U cilju provere ili sertifikacije, vrši se analiza jaza sa namerom da se proceni sistem upravljanja za deltu (jaz) između statusa quo i zahtevanog ciljnog stanja, npr. zahtevima novog standarda. GAP analiza se obično koristi kada se standard revidira ili potpuno ponovo izda.

Kompanije za sertifikaciju tada nude svojim klijentima analizu nedostataka da bi se utvrdilo trenutno stanje, koje se na licu mesta upoređuje sa zahtevima standarda. Rezultat GAP analize se koristi da bi se utvrdilo koje praznine još treba zatvoriti da bi se postigao željeni status. Identifikovane slabosti (delte/praznine) su dokumentovane i kompanija mora da ih zatvori pre stvarne sertifikacione provere.

Termin koji se često koristi kao sinonim za analizu jaza je delta provera. Delta provere su takođe uobičajena procedura tokom prelaska na revidiranu, ažuriranu verziju standarda kako bi se bolje procenili neophodni resursi i svaka radnja potrebna za uspešan prelazak na novi standard.

Pročitajte više o delta proveri:

  • Kada delta provera ima smisla?
  • Kada je vredno truda?
  • Kako se to sprovodi?
  • Koje su prednosti delta provere?
Autor
Ute Droege

DQS expert for quality management systems, long-time auditor and experienced trainer for ISO 9001.

Loading...