BRCGS Food Safety gıda güvenliği standardı eğitimleri hakkında daha fazlasını öğrenin.

BRCGS Food Safety bilgilendirme eğitiminin amacı

BRCGS Food Safety gıda güvenliği sisteminin kurulması aşamasında risk analizi ekibinde yer alacak, sistemin uygulanması ve yönetilmesinden sorumlu olacak kişiler BRCGS Food gıda güvenliği global standardı bilgilendirme eğitimine katılabilirler.

Eğitmenlerimiz alanlarında uzman denetçiler ve sektörel deneyimli kişilerdir. Eğitim boyunca tüm konularda eğitmenler tecrübelerini katılımcılara aktarırken bir yandan da yapılan vaka çalışmaları ve workshoplarla eğitimin etkinliğini arttırırlar.

Eğitim içeriği

BRCGS Food bilgilendirme eğitimi sırasında üzerinde durulacak konular aşağıdaki başlıklarla listelenmiştir.

 • British Retail Consortium- İngiliz Parekendeciler Konsorsiyumun Tanıtımı
 • BRCGS Food- Gıda Güvenliği Global Standardı Tarihçesi ve Revizyon Geçmişi
 • BRCGS Food Sertifikasyonunun Faydaları
 • BRCGS Food Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
 • Gıda Güvenliği Standartlarının Karşılaştırılması
 • BRCGS Food-Gıda Güvenliği Global Standardına Göre Ürün Kategorileri
 • BRCGS Food Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
 • Standartta ki Fundamental Clause-Temel Madde Tanımı
 • Standartta ki Statement of Intent-İyi Niyet Beyanı Tanımı
 • BRCGS Food Standardına Göre Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
 • BRCGS Food Standardına Göre Sertifikasyon Dereceleri
 • BRCGS Food Standardı Temel Kavramlar
 • BRCGS Food Standart Maddeleri
  – Üst Yönetimin Taahhüdü
  – Gıda Güvenliği Planı- HACCP
  – Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
  – Saha Standartları
  – Ürün Kontrolü
  – Proses Kontrolü
  – Personel Yönetimi
 • BRCGS Food Standardı Tetkik Protokolü, Tetkik Türleri

BRCGS Food Safety iç denetçi eğitiminin amacı

BRCGS Food Safety standardı iç denetçi eğitiminin amacı, iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. BRCGS Food eğitimi ile standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

Eğitim içeriği

 • BRCGS Food Standardına Genel Bakış
 • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
 • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
 • Tetkikçi Özellikleri

BRCGS Food iç denetçi eğitimi katılımcıları, BRCGS Food standart gerekliliklerini yerine getirerek, sistemin uygulanabilmesi ve iyileşmesini sağlamaktan sorumlu ekipte yer alan veya kuruluş içi tetkik takımlarında yer alacak kişilerdir. Katılımcıların BRCGS Food Safety standardı ile ilgili temel bilgilere sahip olması önerilmektedir.

Yazar
DQS Türkiye

Eğitim içerikleri, aynı zamanda eğitimleri gerçekleştiren kendi alanlarında uzman denetçiler tarafından hazırlanmıştır.

Loading...