Efektivno upravljanje kvalitetom za uspeh Vaše kompanije

Zahtevi za kvalitetom globalnih tržišta su raznovrsni i dinamični.

Samo uz sistematski sistem upravljanja kvalitetom ovi zahtevi mogu biti ispunjeni održivo i uspešno.

Više od milion kompanija širom sveta trenutno je sertifikovano u skladu sa međunarodno priznatim standardom ISO 9001. DQS je izdao prvi ISO 9001 sertifikat u Nemačkoj još 1986. godine.

Optimizovani procesi unutar kompanije

Povećana efikasnost i smanjeni troškovi

Veće zadovoljstvo kupaca

Sistematično upravljanje resursima kompanije

Šta je ISO 9001 standard?

Standard ISO 9001 definiše zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje kompanija implementira sa ciljem da poboljša i optimizuje svoje poslovanje. Baziran je na sedam principa upravljanja kvalitetom (izvor: ISO 9000):

 • Fokus na korisnika i održivi uspeh
 • Menadžment i liderstvo
 • Angažovanje zaposlenih
 • Procesno-orijentisan pristup
 • Poboljšanja
 • Donošenje odluka na bazi činjenica
 • Upravljanje odnosima

DQS je 1986. godine izdao prvi sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 u Nemačkoj – u to vreme još uvek na osnovu nacrta verzije. Od tada je razvoj ovog uspešnog standarda kvaliteta i njegov doprinos stvaranju vrednosti usko povezan sa istorijom DQS-a.

Trenutna verzija ISO 9001:2015 je dostupna na ISO vebsajtu.

Prikaži više
Prikaži manje
Business36.png
Loading...

Kome je ISO 9001 sertifikacija namenjena?

U upotrebi još od 1987, ISO 900x-serija standarda je dokazan alat za upravljanje u industriji i uslužnom sektoru.

U osnovi, sertifikacija je pogodna za kompanije i organizacije svih veličina i u svim sektorima. ISO 9001 sertifikat signalizira pouzdanost i efikasan je alat za upravljanje procesima kvaliteta i ispunjavanje zahteva korisnika. Sertifikovane kompanije stoga imaju odlučujuću prednost u pridobijanju novih korisnika i na tenderima.

Jasno definisani procesi i odgovornosti čine centralni gradivni element upravljanja kvalitetom (QM - Quality Management) u uspešnim kompanijama. Efikasan i sveobuhvatan sistem upravljanja kvalitetom je fundamentalan za kontinuirano poboljšanje performansi i dovodi do veće efikasnosti i pouzdanosti.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Kako efikasno upravljanje kvalitetom doprinosi mojoj kompaniji?

Efektivan i efikasan sistem upravljanja kvalitetom karakterišu jasni ciljevi, merljivi rezultati, adekvatni resursi, struktuirani procesi i mere za njihovo kontinualno poboljšanje. Stoga pomaže vašoj kompaniji da dobije opipljive kompetetivne prednosti u odnosu na druge: povećano zadovoljstvo kupaca, poboljšane procese i pristup novim tržištima. U isto vreme, ovakav sistem upravljanja omogućava usaglašenost sa zakonskim i regulatornim zahtevima i minimizira povezane rizike. 

Sa standardom ISO 9001, najviši menadžment je potpuno uključen u odgovornost za sistem upravljanja kvalitetom. Fokus QMS-a je na okruženju vaše kompanije. Pored toga, postoji intenzivno razmatranje rizika i mogućnosti, što otkriva značajan potencijal za poboljšanje korporativne prakse. ISO 9001 prati takozvanu „strukturu visokog nivoa“ (HLS - High Level Structure). Ova osnovna struktura je zasnovana na jednoobraznoj upotrebi osnova, terminologije i definicija u svim savremenim standardima ISO sistema menadžmenta, što integraciju daljih standarda u postojeći sistem upravljanja, na primer ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 ili ISO 45001.

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology8.png
Loading...

Zašto mi je potreban sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001?

Sa transparentnim procesima i jasno definisanim odgovornostima, sistem upravljanja kvalitetom je važan element holističkog menadžmenta. Efektivan QMS je osnova kontinualnog poboljšanja organizacije i omogućava uspešan razvoj kompanije. 

 • Struktuirana i ciljana implementacija specifičnih zahteva korisnika
 • Pristup novim korisnicima na domaćem i stranom tržištu zahvaljujući dokazanim kvalitetu 
 • Lakše upravljanje rizicima poslovanja, transparentni procesi omogućavaju lakšu implementaciju zakona i regulativa 
 • Uključivanje zaposlenih kroz komunikaciju, informisanje i obuku
 • Lakša integracija drugih standarda i sistema upravljanja (na primer ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 ili ISO/IEC 27001)
Sport2.png
Loading...

Koliko dugo traje ISO 9001 audit?

Auditi mogu da traju od jednog dana do nekoliko nedelja, zavisno od nekoliko faktora. DQS auditori, na bazi svojih znanja, kompetentno komuniciraju sa vašom organizacijom u vezi vaših ciljeva, definisanih procesa i vašeg sistema upravljanja kvalitetom. Da bi obezbedili uspešnu sertifikaciju, svaki audit prilagođavamo vašoj kompaniji i planiramo ga u jasnom i transparentnom maniru.

Osnova za planiranje je IAF (International Accrediation Forum) obavezujući dokument za određivanje trajanja audita - IAF MD05- Sa našim planiranjem stoga uvek znate šta i kada možete da očekujete. U skladu sa svojim ekspertskim znanjem, naše akreditovano sertifikovano telo vam pruža izuzetne kompetense i inovativna rešenja. Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako ISO 9001 sertifikacija funkcioniše?

Nakon što su svi zahtevi ISO 9001 implementirani, možete da sertifikujete svoj sistem upravljanja kvalitetom. U DQS-u, tada prolazite kroz sertifikacioni proces od nekoliko faza. Ukoliko sertifikovani sistem upravljanja već postoji u kompaniji, ovaj proces može biti skraćen.

U prvoj fazi, razgovaramo o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja kvalitetom i ciljevima ISO 9001 sertifikacije. Na osnovu tih informacija, dobićete veoma brzo detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte sa ciljem da se planira raspored audita za različite lokacije ili odeljenja. Dodatno, pre-audit nudi mogućnost da se identifikuju dobre i loše strane vašeg sistema upravljanja kvalitetom unapred. Oba servisa su opciona.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i procenom vaše do dokumentacije, ciljeva, rezultata menadžmenta i internih audita. Ovom fazom utvrđuje se da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. U sledećem koraku (faza 2 audita), auditor procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na lokaciji, primenjujući ISO 9001 standard. Rezultat audita se prezentuje na završnom sastanku. Ukoliko je potrebno, definišu se akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultati se procenjuju od strane nezavisne sertifikacione komisije DQS-a. Dobićete detaljan izveštaj sa rezultatima audita, i ako su svi zahtevi standarda ispunjeni, vaš ISO 9001 sertifikat.

Imajući u vidu ciljeve kontinualnog poboljšanja i stalne efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, makar jednom godišnje vrše se nadzorni auditi na lokaciji, sa ciljem identifikacije potencijala za poboljašanja u vašem sistemu i procesima.

ISO 9001 sertifikat je validan u periodu od maksimalno tri godine. Resertifikacija se planira i vrši pre isteka sertifikata da bi se osigurala kontstantna usaglašenost sa zahtevima standarda. Nakon uspešne resertifikacije, izdaje ne nov ISO 9001 sertifikat sa periodom važenja od maksimalno tri godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 9001 sertifikacija?

Troškovi ISO 9001 sertifikacije zavise od niza faktora, kao što su veličina vaše kompanije, postojanje već sertifikovanog sistema upravljanja i kompleksnost sistema upravljanja kvalitetom. Ovi faktori utiču na trajanje audita i na njegovu cenu, te stoga nije moguće definisati fiksnu cenu sertifikacije za ISO 9001 standard. Iz ovih razloga, stojimo Vam na raspolaganju za izradu individualne ponude za vašu kompaniju, organizaciju ili agenciju.

Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

 • Više od 35 godina iskustva u ISO 9001 sertifikaciji
 • Auditi koji pružaju dodatnu vrednost i detaljan uvid u vašu organizaciju od strane naših eksperata
 • Kompetentni auditori sa velikim praktičnim znanjem u Vašoj oblasti poslovanja
 • Akreditovani i međunarodno priznati sertifikati
 • Puna podrška naših stručnjaka, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
Loading...

Upit za ponudu

Dragana Radenković

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za ISO 9001 sertifikaciju prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.