Ein Chef spricht mit vier Mitarbeitern
Loading...

Certifikácia systému

Medzinárodné normy ako ISO 9001 (manažérstvo kvality) alebo ISO 14001 (environmentálne manažérstvo), ako aj ďalšie súbory pravidiel, kladú požiadavky na návrh príslušných systémov manažérstva v organizáciách. V prípade systémovej certifikácie nezávislý a autorizovaný orgán - certifikačná spoločnosť - overuje, či boli tieto požiadavky splnené.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Postup posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok

Certifikáty zhody dokazujú, že boli splnené určité požiadavky, napríklad požiadavky normy. Príručka na auditovanie systémov manažérstva ISO 19011 začína tým, že hovorí o "objektívnych dôkazoch", čo sú "údaje [ktoré] potvrdzujú existenciu alebo pravdivosť niečoho".

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

Certifikácia CE pre zdravotnícke pomôcky

Certifikácia CE zdravotníckych pomôcok spoločnosťou DQS MED vám umožňuje využiť neprebádaný potenciál na rozvinutých trhoch, a to vďaka požadovaným skúškam a výrobkom, ktoré sú v súlade s predpismi. Zmierňujete tiež riziká a záväzky týkajúce sa zodpovednosti na vybraných trhoch.

zertifikatsvalidierung-about-dqs-ein mann arbeitet am laptop
Loading...

Overenie platnosti certifikátu

Chcete si overiť platnosť certifikátu DQS?