Informacje o certyfikacji Climate Bonds

Posiadając certyfikat Climate Bonds, mogą Państwo wykazać inwestorom, że Państwa projekt przyczynia się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Przyciągają Państwo więcej inwestorów

Docierają Państwo do większej, międzynarodowej grupy odbiorców

Inwestorzy mogą zaoszczędzić na badaniu środowiskowym (due diligence)

Poprawiają Państwo swoją reputację.

Business11.png
Loading...

Certyfikacja obligacji klimatycznych

W miarę jak zrównoważone finansowanie zyskuje na znaczeniu, rośnie presja na inwestorów, aby brali pod uwagę również kryteria środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG). Jednym z kryteriów, które nabierają coraz większego znaczenia, jest stopień, w jakim dany projekt przyczynia się do globalnego ocieplenia. Certyfikowane obligacje klimatyczne to obligacje, których aktywa i projekty przyczyniają się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Emitenci, w celu uzyskania certyfikatu dla swoich obligacji, muszą zaangażować zatwierdzonego weryfikatora - na przykład DQS. Weryfikator zapewnia, że aktywa spełniają wymagania Standardu Obligacji Klimatycznych.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Kto może ubiegać się o certyfikację Climate Bonds?

O certyfikację musi ubiegać się organizacja emitująca obligacje. Może to być każda organizacja, która stara się finansować lub refinansować projekty niskoemisyjne, np. deweloperzy projektów, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, producenci oryginalnego sprzętu i banki.

SEO6.png
Loading...

Kryteria branżowe

Program jest obecnie dostępny dla obligacji, których przedmiotem zainteresowania są: Energia słoneczna, Energiawiatrowa, Energiageotermalna, Energia oceanów, Infrastruktura wodna, Transport niskoemisyjny i Budownictwo niskoemisyjne. Dodatkowe kryteria branżowe są w trakcie opracowywania.

Business28.png
Loading...

Proces

Identyfikacja projektów i aktywów, które odpowiadają odpowiednim kryteriom branżowym oraz określenie, w jaki sposób można wykorzystać zyski.

Współpracuj z DQS, aby zaplanować weryfikację jeszcze przed emisją obligacji. Dokonamy przeglądu istotnych informacji i potwierdzimy w raporcie, że wymagania Standardu Obligacji Klimatycznych są spełnione.

Prześlij raport DQS do Climate Bonds Initiative. Po pozytywnej ocenie przez Climate Bonds Initiative, otrzymasz certyfikat i oznaczenie Certified Climate Bond.

Wyemituj obligację.

Zaplanuj drugą weryfikację z DQS w ciągu 24 miesięcy od emisji obligacji i prześlij raport do Climate Bonds Initiative.

Coroczne raporty dla inwestorów i Climate Bonds Initiative.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja Climate Bonds?

Koszt certyfikacji Climate Bonds zależy od rodzaju i liczby projektów i aktywów. Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę bez zobowiązań.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest idealnym partnerem dla certyfikacji Climate Bonds

  • Doświadczeni eksperci branżowi
  • Światowa, wielokulturowa ekspertyza
  • Wysoka orientacja na rozwiązania i zorientowanie na klienta
  • Oferty i usługi dopasowane do potrzeb Państwa firmy

Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację Climate Bonds.