Zviditeľnite neviditeľné

Pre vašu spoločnosť je dôležité vedieť, či zamestnanci alebo externí dodávatelia spoľahlivo dodržiavajú dohody, predpisy alebo opatrenia. Ako to skontrolovať bez toho, aby ste vzbudili pozornosť? Utajený audit DQS vám diskrétne poskytne informácie o tom, či sa vaše požiadavky plnia. To vám umožní spoľahlivo odhaliť slabé miesta a odstrániť ich pomocou vhodných opatrení.

Dôkazy o účinnosti definovaných pravidiel

Individuálny postup prispôsobený vašim potrebám

Diskrétny postup auditu

Vhodný doplnok k iným auditom systému

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je to utajený audit?

Utajené audity slúžia vašej spoločnosti ako "tichá" kontrola, či sú vami definované predpisy vhodné, opatrenia účinné a či sa cielene vykonávajú. Utajené audity sa vykonávajú ako doplnok k "bežným" auditom a spočiatku tajne. Dostanete vyjadrenie, či sa vaše požiadavky na kvalitu plnia, alebo či je potrebné zlepšiť procesy, aby ste skutočne dlhodobo dosahovali požadované výsledky. Napríklad v maloobchodnom sektore automobilového priemyslu tak utajené audity ponúkajú možnosť zhodnotiť faktory, ako sú služby zákazníkom, budovanie značky a prezentácia výrobkov.

Business28.png
Loading...

Ako funguje utajený audit?

Utajený audit s vami plánujeme individuálne a na mieru potrebám vašej spoločnosti. Máte napríklad možnosť systematicky a objektívne vyhodnotiť cielené ciele v oblasti služieb zákazníkom, budovania značky alebo prezentácie produktov. Audítor DQS sa pritom vžije do úlohy vašich zákazníkov.

Vy určíte, ktoré aspekty sa majú v rámci utajeného auditu preskúmať. Môžu to byť napríklad reakcie na telefonické hovory, aktivity na webovej stránke alebo poskytovanie služieb na mieste - zo spolupráce s našimi audítormi s praxou a skúsenosťami získate maximálny úžitok.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí utajený audit?

Utajený audit plánujeme individuálne podľa potrieb vašej spoločnosti. Z týchto dôvodov nie je možné uviesť cenu auditu paušálne. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť alebo organizáciu.

Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

  • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou systémov riadenia a procesov
  • Audítori so silnými komunikačnými schopnosťami
  • Poznatky o vašej spoločnosti s pridanou hodnotou
Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme ponuku na mieru pre váš utajený audit.