Dôležitý certifikát pre výrobcov kŕmnych komponentov

Na zaistenie bezpečnosti a kvality svojich výrobkov môžu výrobcovia doplnkových látok do krmív získať certifikát FAMI-QS. Vďaka transparentným špecifikáciám kvality zabezpečuje norma vysokú úroveň bezpečnosti výrobkov pre kŕmne komponenty a prispieva k chovu zdravých, ako aj produktívnych zvierat.

Viac bezpečnosti v krmivovom reťazci

Efektívnejšie riadenie procesov

Väčšia bezpečnosť a kvalita výrobkov

Vysoká úroveň dôvery zákazníkov

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikácia FAMI-QS - pre vysokú úroveň bezpečnosti krmív

Norma FAMI-QS bola vyvinutá na zabezpečenie bezpečnosti, kvality a súladu so zákonnými usmerneniami pri výrobe krmív. Cieľom normy je zabezpečiť, aby sa na trh dostali len bezpečné a právne vyhovujúce kŕmne suroviny.

Norma vychádza z vysokoúrovňovej štruktúry noriem ISO. Normu vypracovala nezisková organizácia FAMI-QS Asbl, ktorá presadzuje jednotné normy pre krmivá a jej cieľom je minimalizovať potenciálne hygienické riziká pri výrobe krmív.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre ktoré spoločnosti je certifikácia podľa FAMI-QS vhodná?

Hlavnou cieľovou skupinou normy FAMI-QS sú výrobcovia a obchodníci so špeciálnymi kŕmnymi zložkami. Certifikáciu možno uplatniť na celý dodávateľský reťazec, od výroby až po obchod so špeciálnymi kŕmnymi zložkami.

Špeciálne kŕmne zložky sa používajú na optimalizáciu vlastností krmív pre zvieratá. V konečnom dôsledku ide o zložky krmív pre zvieratá, ktoré sa pridávajú špecificky a neboli by prirodzene prítomné v krmive. Typickými príkladmi sú vitamíny, aminokyseliny, antioxidanty a konzervačné látky. Podľa FAMI-QS sa zložky pre špeciálne krmivá môžu získavať biologickým spracovaním, extrakciou, ťažbou alebo chemickou syntézou.
Certifikovaní výrobcovia sú uvedení na webovej stránke FAMI-QS Absl.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Štruktúra normy

Norma FAMI-QS vychádza z vysokoúrovňovej štruktúry systémov riadenia

Súčasťou auditu na získanie certifikátu FAMI-QS sú nasledujúce položky:

  • HACCP - Existuje systém analýzy rizík?
  • Monitorovanie - Aké opatrenia sa používajú na monitorovanie a kontrolu procesov?
  • Transparentnosť - Ako sa dosahuje transparentnosť vo výrobe?
  • Procesný prístup - Ktoré procesy sa vykonávajú a ako?
  • Súlad - Sú dodržiavané právne požiadavky?
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako funguje proces certifikácie FAMI-QS?

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oddelenia a pracoviská.
Predbežný audit ponúka aj možnosť vopred identifikovať potenciál na zlepšovanie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (1. etapa auditu) a vyhodnotením vašej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažmentom a interných auditov. V tomto procese určíme, či je váš systém manažérstva dostatočne rozvinutý a pripravený na certifikáciu.
V ďalšom kroku (2. etapa auditu systému) váš audítor DQS posúdi efektívnosť všetkých procesov manažérstva na mieste. Na záverečnom stretnutí vám poskytne podrobnú prezentáciu výsledkov a možného potenciálu zlepšovania pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu o audite, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, dostanete medzinárodne uznávaný certifikát.

Certifikát je platný maximálne tri roky. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie platných požiadaviek normy. Po splnení požiadaviek sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia FAMI-QS?

Náklady na certifikáciu FAMI-QS závisia okrem iného od veľkosti vašej spoločnosti a zložitosti jej procesov. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by sa spoločnosti mali certifikovať podľa FAMI-QS s DQS?

  • Rozsiahle znalosti krmivárskeho priemyslu
  • Skúsení audítori s vysokou úrovňou odborných znalostí
  • Osobné kontaktné osoby na viac ako 80 miestach po celom svete
  • Profesionálna podpora aj mimo auditu
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme ponuku na certifikáciu FAMI-QS na mieru.