Audyty dostawców - większe bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo w sieciach dostawców stało się kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Audyty dostawców są ważnym elementem zarządzania dostawcami. Audyty wspierają wdrażanie jednolitych wytycznych korporacyjnych i tworzą przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. Stabilizują one wewnętrzne procesy i trwale poprawiają rentowność przedsiębiorstwa w przyszłości.

Obiektywne, zrozumiałe wyniki i znaczące wsparcie przy podejmowaniu decyzji

Ukierunkowana identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń

Ograniczenie ryzyka, pewność prawna i kwalifikacja

Krótkoterminowe odciążenie w przypadku wąskich gardeł w zasobach wewnętrznych

Business36.png
Loading...

Audyt dostawcy - informacje o podejściu do audytu

Audyt dostawcy umożliwia uproszczenie wyboru i oceny nowych lub istniejących dostawców. Pozwala również na identyfikację szans i zagrożeń w Państwa firmie. W ramach audytu oceniamy nie tylko organizacyjne i techniczne funkcjonowanie Państwa zewnętrznych dostawców. Pokazujemy również stopień spełnienia uzgodnionych procesów lub wymagań specyficznych dla reguł.

Podejście do oceny "audyt dostawców" zyskało ogromne znaczenie, ponieważ wraz z globalizacją przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zlecają na zewnątrz ważne elementy swojego łańcucha wartości. W związku z tym zarządzanie relacjami z dostawcami i wiedza na temat ich bieżącej działalności mają ogromne znaczenie.

Kolejnym aspektem jest zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Audyty dostawców służą tutaj do porównania tematów zrównoważonego rozwoju, istotnych i niezbędnych dla Państwa organizacji, z odpowiednim podejściem i procesami Państwa dostawców. W tym celu opracowujemy indywidualnie dla Państwa firmy kryteria, metody i narzędzia, które są odpowiednie do oceny dostawców pod kątem CSR.

Podejście do audytowania wydajności Państwa zewnętrznych dostawców pojawia się również w kontekście systemu QM w ramach znanej normy ISO 9001:2015.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Technology9.png
Loading...

Jakie są rodzaje audytów dostawców?

Audyty dostawców można podzielić na audyty procesu i audyty zgodności. W audycie procesu oceniane są w szczególności procedury operacyjne i procesy. Nacisk kładzie się tu na zgodność z wcześniej zdefiniowanymi procesami. W audytach zgodności badany jest stopień spełnienia przez dostawcę określonych wymagań.

Audyty procesów mogą również służyć jako analiza słabych punktów firmy, szczególnie w ocenie ryzyka. Dotyczy to np. wąskich gardeł w dostawach lub ewentualnego upadku dostawcy. Ponadto, audyt i ocena potencjalnych nowych dostawców jest dobrym sposobem na zakwalifikowanie ich zgodnie z wymaganiami klienta oraz na ustabilizowanie własnego procesu produkcyjnego.

Szczegółowy dostęp do procesów tworzenia wartości u dostawców często ujawnia luki i możliwości poprawy. Uzyskane w ten sposób środki zapewniają Państwa firmie znaczącą przewagę nad konkurencją.

Audyty zgodności koncentrują się na przestrzeganiu zobowiązań regulacyjnych. Jednak wymagania związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju, takimi jak prawa człowieka i prawa pracownicze, bezpieczeństwo pracy czy ochrona środowiska są również istotnymi dla rynku przykładami. Katalog wymagań może mieć następujący charakter:

 • specyficzne dla klienta
 • związane z normami lub
 • ustawowe
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business34.png
Loading...

Dlaczego audyt dostawcy jest przydatny dla Państwa firmy?

Audyt dostawcy przynosi wymierne korzyści dla Państwa firmy. Jest to widoczne w obszarach oceny dostawców, wyboru dostawców, rozwoju dostawców oraz w jakości i zgodności z określonymi specyfikacjami. Dzięki temu są Państwo o krok przed konkurencją.

Państwa korzyści z audytów dostawców są szczególnie widoczne dzięki wysokiej orientacji na realizację. Wyniki audytów dostawców prowadzą do obiektywnych, zrozumiałych wniosków i stanowią istotną pomoc przy podejmowaniu decyzji. W ten sposób powstają konkretne ulepszenia przynoszące długofalowe korzyści.

Korzyści z audytów dostawców wynikają z:

 • Indywidualnie skoordynowanych katalogów kryteriów i systemów oceny
 • Metodyczne i powtarzalne procedury oceny dostawców
 • Ukierunkowana identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń
 • Ograniczenie ryzyka, pewność prawna i kwalifikacja w stosunku do Państwa klientów
 • Proces ciągłego doskonalenia w relacjach z dostawcami
 • Ukierunkowane zabezpieczenie własnego procesu produkcyjnego
 • Krótkoterminowe odciążenie w przypadku wąskich gardeł zasobów wewnętrznych, krajowych i międzynarodowych
 • Stworzenie długotrwałych, prężnych sieci partnerskich
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Logostic2.png
Loading...

Jak długo trwa audyt dostawcy?

Zarządzanie dostawcami jest złożone. W zależności od zakresu i stopnia szczegółowości katalogu ocen, audyt dostawcy może trwać jeden dzień lub kilka tygodni. Ważną rolę odgrywa również Państwa decyzja dotycząca częstotliwości powtarzania audytu dostawcy.

Gdy tylko poznamy Państwa zarządzanie łańcuchem dostaw i Państwa pomysły, precyzyjnie i indywidualnie dopasowujemy nasze planowanie do zasobów i wymagań Państwa przedsiębiorstwa. Na tej podstawie nasze audyty oferują różnorodne punkty wyjścia do podejmowania właściwych decyzji i wprowadzania ulepszeń.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces audytu dostawcy?

W pierwszym kroku omawiamy Państwa firmę, strukturę dostawców i cele związane z audytem dostawców. Dzięki temu nasza oferta jest indywidualnie dopasowana do wymagań i zasobów Państwa firmy.

Szczegółowe przygotowanie jest szczególnie przydatne przy większych projektach, aby zaplanować harmonogramy i realizację audytów w lokalizacjach dostawców. Planowanie obejmuje również kontakty z Państwa dostawcami, w tym zaangażowanie Państwa audytorów wewnętrznych.

Globalna sieć audytorów i ekspertów DQS w całym cyklu życia dostawcy jest wykorzystywana do przeprowadzenia audytu. Nasz duży plus dla Państwa: Oprócz kompetencji technicznych i branżowych, nasi lokalni audytorzy znają również Państwa kulturę i język.

Po przeprowadzeniu audytu przedstawiamy Państwu wyniki podczas osobistego spotkania. Wyniki te są również zapisywane w rzeczowym raporcie z audytu, zawierającym zalecenia dotyczące działań.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztują audyty u dostawców?

Decydujące aspekty

Koszt audytu dostawcy lub serii audytów dostawcy zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest zakres i szczegółowość audytu oraz liczba dostawców, którzy mają być poddani audytowi. Znaczenie ma również ukierunkowanie na audyty krajowe lub międzynarodowe.

Z tych powodów nie można podać kosztów audytu dostawcy jako kwoty ryczałtowej. Prosimy o kontakt z nami: Chętnie opracujemy indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

 • Doświadczeni w branży audytorzy z ogólnoświatowej sieci DQS znają Państwa kulturę i język
 • Wgląd w zarządzanie dostawcami - wartość dodana
 • Ponad 35 lat doświadczenia w audytowaniu procesów i certyfikacji systemów zarządzania
 • Istotne raporty z audytów zawierają zalecenia dotyczące działań
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na potrzeby audytu dostawców.