Jakość na kolei

Transport kolejowy jest dziś najbardziej przyjaznym dla środowiska, a w dłuższej perspektywie również najbardziej ekonomicznym sposobem przemieszczania ludzi i towarów z punktu A do punktu B. Specyficzny dla branży system zarządzania jakością zgodny z ISO/TS 22163 w połączeniu z zasadami certyfikacji IRIS (International Railway Industry Standard) służy dalszemu wzmocnieniu tych zalet w stosunku do innych środków transportu.

Lista kompetentnych dostawców w bazie danych UNIFE

Poprawa procesów i jakości

Znacząca redukcja ryzyka odpowiedzialności

Uznany na całym świecie dowód jakości

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest zarządzanie jakością zgodnie z ISO/TS 22163?

Międzynarodowa norma branżowa ISO/TS 22163 opiera się na wymaganiach znanej normy zarządzania jakością ISO 9001, uzupełnionej o specyficzne wymagania branży pojazdów szynowych. Ma ona na celu zapewnienie, że wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów kolejowych są identyfikowane, oceniane i wdrażane w całym łańcuchu dostaw.

ISO/TS 22163, wraz z zasadami certyfikacji IRIS z 1 maja 2020 roku, stanowi podstawę dla procedury zgodności IRIS i odpowiedniego certyfikatu. Norma ta została opublikowana jako Specyfikacja Techniczna ISO w maju 2017 roku i jest skierowana w szczególności do firm z branży kolejowej.

Każda certyfikacja, która może być przeprowadzana wyłącznie przez zatwierdzone do tego celu firmy certyfikacyjne, opiera się na jednolitym procesie. Do oceny wyników audytu wykorzystywane jest oprogramowanie "IRIS Audit Tool". Ten model oceny umożliwia przedstawienie procesu ciągłego doskonalenia w audytowanym przedsiębiorstwie.

Wynik jest wprowadzany do bazy danych Union des Industries Ferroviaires Européennes (UNIFE) jako status (poziom dojrzałości). W ten sposób menedżerowie ds. jakości, projektanci, konstruktorzy i nabywcy z branży mają dostęp do wiarygodnych informacji na tej platformie i mogą zmniejszyć ryzyko przy wyborze dostawców.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Loading...

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO/TS 22163?

Ustrukturyzowane procesy biznesowe, metryki kontrolne oraz oceny projektów i zarządzania wymagane przez ISO/TS 22163 służą jako pomocne narzędzie zarządzania dla firm. Niezależna i fachowa certyfikacja daje Państwu pewność, że Państwa system zarządzania jakością jest zgodny z normą i nadaje się do osiągnięcia zaplanowanych celów. Dalsze korzyści dla Państwa firmy są oczywiste:

Uzyskując certyfikat zgodnie z normą kolejową IRIS w połączeniu z ISO/TS 22163, wykazują się Państwo pewnymi kwalifikacjami. Związana z tym rejestracja w bazie danych dostawców UNIFE prowadzi do przewagi konkurencyjnej, której nie sposób przecenić.

Dalsze korzyści z certyfikacji IRIS przez DQS:

 • Zintegrowane audytowanie i certyfikacja zgodnie z ISO/TS 22163 i ISO 9001:2015
 • Uznawany na całym świecie certyfikat DQS jako standard branżowy
 • Zapewnia konkurencyjność w branży pojazdów szynowych
 • Publikacja w bazie danych klientów DQS
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dla jakich firm odpowiednia jest certyfikacja IRIS w połączeniu z ISO/TS 22163?

ISO/TS 22163 jest standardem branżowym dla przemysłu pojazdów szynowych. Certyfikacja, a tym samym wpisanie do bazy danych IRIS Związku Europejskiego Przemysłu Kolejowego (UNIFE) jako certyfikowanego przedsiębiorstwa, stwarza sytuację korzystną dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw:

 • przewoźników kolejowych
 • producentów taboru kolejowego
 • Dostawcy oryginalnego wyposażenia seryjnego
 • Dostawcy części zamiennych
 • przedsiębiorstwa utrzymaniowe
 • Dostawcy usług w zakresie badań i rozwoju.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business15.png
Loading...

Dlaczego certyfikat IRIS jest przydatny?

Kluczowym wymaganiem w branży pojazdów szynowych jest podejście oparte na ryzyku, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Do tego dochodzi konsekwentne ukierunkowanie na procesy i silny nacisk na uwzględnienie zainteresowanych stron. Inne podstawowe wymagania certyfikatu IRIS obejmują:

 • Zarządzanie projektami kolejowymi
 • Zarządzanie ofertami/przetargami
 • Zarządzanie przestarzałością
 • RAM (Reliability, Availability, Maintainability) i bezpieczeństwo (ISO 50126ff.)
 • Koszty cyklu życia LCC
 • Poprawa jakości produktów i wydajności dostaw
 • Zorientowane na proces i interdyscyplinarne podejście do zarządzania
 • Planowanie biznesowe i zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie ryzykiem i szansami
 • FAI Proces kontroli pierwszego artykułu
 • Zarządzanie wiedzą

Norma ISO/TS 22163 opiera się na podstawowej strukturze norm systemów zarządzania, tzw. High Level Structure, co znacznie upraszcza integrację z już istniejącym systemem zarządzania ISO.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega procedura certyfikacji IRIS zgodnie z ISO/TS 22163?

W pierwszym kroku procesu omówimy Państwa firmę, aktualny system zarządzania jakością oraz cele certyfikacji ISO/TS 22163 IRIS. Na podstawie tych rozmów otrzymają Państwo indywidualnie dopasowaną ofertę.

Te kroki przygotowują do właściwego auditu certyfikacyjnego. Planowanie projektu może być przydatne w przypadku większych projektów, aby zaplanować harmonogramy i realizację audytów dla lokalizacji lub działów. Ponadto, audyt wstępny daje możliwość wcześniejszego zidentyfikowania mocnych stron systemu i potencjału do poprawy.

Certyfikacja IRIS wymaga, aby na 60 dni przed każdym zaplanowanym auditem, Państwa firma dostarczyła auditorowi m.in. informacje o wydajności procesu i zadowoleniu klienta. Na podstawie oceny tych dokumentów określane są obszary zainteresowania audytu oraz opracowywany jest szczegółowy harmonogram audytu.

Proces certyfikacji IRIS na podstawie ISO/TS 22163 rozpoczyna się od tzw. przeglądu gotowości, czyli analizy i oceny Państwa systemu zarządzania. Przegląd ten gwarantuje, że spełnione są wszystkie warunki wstępne dla obszerniejszego etapu 2 auditu oraz że wszelkie wykryte przeszkody mogą zostać usunięte przed auditem. Dzięki całościowemu spojrzeniu na ludzi, procesy i wyniki, nasi audytorzy identyfikują również możliwości i potencjał doskonalenia podczas audytu etapu 2.

Po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS. Wynik Państwa audytu zostanie opublikowany w bazie danych UNIFE z podaniem ustalonego poziomu dojrzałości. Jeśli wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat. W przeciwieństwie do innych regulacji, certyfikaty IRIS wskazują nie tylko na zgodność z normą, ale również na poziom dojrzałości Państwa systemu QM (brązowy, srebrny, złoty). Poziom dojrzałości może być zwiększony tylko o jeden poziom z jednego auditu na drugi.

Co roku, kluczowe elementy systemu są ponownie audytowane w zakładzie w celu zidentyfikowania dalszych ulepszeń. Certyfikat IRIS jest ważny przez trzy lata i wymaga corocznego monitorowania. Aby utrzymać certyfikat, jego adekwatność musi być każdorazowo potwierdzona przed tzw. datą graniczną (ostatni dzień audytu certyfikacyjnego).

Recertyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem certyfikatu w celu zapewnienia ciągłej zgodności z wymaganiami normy. Po uzyskaniu zgodności, Państwa firma otrzyma nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO/TS 22163?

Koszt certyfikacji IRIS w oparciu o ISO/TS 22163 zależy od kilku czynników. Ważną rolę odgrywa na przykład to, czy w Państwa przedsiębiorstwie funkcjonuje już certyfikowany system zarządzania zgodny z ISO 9001, ISO 9100 lub IATF 16949. Ponadto wielkość Państwa firmy i złożoność systemu zarządzania wpływają na czas trwania audytów i cenę.

Z tych powodów koszty certyfikacji według sprawdzonej procedury oceny zgodności IRIS nie mogą być podane w formie ryczałtu. Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
 • Audytorzy z doświadczeniem branżowym i wysokim poziomem wiedzy fachowej
 • Wartościowe spojrzenie na Państwa firmę ze strony naszych ekspertów
 • Akredytowane certyfikaty z międzynarodową akceptacją

 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty, elastyczne warunki umów bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na ISO/TS 22163.