Küçük ve orta ölçekli işletmeler için Gıda Güvenliği Sertifikası

BRCGS START! programı, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin yeterince gelişmemiş olduğu küçük işletmelerde temel gerekliliklerin uygulanmasına, gıda güvenliği sistemlerinin geliştirilmesine olanak tanır ve teşvik eder.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için

Tam sertifikasyona adım adım yaklaşım

Sertifikalı şirketler BRCGS Directory'de yayınlanır

Temel gıda güvenliği gereklilikleri

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Start! nedir?

BRCGS Start! programı Global Gıda Güvenliği Standardı’nda bir bütünlük oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir. Küçük ölçekli veya hala gelişmekte olan sahalarda BRCGS global standardın tüm gereksinimleri her zaman pratik olmayabilir veya beklenen değeri katamayabilir. Bu durumlarda BRCGS START! programı kuruluşlara gıda güvenliği sistemlerinin gelişimini tanıma, kendilerini bu konuda geliştirme fırsatı sunmakta ve onları teşvik etmektedir. Ayrıca BRCGS START! Programı, BRCGS global standardı hakkında farkındalık ve ön bilgi sahibi olma imkanı sunmaktadır. 

GFSI onaylı sertifikasyon programlarıyla uyumlu olan BRCGS START! programı kuruluşlara temel ve orta düzeyde iki farklı denetim ve belgelendirme imkanı sunmaktadır.  

Temel ve orta seviye BRCGS START! programı, gerekli olması halinde, BRCGS Food Safety standardının temel basamakları konusunda kabul edilebilirlik sağlar ve sertifikalı sahaların gıda güvenliği sistemleri hakkında güvence sunar. 

Loading...

 

 

Wer darf zertifizieren
Loading...

Uygulanabilir sektörler

Standart; üretimi, işlemesi veya paketlemesi yapılan aşağıdaki firma ve müşteri markalı ürünler için gereklilikleri belirler:

 • Et, balık, süt ürünleri,
 • Sıvı ve Katı yağlar
 • İşlenmiş/hazır/kurutulmuş gıdalar
 • Meyve, sebze, kuruyemiş
 • İçecekler
 • Unlu mamüller
 • Tatlılar, atıştırmalıklar
 • İşlenmiş gıdalar
 • Gıda üreticileri girdileri veya katkıları
 • Meyve ve sebzeler gibi başlıca ürünler
 • Evcil hayvanlar için hayvan gıdası

Belgelendirme, denetimin yapıldığı sahada imal edilen veya hazırlanmış olan ürünlere uygulanacak olup, üretim saha yönetiminin doğrudan kontrolü altında olan depo tesislerini de kapsamına almaktadır.

Welche Arten
Loading...

Standart ve uygunsuzluk yapısı

BRCGS gıda güvenliği sistemi saha denetimleri, belgelendirme kuruluşu olarak adlandırılan bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. BRCGS onaylı, yetkin belgelendirme kuruluşlarının tüm listesine BRCGS Directory’den ulaşılabilir.  

BRCGS gıda güvenliği sistemi denetimlerinde faaliyet gösteren her denetçi eğitim, öğretim ve pratik deneyim açısından yeterlilik göstermek zorundadır. BRCGS hem denetçiler hem belgelendirme kuruluşları için sürekli izleme ve kalibrasyon çalışmaları yürütür ve her 6 ayda bir performans değerlendirmeleri yayınlar. Böylece dünya çapındaki denetim ve belgelendirme süreçlerinin tutarlılığı ve güvenilirliği sürdürülebilir hale gelir.  

BRCGS START! programı kuruluşların gıda güvenliği ile ilgili yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak amacıyla minimum düzeyde tasarlanmıştır. Gıda güvenliği mevzuatının tüm ayrıntıları dünya çapında aynı olmasa da kuruluşlardan genel olarak aşağıdaki gereksinimleri karşılamaları beklenir:  

 • Gıda güvenliği yönetiminde HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası)  veya risk odaklı yaklaşımı üstlenmek
 • Kontaminasyon riskini en aza indirecek tesis donanımı oluşturmak
 • Üretilen ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak
 • Kontaminasyon riskini azaltmak için personel eğitimleri ile sorumluluk bilinci oluşturmak
 • Risk değerlendirmesi odaklı; ürün incelemesi, testi, analizi için plan oluşturmak ve sürdürmek
 • Müşteri şikayetlerini izlemek ve buna göre aksiyon almak

Standardın tam sertifikasyonu, gıda güvenliği sistemlerinde en yüksek düzeyde müşteri güvenini ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için ürün kalitesinin yönetimini sağlar.

Mehrwert
Loading...

Avantajlarınız

 • GFSI Global Market programları ile uyumludur
 • Akreditasyon kurallarına uygun denetim ve belgelendirme süreci sağlar
 • BRCGS’in yetkinlik gereksinimlerini karşılayan denetçiler tarafından denetlenir ve raporlanır
 • Temel ve orta düzey gereksinimleri karşılayan kuruluşlar BRCGS Directory’de yayınlanarak başarılarının tanınırlığı sağlanır
 • Gereklilikleri BRCGS Food Gıda Güvenliği standardına dayandığı için, temel ve orta seviyelerin tam sertifikasyona doğru etkin çalışmalar gerçekleştirdiğini gösterir
 • Kuruluşlar temel ve orta seviye ile belgelendirilmeden önce varsa uygunsuzluklarının kapatılması gerekmektedir. Böylece müşterilerinin kuruluşun denetim raporlarını takip etme ihtiyacı azalır
 • Dünya çapında kabul edilen sertifikalar, sürekli denetim ihtiyacını ve maliyetini azaltır
 • Uluslararası standarda yerel fiyatlarla ve yerel dilde ulaşma imkanı sağlar
Business28.png
Loading...

Standart içeriği

BRCGS START! programı işlenmiş gıdaların üretimi ve özel markalı ürün olarak tedarik edilen öncelikli ürünlerin hazırlanması, markalı gıda ürünleri üretimi, gıda üreticileri ve catering şirketleri tarafından kullanılmak üzere gıda veya gıda bileşeni üreticileri için temel gıda güvenliği gereksinimlerini belirler.  

Denetim ve sertifikasyon, sadece denetimin yapıldığı yerde üretilmiş veya hazırlanmış ürünler için geçerli olacak ve üretim sahası yönetiminin doğrudan kontrolü altında olan depolama tesislerini içerecektir.  

BRCGS START! programı, denetlenen tesiste herhangi bir işlem geçirmeyen gıda ürünleri veya şirketin doğrudan kontrolü dışındaki toptan satış, ithalat, dağıtım veya depolama ile ilgili faaliyetler için geçerli değildir.

Kısım I – BRCGS START! Programına giriş  

Standardın gelişimi ve yararları ile ilgili tanıtım ve arka plan bilgileri sağlar. Programın kapsamı, faydaları, BRCGS global standardı ile ilişkisi yer alan başlıklardan bazılarıdır. 

Kısım II – Gereklilikler  

Sertifikasyon hakkı kazanılması için firmaların uyması gereken BRCGS START! Standart gerekliliklerinin detaylarını içerir. 

1. Üst yönetim taahhüdü  

Üst yönetimin START! programı gerekliliklerinin uygulanması ve gıda güvenliği yönetiminin sürekli iyileştirilmesini kolaylaştıran süreçlere katılımını göstermesi ile ilgili standart maddedir. 

2. Gıda güvenliği planı – HACCP  

Kuruluşun Codex Alimentarius standartları ve HACCP gereklilikleri ile tam uyumlu ve etkin bir gıda güvenliği (planı olması) yönetim sistemine sahip olmasını amaçlayan standart gerekliliğidir. (HACCP gereksinimleri)

3. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi  

Uygulamaların tutarlılığını ve güncelliğini sağlamak, üretimde gerekli temel dokümantasyon alt yapısını oluşturmak ve eğitimleri kolaylaştırmak amacıyla kuruluşun START! programı gereksinimlerini karşılayan süreçlerin ve prosedürlerin belirlenmesini amaçlayan standart gerekliliğidir. 

4. Saha standartları  

Gıda güvenliği, yasallığı ve kalitesini sağlamak için üretim sahasının (depolama alanları, dış alanlar gibi) taşıması gereken alt yapı gerekliliklerini içerir (Örneğin uygun büyüklükte olması, kontaminasyon riskinin azaltılması gibi) 

5. Ürün kontrolü  

Yeni ürünler veya süreçler için ürün ve proses tasarımı ve geliştirme prosedürleri ile güvenli, yasal mevzuatlara uygun ürünlerin üretilmesini sağlamak adına ürün, ambalajlama veya üretim süreçlerinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına ilişkin standart maddedir. 

6. Proses kontrolü  

Kuruluşun HACCP gıda güvenliği planıyla tam uyum içerisinde, istenilen kalite özelliklerinde, yasal ve güvenli üretimin sürekliliğini sağlayan dokümante edilmiş prosedür ve/veya talimatlara uygun faaliyet göstermesine ilişkin standart maddedir.

7. Personel  

Standardın eğitim, koruyucu giysi ve hijyen uygulamaları gibi personele yönelik gerekliliklerini içeren maddesidir. 

8. Yüksek-risk, yüksek-dikkat ve ortam koşullarında yüksek-dikkat üretim risk alanları  

Kuruluşun, yüksek riskli, yüksek önem gerektiren ve/veya ortam koşullarında yüksek dikkat düzeyinde tesis koşulları gerektiren ürünler (bu ürünler Ek 1’de tanımlıdır) üretmesi halinde ek olarak START! programı bölüm 8’in tüm gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir. 

Banking13.png
Loading...

BRCGS START! sertifikasının maliyeti nedir?

Gıda sektöründe faaliyet gösteriyor ve sertifikasyon seçeneklerini mi değerlendiriyorsunuz? Tüm seçenekleri değerlendirebilmek, sizin için en uygun olanı bulabilmek ve özgün bir fiyat teklifi almak için DQS uzmanlarına danışın.

Business2.png
Loading...

Neden DQS?

Özellikle Türkiye'de gıda sektörünün önde gelen belgelendirme kuruluşu olan DQS, yalnızca soru listesi üzerinden denetim gerçekleştirmez, deneyim ve bilgi birikimiyle tüm denetim ve gözetim süreçlerinizde şirketinize değer katmaya devam eder.

Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif isteyin

DQS uzmanlarıyla şimdi iletişime geçin

Belgelendirme sürecinizde size destek olmak ve şirketinize özel bir fiyat teklifi sunmaktan memnuniyet duyarız.