กระบวนการร้องเรียน DQS

ในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้า เป้าหมายของเราคือการให้บริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ว่าลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามองเราอย่างไร ดังนั้นเราจึงหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ เราจะติดต่อคุณทันทีและพยายามหาทางแก้ไข

Complaints or Appeals acc. REG (VO) 2017/745 please switch to global English and follow the instructions of DQS Medizinprodukte GmbH.

Loading...