Kvalitet u automobilskoj industriji

Da li želite pristup tržištu ili želite da obezbedite status vrhunskog dobavljača? Prozvođači automobila očekuju da pružite dokaz sposobnosti kvaliteta: Sertifikat u skladu sa IATF 16949:2016. Sa sistemom upravljanja kvalitetom sertifikovanim u skladu sa IATF 16949, vaša organizacija čini usluge transparentnim i dokazuje da je kvalitet procesa primenjen u svim delovima organizacije.

Međunardno priznat dokaz kvaliteta u automobilskoj industriji

Kontinuirana optimizacija procesa i minimizacija gubitaka

Visok nivo poverenja i lojalnosti među vašim klijentima

Povećana konkurentnost i poboljšanje imidža

Loading...

Šta je upravljanje kvalitetom prema IATF 16949?

Globalna automobilska industrija se zalaže za odličan kvalitet procesa, procese stalnih poboljšanja, najviši nivo standarda i snažnu inovativnost. IATF 16949 je standard za sisteme menadžmenta kvalitetom dobavljača u automobilskoj industriji.

Standard je razvila zajednička radna grupa - Međunarodna automobilska radna grupa IATF, sa ciljem poboljšanja sposobnosti kvaliteta u okviru lanca snabdevanja – obezbeđivanje kvaliteta sistema i procesa do najvišeg nivoa.

Od svog objavljivanja u oktobru 2016. IATF 16949 je naslednik ISO/TS 16949 i samim tim ulaznica ove industrije na tržište. IATF 16949 je strukturiran prema zajedničkoj osnovnoj strukturi za standarde sistema menadžmenta ISO (struktura visokog nivoa) i dopunjuje globalni priznati standard ISO 9001:2015 sa proširenim zahtevima za automobilsku industriju.

IATF 16949 označava upravljanje kvalitetom u automobilskoj industriji. Kao rezultat revizije, standard je prošao pored promena ISO 9001, kroz niz promena specifičnih za automobilsku industriju, na primer u manipulaciji delovima relevantnim za bezbednost, za proizvode sa integrisanim softverom, kao i u domenu sledljivosti.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Koje su prednosti IATF 16949 sertifikata?

Većina OEM* članova IATF zahteva obavezan dokaz o sistemu upravljanja kvalitetom. Bilo da se radi o maloj, srednjoj ili velikoj organizaciji, IATF 16949 sertifikat je ulaznica za automobilsku industriju.

*OEM Original Equipment Manufacturer – originalni proizvođač opreme

Organizacije sertifikovane prema IATF 16949 poboljšavaju pouzdanost i sposobnost procesa u svom lancu snabdevanja, minimiziraju nedostatke i rizike, i pomažu smanjenju otpada u celokupnom lancu snabdevanja.

IATF 16949 standard je stoga relevantan u smislu zahteva specifičnih za kupca za svakoga ko radi u automobilskoj industriji u oblasti proizvodnje i montaže, ili je potencijalni eksterni dobavljač.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Zašto je IATF 16949 sertifikat koristan za vašu organizaciju?

Nezavisna i stručna sertifikacija sistema menadžmenta potvrđuje najvišem rukovodstvu da je sistem u skladu sa zahtevima IATF 16949. Svojim holističkim pogledom na ljude, procese i rezultate, naši ocenjivači identifikuju potencijal za poboljšanje i daju smernice za procese donošenja odluka. 

Kroz stalnu optimizaciju procesa i kontinuirano poboljšanje organizacije, dolazi do poboljšanja performansi, minimiziranja gubitaka, pružanjem najvišeg nivoa kvaliteta procesa za organizaciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše IATF 16949 sertifikacija?

U prvom koraku procesa, razmatramo vašu organizaciju, vaš trenutni sistem upravljanja kvalitetom i ciljeve IATF sertifikacije. Na osnovu toga, dobićete personalizovanu ponudu pripremljenu prema vašim potrebama.

Ovaj korak služi za konkretnu pripremu sertifikacione provere. Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte, za potrebe planiranja ocenjivanja lokacija ili sektora. Pored toga, analiza početnog stanja pruža priliku da se unapred identifikuju snage sistema i oblasti za poboljšanja.

Provera počinje analizom sistema (faza 1 provere) i ocenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata preispitivanja od strane rukovodstva i internih provera. Sertifikaciona provera (faza 2 provere) mora da sledi fazu 1 nakon najviše 90 dana. U toku provere, ocenjivači primenjuju holistički pogled na ljude, procese, i rezultate a takođe identifikuju vaše mogućnosti i potencijale.

Nakon provere, rezultati se vrednuju u roku od dodatnih 15 dana. Ako su svi zahtevi ispunjeni, dodeljuje se IATF 16949 sertifikat. Ako su identifikovane neusaglašenosti, sledi period od 90 dana za upravljanje neusaglašenostima, tzv. „proces desertifikacije“. Potrebne korektivne mere moraju biti dostavljene za najviše 60 dana.

Na godišnjem nivou, ključne komponente sistema se ponovo proveravaju na lokaciji radi daljeg poboljšanja.

Sertifikat važi najviše tri godine. Pre isteka sertifikata, vrši se resertifikacija kako bi se obezbedila kontinuirana usklađenost sa zahtevima. Preporučujemo resertifikaciju tri meseca (90 dana) pre isteka sertifikata.

Banking13.png
Loading...

Kolika je cena IATF 16949 sertifikata?

Cena IATF 16949 sertifikacije zavisi od niza faktora. Na primer, igra važnu ulogu da li je sertifikovan sistem upravljanja već uspostavljen. Veličina vaše organizacije i složenost vašeg sistema upravljanja kvalitetom, takođe utiču na trajanje provere i troškove sertifikacije.

Iz ovih razloga, troškovi sertifikacije za IATF 16949 ne mogu se odrediti kao paušalni iznos. Biće nam zadovoljstvo da vam damo individualnu ponudu, prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete da očekujete od nas

  • Akreditacije za sve relevantne normativne dokumente u automobilskoj industriji
  • Ocenjivači iz automobilske industrije širom sveta
  • Više od 35 godina iskustva u sertifikaciji sistema upravljanja
  • Međunarodno priznati sertifikati
  • Procene naših stručnjaka koje generišu dodatnu vrednost za vašu kompaniju
  • Podrška naših stručnjaka – regionalna, nacionalna i međunarodna
  • Pojedinačne ponude sa fleksibilnim ugovornim periodima bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-us1.png
Loading...

Upit za ponudu

Dragana Radenković

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za IATF 16949 sertifikaciju prilagođenu vašoj organizaciji.