Objavte riešenia auditov na mieru pre vašu spoločnosť

Naša služba auditu na mieru umožňuje flexibilné audity, ktoré sú špeciálne prispôsobené individuálnym potrebám vašej spoločnosti. Tento prístup šitý na mieru je vhodný pre spoločnosti všetkých veľkostí a odvetví, ktoré majú špecifické požiadavky, zložité procesy alebo predpisy špecifické pre dané odvetvie, s ktorými sa musia vysporiadať. Audit šitý na mieru zaručuje, že relevantné aspekty vášho podnikania budú efektívne auditované.

Prispôsobené vašim potrebám

Optimalizácia procesov s cieľom zlepšiť a zvýšiť efektívnosť podnikových procesov

Cielené testovanie znižuje zbytočné výdavky

Identifikácia a riadenie rizík špecifických pre podnik

Business5.png
Loading...

Čo je audit šitý na mieru?

Audit na mieru je audit na mieru, ktorý je špeciálne prispôsobený individuálnym potrebám a požiadavkám vášho podniku. Na rozdiel od štandardných auditov táto služba ponúka flexibilný a prispôsobivý prístup, ktorý zabezpečí, že všetky relevantné aspekty vášho podniku budú efektívne auditované.

Business4.png
Loading...

Ktoré spoločnosti majú prospech z auditu na mieru?

Audit na mieru môžu využiť spoločnosti akejkoľvek veľkosti a v akomkoľvek odvetví. Najmä spoločnosti so špecifickými požiadavkami, zložitými procesmi alebo predpismi špecifickými pre dané odvetvie nájdu optimálne riešenie v audite na mieru. Naším cieľom je ponúknuť vám audit, ktorý bude presne prispôsobený vašim individuálnym požiadavkám.

Business36.png
Loading...

Výhody auditu na mieru

Individuálnosť: Každá spoločnosť je jedinečná. Audit na mieru zohľadňuje osobitosti vašej spoločnosti a prispôsobuje sa im.

Efektívnosť: Zameraním sa na relevantné oblasti sa optimalizuje čas auditu bez straty kvality.

Úspora nákladov: Cieleným preskúmaním len relevantných aspektov sa dá vyhnúť zbytočným nákladom.

Riadenie rizík: Identifikácia a posúdenie rizík špecifických pre spoločnosť umožňuje cielenú minimalizáciu rizík.

Business28.png
Loading...

Ako funguje audit šitý na mieru?

Začíname hĺbkovou analýzou vašich obchodných procesov, rizík a požiadaviek s cieľom vypracovať optimálnu stratégiu auditu.

Na základe zistení analýzy potrieb vypracujeme podrobný plán auditu, ktorý zahŕňa všetky relevantné aspekty.

Naši skúsení audítori vykonávajú audit na mieru podľa vypracovaného plánu so zameraním na konkrétne požiadavky vašej spoločnosti.

Po ukončení auditu dostanete komplexnú správu s jasnými odporúčaniami na optimalizáciu vašich podnikových procesov a minimalizáciu rizík.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí vykonanie auditu na mieru?

Náklady na vykonanie auditov na mieru závisia od rôznych faktorov, ako je počet auditov, rozsah a trvanie úlohy, oblasť použitia atď. Z týchto dôvodov nie je možné uviesť paušálne náklady. Radi pripravíme individuálnu ponuku pre vašu organizáciu.

Business2.png
Loading...

Prečo je DQS ideálnym partnerom pre audity na mieru

  • Celosvetová sieť skúsených audítorov
  • Komplexné odborné znalosti
  • Kompetentné kontaktné osoby
  • Vysoká orientácia na zákazníka a kvalita služieb nad rámec auditu
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Vaša kontaktná osoba Ing. Pavol Plevják, výkonný riaditeľ spoločnosti DQS Slovakia

Radi vám poskytneme individuálnu ponuku na realizáciu auditov na mieru