Društvena odgovornost prema zaposlenima

Sa SA8000 sertifikatom pokazujete da vaša kompanija poštuje ljudska prava, uzima u obzir prava radnika i stvara najbolje uslove na radnom mestu. Kao sertifikovana kompanija SA8000 demonstrirate sistem menadžmenta koji obezbeđuje društveno odgovorno delovanje u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, kao i Konvencijom UN o pravima deteta.

Međunarodno priznati dokaz o društvenoj odgovornosti

Pridržavanje relevantnih zahteva usaglašenosti

Kredibilitet u odnosu na sve zainteresovane

Povećana konkurentnost

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je standard SA8000?

SA8000 je krajem devedesetih razvila neprofitna organizacija SAJ (Social Accountability International) kao osnovu za dobrovoljno sertifikaciju u vezi sa pretpostavkom društvene odgovornosti kompanije. Između ostalog, zahtevi su usredsređeni na socijalna pitanja kao što su dečji rad, rad pod prinudom, zdravlje i bezbednost, sloboda udruživanja, diskriminacija, disciplina, radno vreme i nadoknada. Sa druge strane, fokus je na sistemu menadžmenta kompanije sa pogledom na ISO 9001. Međunarodni standard se može lako integrisati u postojeće sisteme upravljanja.

Business28.png
Loading...

Kako se odvija audit prema SA8000?

DQS  vrši sertifikacije širom sveta prema SA8000 u ime međunarodne sertifikacione mreže IQNet. Pre audita, možete da odredite nivo zrelosti sistema upravljanja na mreži sa takozvanom Social Fingerprint® Self-Assessment. Nakon poručivanje, nudimo vam opcioni pred-audit.

Sertifikacioni audit odvija se na licu mesta, na lokalnom jeziku i uzimajući u obzir nacionalne zakone o radu.

Nakon uspešnog audita dobićete sertifikat sa validnošću od tri godine. Nadzor se odvija svake godine. Posle tri godine vrši se resertifikacija.

Sa sertifikatom možete koristiti registrovani žig "IQNet" kao svetski priznati sinonim za kvalitet i bićete registrovani kod SAAS-a.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta SA8000 sertifikacija?

Iako audit prema SA8000 treba da se obavi prema strukturiranim smernicama, troškovi zavise od različitih faktora, na primer od složenosti vašeg preduzeća. Stoga, ne postoji jedinstvena ponuda za svaku kompaniju.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS vaš najbolji izbor?

  • Član internacionalne IQNet mreže
  • Iskustvo i kompetentnost u velikom broju industrija
  • Svi auditi na jednom mestu
  • Globalna usluga sa lokalnom podrškom
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam dostavimo prilagođenu ponudu za SA8000 sertifikat.