Czy produkujesz narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku klasy lr i chciałbyś dowiedzieć się o nowych wymaganiach prawnych? W takim razie mamy coś dla Ciebie.

Do obsługi narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku klasy lr firma DQS Medizinprodukte GmbH przygotowała informację opartą na wymaganiach rozporządzenia o wyrobach medycznych (UE) 2017/745 (MDR). Informacja ta obejmuje definicje, warunki ogólne, wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i wiele innych.

medizin-home-dqs-technologie im krankenhaus mit medizinern im hintergrund
Loading...

Learn more about reusable surgical instruments of class "Ir" according to MDR

  • Definicja
  • Zasady klasyfikacji
  • Ramy prawne
  • Procedury oceny zgodności
  • Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością
  • Dokumentacja techniczna
Autor
Michael Bothe

Michael Bothe stoi na czele Rady Decyzyjnej ds. Certyfikacji Aktywnych Urządzeń Medycznych i jest również audytorem wiodącym. Zajmuje się również normalizacją w Niemieckim Instytucie Normalizacyjnym (DIN) oraz w Niemieckiej Komisji Elektrotechniki, Elektroniki i Technologii Informacyjnych (DKE), a także koordynuje działania związane z kształceniem ustawicznym dla klientów. Jego zainteresowania obejmują audyty zintegrowane oraz optymalizację procesów w procedurach oceny zgodności.

Loading...