Informacje o ochronie prywatności

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas jako administratora danych i przechowywane przez okres wymagany do osiągnięcia określonych celów i wypełnienia zobowiązań prawnych.

Niniejsza informacja o prywatności zapewnia Państwu przegląd sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych podczas dostępu do "Witryny" dostępnej pod adresem www.dqsglobal.com, korzystania z wbudowanych formularzy i narzędzi komunikacyjnych lub korzystania z usług oferowanych w ramach portalu MyDQS (formularze wraz z portalem MyDQS łącznie określane są jako "Usługi"). Informujemy również o prawach użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych ("GDPR") oraz o możliwościach zarządzania danymi osobowymi i ich ochrony.

Uwaga: W związku z prowadzeniem naszej strony internetowej i oferowaniem Usług korzystamy z usług dostawców w krajach trzecich lub powiązanych z krajami trzecimi, a jako grupa globalna sami prowadzimy działalność w krajach trzecich, w których nie obowiązuje poziom ochrony danych identyczny z GDPR. Bardziej szczegółowe informacje na temat środków, jakie podjęliśmy w celu ochrony danych osobowych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. Kierujemy naszą Stronę internetową i Usługi do przedsiębiorstw i dlatego zakładamy, że środki te są wystarczające. Użytkownik nie jest prawnie ani umownie zobowiązany do przekazywania nam danych osobowych określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik może również w każdej chwili skontaktować się z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych w DQS lub praw osób, których dane dotyczą, można w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Informacje na temat ochrony danych można pobrać tutaj.

I.) IMIĘ I NAZWISKO ORAZ DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W przypadku strony internetowej oraz przetwarzania danych w ramach korzystania z Usług, administratorem danych jest

DQS Holding GmbH
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 95427 0
Fax: +49 69 95427 111
Email: info@dqsglobal.com

"my", "nas " lub "DQS").

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych do naszego inspektora ochrony danych, można się zwrócić pocztą na adres dataprotection@dqsglobal.com.

II.) KATEGORIE DANYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podczas udostępniania naszej Witryny i Usług przetwarzamy dane osobowe z różnych źródeł w różnych celach.

Po pierwsze, są to dane, które przetwarzamy automatycznie, głównie ze względów technicznych, podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub usług dla każdego odwiedzającego, niezależnie od tego, czy odwiedzający korzysta z naszych usług, kontaktuje się z nami czy nie.
Po drugie, pewne dane przetwarzamy tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się z nami skontaktować lub skorzystać z pewnych funkcji strony internetowej albo skorzystać z usług oferowanych za jej pośrednictwem. W stosownych przypadkach przetwarzamy również dane osobowe, które osoby trzecie przekazują nam od użytkownika.

Wreszcie, przetwarzamy również dane pochodzące od użytkownika w celach marketingowych w związku z naszymi relacjami biznesowymi lub jeśli użytkownik wyraził na to wcześniej wyraźną zgodę. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się tym operacjom przetwarzania danych lub wycofać zgodę po jej udzieleniu. Dowiedz się więcej o prawach osoby, której dane dotyczą.

1. DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY AUTOMATYCZNIE, GDY ODWIEDZASZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę i korzysta z naszych Usług, automatycznie przetwarzamy dane dotyczące połączenia i użytkowania.

Przeglądarka, której używasz na swoim urządzeniu, automatycznie wysyła informacje do serwera naszej Strony, np. datę i godzinę dostępu, nazwę i adres URL odwiedzanej strony, system operacyjny/typ i wersję przeglądarki, stronę internetową, z której następuje dostęp (referrer URL), ale także Twój adres IP (razem "dane dotyczące połączenia") oraz informacje o sposobie interakcji z naszą Stroną i naszymi Usługami ("dane dotyczące użytkowania"). Na podstawie samych tych danych nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika jako osoby fizycznej.

Przetwarzamy dane dotyczące połączenia i użytkowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i działania naszych systemów, a także w celu zapobiegania nadużyciom lub ich wykrywania, w szczególności oszustwom. Ponadto przetwarzamy pseudonimowe dane użytkowania w celu analizowania i ciągłego ulepszania wydajności strony internetowej i usług oraz usuwania błędów, a także w celu personalizowania treści dla użytkownika.

Dane dotyczące połączenia i użytkowania przechowujemy tymczasowo w tzw. plikach dziennika i zazwyczaj usuwamy je automatycznie po upływie 14 dni.

Przetwarzamy dane dotyczące połączenia i użytkowania na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z bezpiecznym, bezproblemowym i wygodnym dostarczaniem i korzystaniem z naszej Strony internetowej i Usług, art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR.

Pliki cookie i podobne technologie: Używamy również plików cookie i podobnych technologii do automatycznego przetwarzania danych dotyczących użytkowania w tych celach. Więcej informacji na temat plików cookie i ich wykorzystania na Stronie internetowej można znaleźć w informacji o plikach cookie i podobnych technologiach na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Podczas przeglądania naszej Strony internetowej i korzystania z naszych usług automatycznie przetwarzamy dane dotyczące powiązań i dane dotyczące użytkowania.

2. DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY, GDY KORZYSTASZ Z NASZYCH USŁUG

Oprócz danych użytkowych, które przetwarzamy w odniesieniu do wszystkich osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z naszych usług, przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jeśli aktywnie przekazuje nam je podczas korzystania z naszych Usług, np. gdy korzysta z naszych formularzy Kontakt-Zapytanie-Rejestracja-Zamówienie w celu złożenia ogólnych zapytań, skarg i naruszeń, zapytań związanych z naszymi usługami certyfikacji i audytu, rejestracji na webinaria, warsztaty i wydarzenia, pobierania białych ksią g lub pakietów informacyjnych lub komunikuje się z nami za pośrednictwem naszego czatu.

Możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), informacje związane z Państwa działalnością zawodową, w stosownych przypadkach informacje dotyczące fakturowania, informacje dotyczące rejestracji, umów i zamówień, a także dane dotyczące treści przekazywane przez Państwa za pośrednictwem naszych usług (np. bardziej szczegółowe informacje dotyczące Państwa wniosków i Państwa działalności itp.)

Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi kontakt z nami i korzystanie z naszych Usług, w celu złożenia ewentualnych zapytań i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a także w celu sprawdzenia wiarygodności informacji.

Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Państwa żądanie i jest niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu realizacji umowy i działań przedumownych zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. b) GDPR.

Ponadto w indywidualnych przypadkach przetwarzamy te dane do innych celów. Obejmują one na przykład przekazywanie danych osobowych użytkownika do spółek stowarzyszonych w ramach Grupy. Na przykład przekażemy Twoje zapytanie do odpowiedzialnej spółki DQS i Twojego doradcy klienta, jeśli Twoja firma jest już naszym klientem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ I KORZYSTANIEM Z MYDQS

Pod domeną https://www.mydqs.com, Grupa DQS, jako współadministratorzy zgodnie z art. 26 GDPR, umożliwia Ci rejestrację w obszarze z ograniczonym hasłem (zwanym dalej MyDQS), gdzie certyfikaty, potwierdzenia zamówień, raporty i inne odpowiednie dokumenty mogą być dostarczane i dostępne dla Ciebie.

Współadministratorzy zawarli porozumienie zgodnie z art. 26 (1) GDPR, które określa wiążące zasady dotyczące tego, kiedy który z Administratorów musi spełnić które obowiązki wynikające z wymogów GDPR.

Wykonywanie praw podmiotu danych w rozumieniu art. 15 i nast. GDPR, jest jednak możliwe u każdego ze Współadministratorów. Oznacza to, że można, na przykład, komunikować się, a tym samym dochodzić swojego prawa dostępu zgodnie z art. 15 GDPR lub żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 GDPR wobec dowolnej spółki Grupy DQS. Podmiot, do którego się zwrócono, będzie zajmował się późniejszą komunikacją wewnętrzną w celu spełnienia Państwa zgodnych z prawem żądań.

Jeśli chodzi o prawo podmiotów danych do złożenia skargi do organu nadzorczego, organem prowadzącym jest: Heski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, telefon: 0611 1408-0, faks: 0611 1408-900, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de, Internet: http: //www.datenschutz.hessen.de. Można również skontaktować się z organami nadzorczymi w swojej siedzibie.

W tym kontekście przetwarzamy dane dostępowe, kolejne informacje związane z Państwa firmą, a także informacje o Państwa uprawnieniach. Aby zakończyć rejestrację, konieczne jest wybranie osobistego hasła. W połączeniu z adresem e-mail (łącznie "dane dostępowe") pozwala to na zalogowanie się do konta użytkownika MyDQS.

Użytkownicy MyDQS mogą dodawać innych użytkowników, których dane dostępowe są następnie przetwarzane. Po dodaniu użytkownika przez użytkownika z Państwa organizacji, otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym, który można wykorzystać do aktywacji konta użytkownika. Link jest ważny przez 24 godziny. Jeśli nie chcesz aktywować konta użytkownika, a Twoja organizacja nie wyśle nowego linku aktywacyjnego, tymczasowo utworzone konto użytkownika zostanie automatycznie usunięte po 48 godzinach. Po udanej rejestracji użytkownicy z uprawnieniami do zapisu mogą w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje konto użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem przez nas MyDQS odbywa się na żądanie użytkownika lub jego organizacji i jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych z użytkownikiem lub jego organizacją w oparciu o nasze uzasadnione interesy ekonomiczne, art. 6 par. 1 p. 1 lit. b) i lit. f) GDPR.

3. DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY W CELACH MARKETINGOWYCH

Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. a) GDPR, będziemy przetwarzać dane podane przez Ciebie podczas rejestracji w celu regularnego wysyłania Ci naszego biuletynu. Bezpłatne nagrania z webinarów, białe księgi lub pakiety informacyjne oferujemy wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas biuletynów. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie, klikając link "Anuluj subskrypcję" znajdujący się na dole biuletynu. Użytkownik może również w dowolnym momencie przesłać prośbę o rezygnację z subskrypcji pocztą elektroniczną na adres info@dqsglobal.com.

Możemy również wykorzystać Twój adres e-mail bez Twojej wyraźnej zgody do wysyłania Ci informacji o podobnych produktach i usługach naszej firmy, pod warunkiem, że jesteś już naszym klientem i nie wyraziłeś sprzeciwu wobec wykorzystania Twojego adresu e-mail, tzw. W przypadku korespondencji z istniejącymi klientami przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR. Przetwarzanie adresu e-mail użytkownika do celów marketingu bezpośredniego jest zatem uznawane za uzasadniony interes uznawany przez GDPR. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w dowolnym momencie poprzez kliknięcie łącza "Rezygnacja z subskrypcji" znajdującego się na końcu biuletynu. Żądanie rezygnacji z subskrypcji można również w dowolnym momencie przesłać pocztą elektroniczną na adres info@dqsglobal.com.

Pliki cookie i podobne technologie: Jeśli i w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę podczas korzystania z naszej strony internetowej, używamy również plików cookie i podobnych technologii do automatycznego przetwarzania danych użytkowych w tych celach. Więcej informacji na temat plików cookie i ich stosowania na stronie internetowej można znaleźć na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności w części dotyczącej plików cookie i podobnych technologii, a także w udostępnionej masce zgody, do której dostęp można uzyskać w dowolnym momencie poprzez stopkę naszej strony internetowej i zarządzanie ustawieniami.

III.) ODBIORCY

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko starannie wybranym dostawcom usług, a także partnerom biznesowym i innym spółkom Grupy DQS na podstawie umów, w których ci dostawcy usług zobowiązują się do przestrzegania ścisłych wymogów umownych dotyczących ochrony Twoich danych. W niektórych przypadkach możemy również udostępniać dane stronom trzecim, jeśli zostaniemy do tego upoważnieni przez Ciebie lub Twoją organizację, lub jeśli wymaga tego prawo.

1. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH PRZEZ PAŃSTWA TRZECIE

Dane osobowe Użytkownika są również przekazywane do krajów spoza EOG (tzw. "krajów trzecich"), dla których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (tzw. "kraje trzecie z ograniczeniami"). Ograniczone państwa trzecie nie zapewniają poziomu ochrony danych identycznego z tym, jaki obowiązuje w UE. Przekazujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy

 • odbiorca zapewnia odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 GDPR w zakresie ochrony danych osobowych (w tym wszelkie wymagane środki dodatkowe),
 • użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przekazanie danych, po tym jak poinformowaliśmy go o ryzyku, zgodnie z art. 49 (1) lit. a) GDPR,
 • przekazanie danych jest konieczne do wykonania zobowiązań umownych między użytkownikiem a nami
 • lub ma zastosowanie inny wyjątek od art. 49 GDPR.

Właściwymi zabezpieczeniami na mocy art. 46 GDPR mogą być tzw. standardowe klauzule umowne, za pomocą których odbiorca w ograniczonym państwie trzecim zapewnia wystarczającą ochronę danych, a tym samym poziom ochrony porównywalny z GDPR. Standardowe klauzule umowne są jednak wiążące tylko dla naszych partnerów umownych. Dlatego istnieje szczątkowe ryzyko, że organy rządowe mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika, nie zapewniając mu skutecznych środków prawnych w tym zakresie.

Uwaga: Inni użytkownicy aktywowani przez Twoją organizację również mogą mieć dostęp do raportów przechowywanych w MyDQS. DQS nie sprawdza, z jakich krajów aktywowani użytkownicy mają dostęp do informacji przechowywanych w MyDQS. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza EOG. Podstawą takiego przekazania jest konieczne wypełnienie stosunku umownego w kontekście świadczenia naszych usług w MyDQS.

Jeśli korzystasz z MyDQS, firmy DQS w krajach trzecich objętych ograniczeniami mogą również uzyskać dostęp do danych przechowywanych na Twój temat na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) GDPR w celu realizacji umowy między Tobą a DQS, na przykład jeśli współpracujesz z firmą DQS w kraju trzecim objętym ograniczeniami.

2. DOSTAWCY USŁUG

Aby oferować naszą Stronę internetową i Usługi, korzystamy z usług IBEXA Content Management System Ibexa GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Kolonia, Niemcy, a także Hubspot, usługi HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 Stany Zjednoczone. Korzystamy również z Hubspot do wysyłania naszych newsletterów.

Nasza strona internetowa korzysta z usługi zarządzania zgodą Usercentrics firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na ustawienie plików cookie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Usercentrcis przetwarza datę i godzinę wizyty, informacje o przeglądarce, informacje o zgodzie oraz informacje o urządzeniu żądającym.

Udostępniamy nasz czat z pomocą Userlike z Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia (dalej "Userlike").

Integrujemy treści osób trzecich, np. filmy wideo, z naszą stroną internetową na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a) GDPR oraz na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR w celu zwiększenia funkcjonalności naszych stron internetowych dla naszych użytkowników dzięki usługom oferowanym przez innych dostawców. Podstawowy cel należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Wykorzystujemy komponenty (filmy) z YouTube, LLC. 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA (dalej: "YouTube"), spółki należącej do Google. Z reguły aktywujemy opcję "rozszerzonego trybu ochrony danych", udostępnianą przez YouTube. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez YouTube, w "rozszerzonym trybie ochrony danych" nie są ustawiane żadne pliki cookie do analizy zachowań użytkowników.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są również, pod warunkiem uzyskania Państwa uprzedniej zgody, usługodawcy opisani w naszym formularzu zgody na korzystanie z plików cookie i podobnych technologii (tacy jak Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook), One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; LinkedIn Co, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Ca 94943, USA; oraz Hotjar Ltd Dragonara business center 5th floor, Dragonara road, Paceville St. Julians, STJ 3141), które analizują dla nas dane dotyczące połączenia i użytkowania. Szczegółowe informacje o tych dostawcach można znaleźć w informacjach o plikach cookie, analityce internetowej i innych technologiach śledzenia na końcu niniejszej polityki prywatności, a także w formularzu zgody udostępnianym po wejściu na naszą stronę internetową. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, uzyskując ponowny dostęp do maski zgody w stopce naszej witryny i zarządzając ustawieniami.

Z tymi dostawcami usług zawarliśmy ścisłe umowy dotyczące przetwarzania danych wyłącznie w ramach naszych instrukcji (tzw. umowy o przetwarzaniu danych).

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

O ile jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. b) lub f) GDPR w celu nawiązania lub realizacji stosunków umownych z użytkownikiem lub jego firmą, przekazujemy dane osobowe osobom trzecim. Na przykład, przekazujemy dane osobowe niezależnym audytorom w celu świadczenia usług certyfikacyjnych i audytorskich. Przekazywane dane mogą być wykorzystywane przez stronę trzecią wyłącznie do tych celów.

Ponadto, ujawniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a GDPR;
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. c GDPR, któremu podlegamy;
 • w przypadku przeniesienia lub przekształcenia przedsiębiorstwa, takiego jak fuzja, przejęcie lub sprzedaż całości lub części aktywów, których dotyczą niniejsze informacje o prywatności. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub podobnego widocznego powiadomienia na naszych stronach internetowych o wszelkich takich zmianach i wykorzystaniu jego danych osobowych oraz o wszelkich opcjach, jakie ma w odniesieniu do swoich danych osobowych (w tym, w stosownych przypadkach, o prawie do sprzeciwu wobec takiego przeniesienia).

IV.) PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, podatkowych i handlowych lub innych zobowiązań prawnych dotyczących przechowywania i dokumentowania danych (w szczególności wynikających z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), niemieckiego kodeksu karnego (StGB) lub niemieckiego kodeksu podatkowego (AO)).

Dane kontaktowe, które otrzymaliśmy w związku z ofertą naszych Usług, naszymi webinarami, warsztatami i kongresami lub innymi umownymi powiązaniami z Państwem, możemy przetwarzać dłużej, aby móc pozostać z Państwem w kontakcie. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przechowywaniu danych.

Dane dotyczące użytkowania w ramach naszych usług przechowujemy maksymalnie przez okres jednego miesiąca.

Przetwarzamy dane osobowe w związku z MyDQS do momentu usunięcia dostępu, a po tym czasie, o ile dalsze przechowywanie jest konieczne w interesie organizacji zgodnie z art. 6, par. 1 p. 1 lit. f) GDPR, lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych przez dłuższy okres ze względu na obowiązki związane z przechowywaniem i dokumentacją w zakresie prawa podatkowego i handlowego.

Dane, które otrzymaliśmy na podstawie Państwa wyraźnej zgody, przechowujemy z reguły do czasu wycofania przez Państwa zgody, ale możemy je również usunąć, jeśli dane nie są nam już potrzebne do celów, na które wyrazili Państwo zgodę, lub pozostają nieaktywne przez dłuższy czas.

V.) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo

 • zgodnie z art. 7 ust. 3 GDPR, do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości;
 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 GDPR. W szczególności można zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one zgromadzone przez nas, oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach;
 • zgodnie z art. 16 GDPR, do żądania bez zbędnej zwłoki korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • na mocy art. 17 GDPR - do żądania usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 GDPR, aby zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o ile dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 GDPR;
 • zgodnie z art. 20 GDPR, do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania przekazania ich innemu administratorowi danych; oraz
 • złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR. Co do zasady, w tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy. Organem nadzorczym właściwym dla nas jest Heski Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

INFORMACJE NA TEMAT PRAWA DO SPRZECIWU ZGODNIE Z ART. 21 GDPR

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) GDPR (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również art. 4 ust. 4 GDPR profilowania opartego na tym przepisie.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa sprzeciw dotyczy przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania. W takim przypadku nie jest konieczne określanie szczególnej sytuacji prawnej. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres dataprotection@dqsglobal.com
.

VI.) DANE BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane przekazywane osobiście przez użytkownika są szyfrowane przy użyciu ogólnie przyjętego i bezpiecznego standardu TLS (Transport Layer Security). TLS jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, który jest również stosowany np. w bankowości internetowej. Bezpieczne połączenie TLS można rozpoznać m.in. po literze "s" dodanej do http (tj. https.) w pasku adresu przeglądarki lub po symbolu kłódki w dolnej części przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGIACH

Podczas korzystania z naszych usług gromadzone są dane dotyczące użytkowania w kontekście tzw. śledzenia stron internetowych. Oznacza to, że zachowanie niektórych użytkowników może być śledzone pseudonimowo w celu ulepszenia i spersonalizowania naszych Usług oraz optymalizacji reklam. W tym celu wykorzystujemy również pliki cookie i porównywalne technologie.

Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające informacje, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika używanym do uzyskania dostępu do witryny. Zazwyczaj służą do przypisania użytkownikowi określonego działania lub preferencji na stronie internetowej, ale bez identyfikowania użytkownika jako osoby lub ujawniania jego tożsamości.

Pliki cookie nie są automatycznie dobre lub złe, ale warto wiedzieć, co można z nimi zrobić i podejmować własne decyzje dotyczące swoich danych.

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej: sesyjne pliki cookie i trwałe pliki cookie.

Plikicookie sesji są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera użytkownika przy ponownym odwiedzeniu naszej witryny. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie są również zachowywane po zamknięciu przeglądarki, a następnie automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można również usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Przed lub po wizycie na naszej stronie internetowej można ustawić przeglądarkę tak, aby wszystkie pliki cookie były odrzucane lub aby informowała o wysłaniu pliku cookie. Zazwyczaj ustawieniami tymi można zarządzać w ustawieniach przeglądarki, w tym w taki sposób, aby w ogóle nie można było ustawić plików cookie lub aby pliki cookie były ponownie usuwane. Twoja przeglądarka może również posiadać funkcję anonimowego przeglądania. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie korzystać z tych funkcji swojej przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik wyłączył domyślnie ustawianie plików cookie w swojej przeglądarce, nasza Witryna lub Usługi mogą nie działać prawidłowo.

Oprócz plików cookie używamy również innych technologii do śledzenia użytkowników. Należą do nich na przykład tak zwane znaczniki pikselowe (znane również jako "web beacons", "GIF" lub "bugs").

Co to są znaczniki pikselowe? Znaczniki pikselowe to przezroczyste jednopikselowe obrazki wyświetlane na stronie internetowej. Śledzą one na przykład, czy kliknięto określony obszar witryny. Po uruchomieniu znacznik pikselowy rejestruje interakcję z użytkownikiem i może odczytywać lub ustawiać pliki cookie. Ponieważ działanie pikseli jest często uzależnione od plików cookie, wyłączenie plików cookie może zakłócić ich działanie. Jednak nawet po wyłączeniu plików cookie piksele mogą wykryć wizytę w witrynie.

Piksele wysyłają do serwera internetowego Twój adres IP, adres URL odwiedzanej witryny, czas wyświetlania piksela, używaną przeglądarkę i ustawione wcześniej informacje cookie. Umożliwia to przeprowadzanie pomiarów zasięgu i innych ocen statystycznych, które służą optymalizacji naszych usług.

Cele i podstawa prawna

Pliki cookie i podobne technologie wykorzystujemy z jednej strony do poprawy komfortu korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład używamy plików cookie sesji, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszych Usług, zalogował się na swoje konto użytkownika lub do wyświetlania koszyka z zakupami. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Ponadto w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę w celu skorzystania z naszych Usług, automatycznie rozpoznamy, że już u nas był oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadził, aby nie musiał ich ponownie wprowadzać. Dane przetwarzane przez te pliki cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 (1) lit. f) GDPR.

Z drugiej strony, używamy tych technologii - pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę, art. 6 (1) p.1 .lit. a) GDPR - do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszych usług, a także do wyświetlania Ci reklam na stronach innych firm.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przyszłość za pomocą narzędzia do zarządzania plikami cookie. Narzędzie to można w każdej chwili ponownie uruchomić za pomocą przycisku "Ustawienia plików cookie" znajdującego się na dole strony internetowej, aby sprawdzić i dostosować ustawienia dotyczące zgody.

WSZYSTKIE PLIKI COOKIE I NARZĘDZIA W SKRÓCIE ORAZ ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI

Niniejsza informacja o ochronie prywatności jest aktualna i została zaktualizowana w marcu 2022 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub regulacyjne, może okazać się konieczna zmiana niniejszej informacji o ochronie prywatności. Aktualna informacja o ochronie prywatności jest dostępna w każdej chwili na stronie internetowej pod adresem www.dqsglobal.com/de/datenschutz i może zostać przez Państwa wydrukowana.