Ein Chef spricht mit vier Mitarbeitern
Loading...

System certification

Internationella standarder som ISO 9001 (kvalitetsledning) eller ISO 14001 (miljöledning), liksom andra regelverk, ställer krav på utformningen av relevanta ledningssystem i organisationer. Vid systemcertifiering kontrollerar ett oberoende och auktoriserat organ - ett certifieringsföretag - om dessa krav har uppfyllts.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Conformity assessment procedure for medical devices

Intyg om överensstämmelse bevisar att vissa krav, till exempel kraven i en standard, har uppfyllts. I vägledningen för revision av ledningssystem, ISO 19011, börjar man med att tala om "objektiva bevis", vilket är "uppgifter [som] bekräftar existensen eller sanningen av något".

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

CE certification for medical devices

CE-certifiering av medicintekniska produkter av DQS MED gör det möjligt för dig att utnyttja outforskad potential på utvecklade marknader, genom att tillhandahålla de undersökningar som krävs och produkter som uppfyller bestämmelserna. Du minskar också risker och ansvarsskyldigheter på dina valda marknader.

zertifikatsvalidierung-about-dqs-ein mann arbeitet am laptop
Loading...

Certificate validation

Vill du kontrollera giltigheten av ett DQS-certifikat?