Važan sertifikat za proizvođače komponenti stočne hrane

Da bi osigurali bezbednost i kvalitet svojih proizvoda, proizvođači aditiva za hranu životinja mogu da dobiju sertifikat prema FAMI-QS. Sa transparentnim specifikacijama kvaliteta, standard obezbeđuje visok nivo bezbednosti proizvoda za komponente stočne hrane i doprinosi odgajanju zdravih, kao i produktivnih životinja.

Veća bezbednost u lancu ishrane

Efikasnije upravljanje procesima

Veća bezbednost i kvalitet proizvoda

Visok nivo poverenja kupaca

FAMI-QS sertifikacija - za visok nivo bezbednosti stočne hrane

FAMI-QS standard je razvijen da bi se osigurala bezbednost, kvalitet i usklađenost sa zakonskim smernicama u proizvodnji hrane za životinje i stočne hrane. Cilj standarda je da se osigura da samo bezbedni i zakonski usaglašeni materijali za ishranu stignu na tržište.

Standard se zasniva na strukturi ISO standarda visokog nivoa. Standard je razvila FAMI-QS Asbl, neprofitna organizacija koja promoviše ujednačene standarde ishrane i ima za cilj da umanji potencijalne higijenske rizike u proizvodnji hrane za životinje.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koja preduzeća je sertifikat prema FAMI-QS pogodan?

Glavna ciljna grupa FAMI-QS standarda uključuje proizvođače i trgovce specijalnim sastojcima hrane. Sertifikacija se može primeniti na ceo lanac snabdevanja, od proizvodnje do trgovine specijalnim sastojcima za ishranu.

Specijalni sastojci koriste se za optimizaciju svojstava hrane za životinje. To su sastojci za ishranu životinja koji se posebno dodaju i ne bi bili prirodno prisutni u hrani. Tipični primeri uključuju vitamine, aminokiseline, antioksidanse i konzervanse. Prema FAMI-QS-u, komponente za specijalnu hranu za životinje i stočnu hranu mogu se nabaviti putem bio-obrade, ekstrakcije, rudarstva ili hemijske sinteze.
Sertifikovani proizvođači su navedeni na FAMI-QS Absl veb-lokaciji.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Struktura standarda

FAMI-QS standard se zasniva na strukturi visokog nivoa za sisteme menadžmenta

Sledeće stavke su deo audita prilikom FAMI-QS sertifikacije:

  • HACCP - Da li postoji sistem za analizu opasnosti?
  • Monitoring - Koje mere se koriste za praćenje i kontrolu procesa?
  • Transparentnost - Kako se postiže transparentnost u proizvodnji?
  • Pristup procesu - Koji procesi se sprovode i kako?
  • Usaglašenost - Da li se pridržavaju zakonskih zahteva?
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše proces sertifikacije FAMI-QS?

U prvom koraku ćete razgovarati sa nama o svojoj kompaniji, vašem sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije kod nas. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upoznate sa vašim auditorom, kao i da se razvije individualni program audita za sva uključena odeljenja i lokacije.
Pred-audit takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snagu vašeg sistema upravljanja. Obe usluge su opcione.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1) i kvalitetom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda upravljanja i internih audita. U ovom procesu određujemo da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju.
U sledećem koraku (faza 2), vaš DQS audiotr procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na licu mesta. Na završnom sastanku obezbediće vam detaljnu prezentaciju rezultata i mogući potencijal poboljšanja za vašu kompaniju. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete auditorski izveštaj koji dokumentuje rezultate nadzora. Ako su svi standardni zahtevi ispunjeni, dobićete međunarodno priznati sertifikat.

Sertifikat važi najviše tri godine. Resertifikacija se sprovodi u pravo vreme pre isteka roka kako bi se obezbedilo kontinuirano poštovanje važećih standardnih zahteva. Po usaglašenosti, izdaje se novi sertifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta FAMI-QS sertifikacija?

Troškovi FAMI-QS sertifikacije, između ostalog, zavise od veličine vaše kompanije i složenosti njihovih procesa. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto bi kompanije trebalo da dobiju FAMI-QS sertifikat u saradnji sa DQS- om?

  • Veliko poznavanje industrije hrane
  • Iskusni auditori sa visokim nivoom stručnosti
  • Lične kontakt osobe na više od 80 lokacija širom sveta
  • Stručna podrška i mimo audita
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam pružimo prilagođenu ponudu za FAMI-QS sertifikaciju.