Struktura visokog nivoa, dobro poznata iz izmenjenog ISO 9001:2015, nije usvojena u ISO 13485:2016. Proizvođači medicinskih uređaja koji žele da koriste i ISO 13485 i ISO 9001:2015 kao osnovu za sertifikaciju moraju biti svesni razlika u strukturi . Sa druge strane, ovo takođe ima pozitivan aspekt da je novi ISO 13485 i dalje poznat u svojoj strukturi.

Autor
Simon Kirdun
Rukovodilac obaveštajnog tela

Menadžer za ISO 13485

Szymon.Kurdyn@dqs-med.de

Loading...