Üçüncü taraf doğrulama yoluyla artan güvenilirlik

Sürdürülebilirlik raporlamasının şirketinize önemli bir değer katması, öncelikle raporunuzun güvenilirlik ve uygunluk düzeyine bağlıdır. Bağımsız bir kuruluş olarak DQS tarafından yapılan doğrulama, raporunuzun kuruluşunuzun temel sürdürülebilirlik yönlerini yeterince sunduğuna dair açık bir işarettir.

Artan güvenilirlik ve şeffaflık

Yönetim kurulunun sorumluluklarını azaltmak

Yönetim kararları için güvenilir temel

Daha iyi derecelendirme sonuçları

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Daha fazla güvenilirlik için en önemli araç, rapor doğrulama

İki terim, bir anlam: Raporlama bağlamında, doğrulama ve güvence, bir raporun bağımsız bir kuruluş tarafından incelemesine atıfta bulunur. Böyle bir incelemenin amacı, paydaşlar ve şirket adına katma değer yaratmak için yayınlanan bilgilerin esnekliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamaktır.

Sürdürülebilirlik raporları için en yaygın kullanılan uluslararası çerçeveyi yayınlayan Global Reporting Initiative (GRI), bağımsız bir doğrulamayı önerir. GRI'ye göre, yayınlanan raporların yarısının halihazırda bağımsız doğrulamadan geçmesiyle birlikte, rapor doğrulamanın küresel eğilimi arttı ve bu eğilim yükseliyor.

Daha fazla göster
Daha az göster
Wer darf zertifizieren
Loading...

GRI, Global Compact ve benzeri raporların doğrulanması

Sürdürülebilirlik raporunuzun GRI standartlarına, Global Compact ilkelerine, ISO 26000'e, SDG'lere, Alman Sürdürülebilirlik Kodu ESG'ye veya diğer raporlama standartlarına dayalı olup olmadığı, dış denetim için belirleyici bir faktör değildir. Seçilen kilit rakamların veya raporun belirli bölümlerinin doğrulanması da mümkündür.

Prensip olarak, sürdürülebilirlik raporlarının bağımsız olarak doğrulanması, düzenli sürdürülebilirlik raporları yayınlayan her büyüklükteki ve sektördeki şirketler için uygundur. Özellikle hedef grup, halkın gözü önünde olan ve kendilerini güvenilir bir şekilde sürdürülebilir şirketler olarak konumlandırmak isteyen tüm şirketleri içerir.

Daha fazla göster
Daha az göster
Partner
Loading...

DQS, lisanslı bir hizmet sağlayıcır.

Kar amacı gütmeyen İngiliz kuruluş AccountAbility, doğrulama prosedürlerinin kalitesini artırmak ve belirli bir düzeyde karşılaştırılabilirliği sağlamak adına sürdürülebilirlik raporlarının doğrulanması için bir standart olan AA1000 Güvence Standardı'nı (AS) yayınladı. Standart, raporun kendisine herhangi bir gereklilik getirmez, ancak gerçek doğrulama sürecini tanımlar. AA1000 rapor doğrulamasının resmi lisanslı sağlayıcısı olarak DQS, tarafsız, bağımsız ve uluslararası kabul görmüş güvence beyanlarınız için ortağınızdır.

Gesetze
Loading...

Güvence Seviyesi

Planlama aşamasında, doğrulamanın güvence düzeyi de tanımlanmalıdır. Bu, denetimin sağladığı güvence derecesidir:

  • Orta seviye (Orta Güvence): Bilgileriniz inandırıcılık açısından kontrol edilir. Denetim, iç kanıtlara ve yönetim düzeyine odaklanır.
  • Yüksek seviye (Yüksek Güvence): Yalnızca inandırıcılık kontrol edilmez, aynı zamanda güvenilirlik de sağlanır. Bu nedenle burada delil toplama süreci daha detaylı anlatılmıştır. İnceleme, dahili kanıtlarla sınırlı değildir, aynı zamanda dış kaynakları da içerir. Organizasyonun tüm seviyeleri örnekleme yöntemi ile incelenir.
Daha fazla göster
Daha az göster
Business28.png
Loading...

Doğrulama süreci nedir?

İlk olarak, şirketinizi, kişisel hedeflerinizi ve bir GRI raporu doğrulamasının hedeflerini bizimle görüşüyorsunuz ve doğrulamanın çeşitli yönleri üzerinde anlaşıyoruz. Bu görüşmelere dayanarak, şirketinizin veya kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel bir teklif tarafınıza iletilir.

İyileştirme potansiyelini erken bir aşamada belirlemek için DQS size bir ön değerlendirme yapma imkanı sunar. Uygunluk kontrolü sırasında, sürdürülebilirlik raporu seçilen kriter kataloğuyla (örn. GRI standartları) karşılaştırılır. Bu süreci rapor içeriğinin bir değerlendirmesi izler.

Denetim sonrasında denetçilerimiz, iyileştirmeye yönelik somut önerilerin sunulduğu detaylı bir rapor hazırlar.

Ön değerlendirmenin zamanlaması gereksinimlerinize bağlıdır: hem taslak rapor hem de önceden yayınlanmış bir rapor denetlenebilir.

Gerçek doğrulama iki bölümden oluşur: Doküman incelemesi ve yerinde doğrulama. Doğrulamanın süresi, raporun kapsamına, seçilen doğrulama türüne ve düzeyine bağlıdır. Kapanış toplantısı sırasında denetçilerimiz tüm bulguları size açıklar, geri bildirimde bulunur ve sizinle birlikte daha sonraki adımları planlar.

Doğrulama süreci tamamlandıktan sonra, sürdürülebilirlik raporlamasının bir parçası olarak yayınlanan bir güvence beyanı hazırlarız.

Banking13.png
Loading...

Sürdürülebilirlik raporunun doğrulanmasının maliyeti nedir?

Bağımsız bir doğrulama denetiminin maliyeti, raporun kapsamına, seçilen doğrulamanın türüne ve düzeyine bağlıdır. Size şirketinizin ihtiyaçlarına göre düzenlemiş özel bir teklif sunmaktan mutluluk duyarız.

Business2.png
Loading...

Neden DQS tarafından doğrulanmış sürdürülebilirlik raporlarına sahip olmalıyım?

  • Tüm sektörlerin denetimlerinde kapsamlı uzmanlık
  • Güvenilir ve deneyimli denetçiler
  • Dünya çapında bir iletişim ağı
  • AA1000 lisanslı doğrulama kuruluşu
  • Sertifikalı GRI eğitim ortağı
  • Uluslararası standartlar için akredite bir sertifikasyon kuruluşu olarak güçlü itibar
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif İsteyin

Sueda Tuncal ile şimdi iletişime geçin.

GRI raporu doğrulaması için size özel bir fiyat teklifi sunmaktan memnuniyet duyarız.