DQS nudi različite usluge u oblasti odobravanja medicinskih uređaja i sertifikacije sistema menadžmenta u zdravstvu.

CE oznaka

MDR (EU) 2017 / 745

Blog
Loading...

CE oznaka: Napomene o održavanju nenajavljenih audita

Blog
Loading...

Poravnati krivu? Od 2023, veliki talas MDR sertifikacija će preplaviti sertifikaciona tela.

Blog
Loading...

Promena auditora ili sertifikacionog tela?

Blog
Loading...

MED nenajavljeni auditi

Primarna ambalaža za medicinsku namenu

ISO 15378

Blog
Loading...

Promena auditora ili sertifikacionog tela?