Informacje na temat certyfikacji ASI

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) to inicjatywa branżowa, której celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości aluminium. Zarówno przemysł aluminiowy, jak i użytkownicy aluminium odnoszą korzyści z certyfikacji ASI, wykazując swoje zaangażowanie w przestrzeganie standardów społecznych, środowiskowych i etycznych.

Demonstrowanie zaangażowania środowiskowego, etycznego i społecznego

Zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw

Spełnienie oczekiwań klientów dbających o zrównoważony rozwój

Wyróżnienie się na tle konkurencyjnych produktów

Business11.png
Loading...

Aluminium i zrównoważony rozwój

Aluminium ma bardzo szczególne właściwości, które czynią je doskonałym surowcem do przejścia na zrównoważoną gospodarkę - należą do nich lekkość i doskonała podatność na recykling. Jednocześnie jednak produkcja aluminium wywiera znaczący wpływ na naszą planetę, który musi być zarządzany i łagodzony.

Proces certyfikacji ASI umożliwia producentom i branżom przetwórczym wiarygodne wykazanie, że uwzględniają najwyższe standardy środowiskowe, społeczne i etyczne.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dla kogo?

Standardy ASI mogą być stosowane w całym łańcuchu wartości aluminium, od wydobycia boksytu do wytopu, rafinacji i przetwarzania materiałów. Standardy te mogą być również stosowane przez użytkowników przemysłowych, takich jak sektor motoryzacyjny i opakowaniowy.

SEO6.png
Loading...

Certyfikacja Standardów Wyników ASI

ASI PerformanceStandard obejmuje krytyczne aspekty, które mają wpływ na cały łańcuch wartości aluminium, w tym emisję gazów cieplarnianych, zarządzanie odpadami, zarządzanie materiałami, bioróżnorodność i prawa człowieka.

SEO11.png
Loading...

Certyfikacja standardu ASI Chain of Custody

Standard ASI Chain of Custody (CoC) uzupełnia ASI Performance Standard i jest dobrowolny dla członków ASI. Standard CoC zawiera wymagania dotyczące ustanowienia łańcucha nadzoru dla aluminium certyfikowanego przez ASI. Pozwala to na kontrolę dalszej produkcji i przetwarzania w całym łańcuchu wartości.

Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces certyfikacji ASI?

W ramach przygotowań do audytu, firmy muszą odpowiedzieć na serię pytań, aby określić swój aktualny status.

Ocena oparta na analizie ryzyka określa zakres, w jakim spełnione są wymagania normy. Ocena jest przeprowadzana przez uznanego audytora DQS.

Audytor przygotuje raport z audytu i udostępni go zarówno Państwu, jak i ASI. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niezgodności, otrzymają Państwo szczegółowy plan działań naprawczych.

Gdy wszystkie niezgodności zostaną usunięte, ASI dokona przeglądu raportu z audytu i wyda certyfikat. Od tego momentu Państwa firma będzie figurować na stronie internetowej ASI.

Audyty nadzorujące i recertyfikacyjne są przeprowadzane przez DQS i zapewniają ciągłą zgodność ze standardem ASI.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ASI?

Koszt certyfikacji ASI zależy m.in. od wybranego standardu audytu, wielkości firmy i liczby pracowników. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest idealnym partnerem do certyfikacji ASI

  • Globalna sieć biur i doświadczonych audytorów
  • Znajomość przepisów krajowych, jak również lokalnych kultur i języków
  • Wysoka orientacja na rozwiązania i skupienie się na kliencie
  • Sprawne planowanie audytu i dogłębne raporty z audytu
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji ASI - Aluminium Stewardship Initiative.