Ett viktigt certifikat för tillverkare av foderkomponenter

För att garantera säkerheten och kvaliteten på sina produkter kan tillverkare av tillsatser för djurfoder bli certifierade enligt FAMI-QS. Med transparenta kvalitetsspecifikationer garanterar standarden en hög produktsäkerhetsnivå för foderkomponenter och bidrar till uppfödning av såväl friska som produktiva djur.

Mer säkerhet i foderkedjan

Effektivare processhantering

Högre produktsäkerhet och kvalitet

Hög nivå av kundförtroende

FAMI-QS-certifiering - för en hög nivå av fodersäkerhet

FAMI-QS-standarden utvecklades för att garantera säkerhet, kvalitet och efterlevnad av rättsliga riktlinjer inom foderproduktionen. Syftet med standarden är att se till att endast säkra och lagstadgade foderråvaror når marknaden.

Standarden bygger på ISO-standardernas struktur på hög nivå. Standarden utvecklades av FAMI-QS Asbl, en ideell organisation som främjar enhetliga foderstandarder och syftar till att minimera potentiella hygieniska risker inom foderproduktionen.

Show more
Show less
Loading...

För vilka företag är en certifiering enligt FAMI-QS lämplig?

Den huvudsakliga målgruppen för FAMI-QS-standarden omfattar tillverkare och handlare av specialfoderingredienser. Certifieringen kan tillämpas på hela försörjningskedjan, från produktion till handel med specialfoderingredienser.

Specialfoderingredienser används för att optimera egenskaperna hos djurfoder. I slutändan är de ingredienser för djurfoder som tillsätts specifikt och som inte skulle finnas naturligt i fodret. Typiska exempel är vitaminer, aminosyror, antioxidanter och konserveringsmedel. Enligt FAMI-QS kan komponenter för specialfoder erhållas genom bioförädling, extraktion, gruvdrift eller kemisk syntes.
Certifierade producenter finns förtecknade på FAMI-QS Absl:s webbplats.

Show more
Show less
Loading...

Standardens uppbyggnad

FAMI-QS-standarden bygger på den höga strukturen för ledningssystem.

Följande punkter ingår i en revision för FAMI-QS-certifiering:

  • HACCP - Finns det ett system för faroanalys?
  • Övervakning - Vilka åtgärder används för att övervaka och kontrollera processerna?
  • Öppenhet - Hur uppnås öppenhet i tillverkningen?
  • Processmetod - Vilka processer tillämpas och hur?
  • Överensstämmelse - Följs de rättsliga kraven?
Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur fungerar FAMI-QS-certifieringsprocessen?

I det första steget diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för en certifiering med oss. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är anpassat till dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla inblandade avdelningar och anläggningar.
En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av er dokumentation, era mål, resultaten av er ledningsgranskning och interna revisioner. I denna process fastställer vi om ditt ledningssystem är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering.
I nästa steg (systemrevision steg 2) bedömer din DQS-revisor effektiviteten hos alla ledningsprocesser på plats. Vid ett slutmöte ger de dig en detaljerad presentation av resultaten och eventuell förbättringspotential för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Du får en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla standardkrav är uppfyllda får du ett internationellt erkänt certifikat.

Certifikatet är giltigt i högst tre år. Omcertifiering utförs i god tid före giltighetstidens utgång för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar FAMI-QS-certifieringen?

Kostnaden för FAMI-QS-certifiering beror bland annat på ditt företags storlek och hur komplexa dess processer är. Vi gör gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta sig FAMI-QS-certifieras av DQS?

  • Omfattande kunskaper om foderindustrin
  • Erfarna revisorer med hög kompetensnivå.
  • Personliga kontaktpersoner på mer än 80 platser över hela världen
  • Professionellt stöd även utanför revisionen
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna ett skräddarsytt erbjudande om FAMI-QS-certifiering.