetimler, gözetim denetimleri ve yeniden belgelendirme denetimlerini kapsar.

Bir risk değerlendirmesi yardımıyla, belgelendirme kuruluşu, söz konusu tesiste uzaktan denetimin bir seçenek olup olmadığını belirler. Risk değerlendirmesi, sahanın geçmişteki performansını, dokümantasyon ve kayıtların mevcudiyetini belirleyen bir ankete dayanmaktadır. Sertifikasyon kuruluşu, sonuçların değerlendirilmesinden sorumludur. Saha için uzaktan denetimin mümkün olup olmadığına karar verir.

Kısmen uzaktan FSSC 22000 denetimi nasıl yürütülür?

FSSC 22000 kısmen uzaktan denetim, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) kullanılarak gerçekleştirilir. İletişim araçlarıyla ilgili kesin düzenlemeler yoktur - örneğin DQS denetçileri, sahaların zaten aşina olduğu sistemlerle çalışabilirler. Bu sayede teknik sorunlar ve veri koruma risklerinin önüne geçilebilir.

BİT denetim yaklaşımı isteğe bağlıdır ve denetimden önce belgelendirme kuruluşu ile belgelendirilecek kuruluş arasında karşılıklı olarak kararlaştırılmalıdır.

Denetlenen nedir?

Ek 9'da açıklanan prosedür iki ana adımdan oluşur:

1) Uzaktan Denetim: Döküman incelemesinden ve BİT kullanarak kilit personelle yapılan görüşmelerden oluşur. Uzaktan denetimin odak noktası, standardın ISO 22000 bileşenleri olacaktır.

2) Yerinde denetim: FSMS'nin (HACCP dahil), PRP'lerin, üretim sürecinin fiziksel denetiminin ve uzaktan denetim sırasında kapsanmayan diğer gereksinimlerin uygulanması ve doğrulanmasına odaklanacaktır.

İlk denetimler

Tam FSSC Aşama 1 denetimi, BİT kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilir. ISO 17021-1 (9.3.1.2.2)'de tanımlanan Aşama 1 denetiminin amaçlarına ulaşılacaktır. Bu amaçla, çalışma ortamını ve tesislerini de gözlemlemek için BİT (yani canlı video görüşme) dahil edilmelidir. 1. aşama denetim raporu, denetimin uzaktan yapıldığını, hangi BİT araçlarının kullanıldığını ve hangi hedeflere ulaşıldığını gösterecektir.

Aşama 2 denetimi, Aşama 1 denetiminden sonraki 6 ay içinde tam bir yerinde denetim olarak gerçekleştirilir. Bu süre içinde gerçekleşmezse, 1. aşama denetimi tekrarlanmalıdır. Aşama 2 denetimi için BİT denetimi yaklaşımının kullanılmasına izin verilmez.

Takip denetimleri

Yıllık gözetim denetimleri için denetimin bir kısmını uzaktan gerçekleştirmek de mümkündür. Hem uzaktan denetim hem de yerinde denetim bir takvim yılı içinde tamamlanmalıdır. Uzaktan denetim ile yerinde denetim arasındaki maksimum süre 30 takvim gününü geçmemelidir. Ciddi olaylar olması durumunda, süre en fazla 90 takvim gününe kadar uzatılabilir.

Bu süre aşılırsa, tam yerinde gözetim denetimi yapılmalıdır veya sertifika askıya alınacaktır.

Yeniden belgelendirme denetimleri

Yeniden belgelendirme denetimleri kısmen uzaktan da gerçekleştirilebilir. Yerinde denetim ile birlikte uzaktan denetim, tam bir yeniden belgelendirme denetimi oluşturur. Her iki işlem de mevcut sertifikanın süresi dolmadan tamamlanmalıdır.

Uzaktan denetim ile yerinde denetim arasındaki maksimum süre 30 takvim gününü aşamaz. Ciddi olaylar olması durumunda, süre en fazla 90 takvim gününe kadar uzatılabilir.

Habersiz denetimler

Habersiz denetimlerde bile denetimin bir kısmı uzaktan yürütülebilir. Ön koşul, önce yerinde denetimin gerçekleştirilmesidir. Uzaktan denetim, yerinde denetimden sonra en geç 48 saat içinde gerçekleştirilmelidir.

Süre & Program

Uzaktan denetim genellikle bir gün sürer ve yerinde doğrulama denetimi, olağan yıllık denetimin toplam süresinin kalanını alır. Yerinde denetim, bir günden az olmayacak ve toplam denetim süresinin en az %50'si kadar olacaktır.

Kullanılan BİT'in düzgün çalışmaması veya denetimi engellemesi / zarar vermesi durumunda denetim sonlandırılmalı ve uygun takip eylemleri belirlenmelidir.

Gizlilik, güvenlik ve veri koruma

Hassas bilgilerin korunması, uzaktan denetimlerde çok yüksek bir önceliğe sahiptir. Belgelendirme kuruluşları, yerel veri koruma yasalarını dikkate almalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımına hazırlanmak için, tüm belgelendirme ve müşteri gereklilikleri ile gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasal gereklilikler tanımlanmalı ve bunların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önlemler alınmalıdır. Tüm katılımcılar, gizlilik, güvenlik ve mahremiyet gerekliliklerini açıkça kabul etmelidir.

FSSC 22000 Annex 9 dökümanının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

2. Tam uzaktan FSSC 22000 denetimi

Ekim 2020'den bu yana, COVID-19 pandemisinde olduğu gibi, örneğin savaşlar, grevler, güvenlik riskleri veya doğal afetler gibi ciddi olaylar durumunda FSSC 22000 denetimlerini tamamen uzaktan yürütmek mümkündür. Bu, "Tam Uzaktan Denetim Eki" dökümanı ile mümkün olmaktadır. Dökümanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Tam FSSC 22000 uzaktan denetim, akredite edilmiş, GFSI tarafından onaylanmamış, gönüllü bir seçenektir. Yalnızca ciddi bir olayın doğrudan bir sonucu olarak sertifikalı kuruluşun tesislerine erişim mümkün olmadığında kullanılabilir. Uzaktan denetim ancak karşılıklı anlaşma ile gerçekleştirilebilir.

Uygulanabilirlik

Uzaktan denetim seçeneği, yıllık duyurulan gözetim veya yeniden belgelendirme denetimlerinin yanı sıra geçiş denetimlerine de uygulanabilir. Sapma türüne bağlı olarak sapmaları kontrol etmek için takip denetimleri için uzaktan denetim de mümkündür. Kritik uygunsuzluk, her durumda yerinde takip denetimi gerektirir. Ciddi olaylar için risk değerlendirmesi sonucuna göre özel denetimler de uzaktan gerçekleştirilebilir.

Uygulama

İlk olarak, belgelendirme kuruluşu, bu ciddi olayın belgelendirilmiş kuruluşun mevcut belgelendirme durumu üzerindeki etkisini belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapar. Tamamen uzaktan denetim seçeneği, yalnızca risklerin düşük olduğu düşünülürse kullanılabilir.

Belgelendirme kuruluşu daha sonra tam bir uzaktan denetimin uygulanabilir bir seçenek olup olmadığını ve tüm denetim hedeflerine bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) kullanılarak ulaşılıp ulaşılamayacağını belirlemek için bir fizibilite değerlendirmesi yapar.

Genel prensipler

Tam bir uzaktan denetimin yapılabilmesi için sahanın çalışır durumda ve üretime devam ediyor olması gerekir. Saha kapatılmışsa ve/veya üretim yoksa uzaktan denetim seçeneği uygulanamaz.

Denetimden önce, amaçlanan BİT test edilmeli ve sabit bir internet bağlantısının mevcut olduğu doğrulanmalıdır. Denetçi ve denetim ekibinin diğer tüm üyeleri, uzaktan denetimden önce BİT kullanımı konusunda uygun eğitimi almalıdır.

Kullanılan BİT'in düzgün çalışmaması veya sağlıklı bir denetimi engellemesi / zarar vermesi durumunda, denetim durdurulmalı ve denetim planı ve sistem gereksinimlerine göre uygun takip eylemi belirlenmelidir.

Veri güvenliği ve gizliliği

Uzaktan denetimlerde, veri koruması özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Bu nedenle bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımı, BİT kullanılmadan önce gizlilik, güvenlik ve veri koruma gerekliliklerine uygun olarak karşılıklı olarak kararlaştırılmalıdır. Video ve/veya sesli materyalin kaydı, ekran görüntüleri ve kanıtların korunması da karşılıklı olarak kararlaştırılmalıdır. Verilerin saklanması belgelendirme kuruluşunun sorumluluğundadır.

3. FSSC 22000 Online Görüşme

Uzaktan denetim seçeneklerini kullanmak istemiyorsanız denetimi 30 Mart 2021'e kadar uzatmak mümkündür. Bunun için son tarihe kadar bir Online Denetim Görüşmesi yapılmalıdır.

Bu Uzaktan Denetim Görüşmesi, tesisin tamamlaması gereken ve belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen bir risk analizinden oluşur. Ardından, denetçi iki saatlik bir online denetim gerçekleştirir ve denetimden sonra bir rapor yayınlar. Bu nedenle, 1 Nisan 2021'den itibaren FSSC 22000 versiyon 5.1'e göre denetimin zorunlu olması nedeniyle sertifika 6 ay uzatılır, ancak 30 Mart 2021'i geçmez. Burada FSSC 22000 standardının revizyonu hakkında önemli olan her şeyi bulabilirsiniz.

Yazar
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert Sürdürülebilirlik Hizmetleri Küresel Direktörüdür. Bu görevde, DQS'in tüm ÇSY hizmet portföyünden sorumludur. İlgi alanları arasında sürdürülebilir satın alma, insan hakları durum tespiti ve ÇSY denetimleri yer almaktadır.

Loading...

İlgili yazılar ve etkinlikler

İlgilenebilecekleriniz
Blog
Food and drink factory ISO audit quality control team working, hygiene check and process standard in
Loading...

BRCGS Food Standart İçeriği

Blog
Smiling man using tablet while standing in food factory.
Loading...

Gıda Savunması Nedir?

Blog
Food and drink factory ISO audit quality control team working, hygiene check and process standard in
Loading...

Gıda Güvenliği Kültürü Hakkında Bilmeniz Gerekenler