Vyrábate opakovane použiteľné chirurgické nástroje triedy lr a chcete sa dozvedieť o nových právnych požiadavkách? Potom máme niečo pre vás.

Spoločnosť DQS Medizinprodukte GmbH pripravila pre zaobchádzanie s opakovane použiteľnými chirurgickými nástrojmi triedy lr informácie na základe požiadaviek nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR). Tieto informácie zahŕňajú definície, všeobecné podmienky, požiadavky na systém riadenia kvality a mnoho ďalšieho.

medizin-home-dqs-technologie im krankenhaus mit medizinern im hintergrund
Loading...

Ďalšie informácie o chirurgických nástrojoch na opakované použitie triedy "Ir" podľa MDR

  • Definícia
  • Pravidlá klasifikácie
  • Právny rámec
  • Postupy posudzovania zhody
  • Požiadavky na QMS
  • Technická dokumentácia
Autor
Michael Bothe

Michael Bothe stojí na čele certifikačnej rozhodovacej komisie pre aktívne zdravotnícke pomôcky a je zároveň vedúcim audítorom. Podieľa sa aj na štandardizácii v Nemeckom inštitúte pre štandardizáciu (DIN) a Nemeckej komisii pre elektrotechniku, elektroniku a informačné technológie (DKE) a koordinuje aktivity ďalšieho vzdelávania pre zákazníkov. Medzi jeho záujmy patria integrované audity, ako aj optimalizácia procesov postupov posudzovania zhody.

Loading...