Ważny certyfikat dla producentów komponentów paszowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość swoich produktów, producenci dodatków do pasz dla zwierząt mogą uzyskać certyfikat FAMI-QS. Dzięki przejrzystym specyfikacjom jakościowym, standard ten zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa produktów dla komponentów paszowych i przyczynia się do hodowli zdrowych, jak również wydajnych zwierząt.

Większe bezpieczeństwo w łańcuchu paszowym

Bardziej efektywne zarządzanie procesem

Większe bezpieczeństwo i jakość produktów

Wysoki poziom zaufania klientów

Business11.png
Loading...

Certyfikacja FAMI-QS - dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa pasz

Standard FAMI-QS został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i zgodności z wytycznymi prawnymi w produkcji pasz. Celem standardu jest zapewnienie, że na rynek trafiają wyłącznie bezpieczne i zgodne z prawem materiały paszowe.

Standard oparty jest na wysokopoziomowej strukturze norm ISO. Standard został opracowany przez FAMI-QS Asbl, organizację non-profit, która promuje jednolite standardy paszowe i dąży do zminimalizowania potencjalnych zagrożeń higienicznych w produkcji pasz dla zwierząt.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dla jakich firm odpowiednia jest certyfikacja według FAMI-QS?

Główną grupą docelową standardu FAMI-QS są producenci i handlowcy specjalistycznych składników paszowych. Certyfikacja może być stosowana w całym łańcuchu dostaw, od produkcji do handlu specjalnymi składnikami pasz.

Specjalistyczne składniki paszowe są wykorzystywane do optymalizacji właściwości pasz zwierzęcych. Ostatecznie, są to składniki paszy dla zwierząt, które są specjalnie dodawane i nie byłyby naturalnie obecne w paszy. Typowe przykłady obejmują witaminy, aminokwasy, przeciwutleniacze i środki konserwujące. Zgodnie z FAMI-QS, składniki pasz specjalnych mogą być uzyskiwane w procesie bioprzetwarzania, ekstrakcji, wydobycia lub syntezy chemicznej.
Certyfikowani producenci są wymienieni na stronie internetowej FAMI-QS Absl.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO6.png
Loading...

Struktura standardu

Standard FAMI-QS jest oparty na strukturze wysokiego poziomu dla systemów zarządzania.

Następujące pozycje są częścią audytu dla certyfikacji FAMI-QS:

  • HACCP - Czy istnieje system analizy zagrożeń?
  • Monitorowanie - Jakie środki są stosowane do monitorowania i kontroli procesów?
  • Przejrzystość - W jaki sposób osiągana jest przejrzystość w produkcji?
  • Podejście procesowe - Jakie procesy są realizowane i w jaki sposób?
  • Zgodność - Czy przestrzegane są wymagania prawne?
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji FAMI-QS?

W pierwszym kroku omówią Państwo z nami swoją firmę, system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa auditora, jak również do opracowania indywidualnego programu auditów dla wszystkich zaangażowanych działów i zakładów.
Audit wstępny daje również możliwość wcześniejszego określenia potencjału do poprawy oraz mocnych stron Państwa systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audit certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 auditu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i auditów wewnętrznych. W tym procesie określamy, czy Państwa system zarządzania jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.
W kolejnym kroku (etap auditu systemu 2), Państwa auditor DQS ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania w zakładzie. Na spotkaniu końcowym przedstawi on Państwu szczegółową prezentację wyników i możliwości poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Po przeprowadzeniu auditu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymają Państwo raport z auditu dokumentujący wyniki auditu. Jeśli wszystkie standardowe wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat.

Certyfikat jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z obowiązującymi wymaganiami normy. Po uzyskaniu zgodności wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja FAMI-QS?

Koszt certyfikacji FAMI-QS zależy, między innymi, od wielkości Państwa firmy i złożoności jej procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny uzyskać certyfikat FAMI-QS z DQS?

  • Szeroka wiedza na temat przemysłu paszowego
  • Doświadczeni auditorzy z wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej
  • Osobiste osoby kontaktowe w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie
  • Profesjonalne wsparcie również po zakończeniu auditu
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji FAMI-QS.