Privacy-informatie

Bij het gebruik van onze website worden uw persoonsgegevens door ons als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en opgeslagen voor de duur die nodig is om de gespecificeerde doeleinden te bereiken en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Deze privacy informatie geeft u een overzicht van hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u toegang verkrijgt tot de "Website" beschikbaar op www.dqsglobal.com, gebruik maakt van de ingesloten formulieren en communicatiemiddelen, of gebruik maakt van de diensten aangeboden als onderdeel van het MyDQS portaal (de formulieren samen met het MyDQS portaal gezamenlijk de "Diensten"). Wij informeren u ook over uw rechten op grond van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en de opties die u hebt om uw persoonsgegevens te beheren en te beschermen.

Opmerking: Wij maken gebruik van providers in derde landen of gerelateerd aan derde landen in verband met de exploitatie van onze website en het aanbieden van onze Diensten en, als wereldwijde groep, zijn wij zelf actief in derde landen waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat identiek is aan de GDPR. Meer gedetailleerde informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, vindt u in dit privacybeleid. Wij richten onze Website en Diensten op bedrijven en gaan er daarom van uit dat deze maatregelen voldoende zijn. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om ons via de website de in deze privacyinformatie gespecificeerde persoonsgegevens te verstrekken. U kunt ook te allen tijde per e-mail, telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming bij DQS of over uw rechten als betrokkene, kunt u te allen tijde rechtstreeks contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming.

U kunt deze informatie over gegevensbescherming hier downloaden.

I.) NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Voor de website alsmede voor de verwerking in het kader van het gebruik van de Diensten is de verantwoordelijke voor de verwerking

DQS Holding GmbH
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 95427 0
Fax: +49 69 95427 111
E-mail: info@dqsglobal.com

"wij", "ons" of "DQS").

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens aan onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen per e-mail aan dataprotection@dqsglobal.com.

II.) CATEGORIEËN VAN GEGEVENS, DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Bij het aanbieden van onze Website en Diensten, verwerken wij persoonsgegevens uit verschillende bronnen voor verschillende doeleinden.

Ten eerste zijn dat gegevens die wij automatisch verwerken, voornamelijk om technische redenen, bij toegang tot de website of diensten voor elke bezoeker, ongeacht of die bezoeker onze diensten gebruikt, contact met ons opneemt of niet.
Ten tweede verwerken wij bepaalde gegevens alleen als u besluit contact met ons op te nemen of bepaalde functies van de website te gebruiken, of gebruik te maken van diensten die via de website worden aangeboden. In voorkomend geval verwerken wij ook persoonsgegevens die derden van u aan ons verstrekken.

Ten slotte verwerken wij ook gegevens van u voor marketingdoeleinden in verband met onze zakelijke relatie, of indien u daarvoor eerder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingen, of om uw toestemming in te trekken als u die eenmaal hebt gegeven. Lees meer over de rechten van de betrokkene.

1. GEGEVENS DIE WIJ AUTOMATISCH VERWERKEN WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT

Wanneer u onze Website bezoekt en onze Diensten gebruikt, verwerken wij automatisch verbindings- en gebruiksgegevens.

De browser die u op uw apparaat gebruikt, stuurt automatisch informatie naar de server van onze Website, bijv. datum en tijd van toegang, naam en URL van de bezochte site, gebruikt besturingssysteem/browsertype en versie, website van waaruit toegang is verkregen (referrer-URL), maar ook uw IP-adres (samen "verbindingsgegevens") en informatie over de manier waarop u omgaat met onze Website en onze diensten ("gebruiksgegevens"). Op basis van deze gegevens alleen is het voor ons niet mogelijk om u als individu te identificeren.

Wij verwerken verbindings- en gebruiksgegevens om de IT-beveiliging en de werking van onze systemen te waarborgen en misbruik, met name fraude, te voorkomen of op te sporen. Daarnaast verwerken wij pseudonieme gebruiksgegevens om de prestaties van de website en de diensten te analyseren en voortdurend te verbeteren en om bugs te verhelpen en om de inhoud voor u te personaliseren.

Wij slaan verbindings- en gebruiksgegevens tijdelijk op in zogenaamde logbestanden en verwijderen deze gewoonlijk automatisch na 14 dagen.

Wij verwerken verbindings- en gebruiksgegevens op basis van onze legitieme belangen bij een veilige, probleemloze en gemakkelijke levering en gebruik van onze Website en Diensten, artikel 6 (1) p. 1 lit. f van de GDPR.

Cookies en soortgelijke technologieën: Wij gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën om gebruiksgegevens automatisch voor deze doeleinden te verwerken. Voor meer informatie over Cookies en hun gebruik op de Website, zie de informatie over Cookies en soortgelijke technologieën aan het einde van deze Privacy Informatie.

Bij het bezoeken van onze Website en bij het gebruik van onze Diensten verwerken wij automatisch Verbindungs- en Nutzungsdaten.

2. GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN WANNEER U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT

Naast de gebruiksgegevens die wij verwerken van alle websitebezoekers en gebruikers van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens van u als u deze actief aan ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten, bijv. als u gebruik maakt van onze Contact- Inquiry- Registratie- of Bestelformulieren voor algemene vragen, klachten en overtredingen, verzoeken met betrekking tot onze certificerings- en auditdiensten, registratie voor webinars, workshops en evenementen, het downloaden van whitepapers of infopakketten, of als u met ons communiceert via onze chat.

Wij kunnen uw contactgegevens verwerken (bijv. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer), informatie met betrekking tot uw professionele activiteit, factureringsinformatie indien van toepassing, registratie-, contract- en bestelinformatie, evenals inhoudelijke gegevens die anderszins door u via onze diensten worden verstrekt (bijv. meer gedetailleerde informatie over uw verzoeken en over uw bedrijf, etc.).

Wij verwerken deze gegevens om u in staat te stellen contact met ons op te nemen en gebruik te maken van onze diensten, voor eventuele vragen en om uw aanvraag te beantwoorden, alsmede om de informatie op plausibiliteit te controleren.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in antwoord op uw verzoek en is noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden voor de uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen in overeenstemming met artikel 6 (1) p. 1 lit. b) van de GDPR.

Daarnaast verwerken wij deze gegevens in individuele gevallen ook voor andere doeleinden. Daartoe behoort bijvoorbeeld de doorgifte van uw persoonsgegevens aan gelieerde ondernemingen binnen de Groep. Wij sturen uw aanvraag bijvoorbeeld door naar het verantwoordelijke DQS-bedrijf en uw klantadviseur als uw bedrijf al klant bij ons is.

SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKING IN VERBAND MET DE REGISTRATIE EN HET GEBRUIK VAN MYDQS

Onder het domein https://www.mydqs.com stelt de DQS Group, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 van de GDPR, u in staat om u te registreren voor een beperkt wachtwoordgebied (hierna MyDQS genoemd) waar certificaten, orderbevestigingen, rapporten en andere relevante documenten aan u kunnen worden verstrekt en door u kunnen worden geraadpleegd.

De gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking hebben een overeenkomst gesloten overeenkomstig artikel 26, lid 1, van de GDPR, waarin bindende regels zijn opgenomen over wanneer welke verantwoordelijke voor de verwerking welke verplichtingen moet nakomen die voortvloeien uit de vereisten van de GDPR.

De uitoefening van de rechten van de betrokkene in de zin van artikel 15 en volgende van de GDPR is echter mogelijk met de toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking. GDPR, is echter mogelijk bij elk van de Joint Controllers. Dit betekent dat u bijvoorbeeld uw recht op toegang op grond van artikel 15 van de GDPR of een verzoek tot verwijdering op grond van artikel 17 van de GDPR kunt meedelen en dus doen gelden ten aanzien van elke onderneming van de DQS Groep. De aangesproken entiteit zal de daaropvolgende interne communicatie afhandelen om aan uw rechtmatige verzoeken te voldoen.

Met betrekking tot het recht van betrokkenen om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, is de volgende autoriteit de leidende autoriteit: de Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postbus 31 63, 65021 Wiesbaden, telefoon: 0611 1408-0, fax: 0611 1408-900, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de, internet: http://www.datenschutz.hessen.de. U kunt zich echter ook wenden tot de toezichthoudende autoriteiten van uw maatschappelijke zetel.

In dit kader verwerken wij toegangsgegevens, latere informatie in verband met uw onderneming, alsmede informatie over uw autorisaties. Om de registratie te voltooien, is het noodzakelijk om een persoonlijk wachtwoord te kiezen. In combinatie met uw e-mailadres (gezamenlijk "toegangsgegevens"), kunt u hiermee inloggen op uw MyDQS gebruikersaccount.

Gebruikers van MyDQS kunnen andere gebruikers toevoegen van wie wij de toegangsgegevens vervolgens verwerken. Wanneer u bent toegevoegd door een gebruiker vanuit uw organisatie, ontvangt u een e-mail met een activeringslink die u kunt gebruiken om uw gebruikersaccount te activeren. De link heeft een geldigheidsduur van 24 uur. Als u een gebruikersaccount niet wilt activeren en uw organisatie geen nieuwe activeringslink stuurt, wordt de tijdelijk aangemaakte gebruikersaccount na 48 uur automatisch verwijderd. Na succesvolle registratie kunnen gebruikers met schrijfbevoegdheid hun gebruikersaccount op elk gewenst moment zelf verwijderen.

De verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van MyDQS door ons wordt uitgevoerd op verzoek van u of uw organisatie en is noodzakelijk voor de nakoming van contractuele verplichtingen met u of uw organisatie op basis van onze legitieme economische belangen, artikel 6 para. 1 p. 1 lit. b) en lit. f) van de GDPR.

3. GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) p. 1 lit. a van de GDPR, verwerken wij de gegevens die u hebt verstrekt bij het registreren voor onze nieuwsbrieven om u op regelmatige basis onze nieuwsbrief te sturen. Wij bieden alleen gratis webinaropnames, whitepapers of infopakketten aan nadat u toestemming hebt gegeven om nieuwsbrieven van ons te ontvangen. U kunt zich op elk moment uitschrijven door op de link "Uitschrijven" onderaan de nieuwsbrief te klikken. U kunt uw verzoek tot afmelding ook op elk gewenst moment per e-mail sturen aan info@dqsglobal.com.

Wij kunnen uw e-mailadres ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken om u informatie te sturen over soortgelijke producten en diensten van ons bedrijf, op voorwaarde dat u al klant bij ons bent en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres, de zogenaamde "bestaande klantenmailings". In het geval van mailings aan bestaande klanten baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 (1) p. 1 lit. f van de GDPR. De verwerking van uw e-mailadres met het oog op direct marketing wordt daarbij beschouwd als een legitiem belang dat door de GDPR wordt erkend. U kunt zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de link "Uitschrijven" aan het einde van de nieuwsbrief. U kunt uw verzoek tot uitschrijving ook te allen tijde per e-mail sturen naar info@dqsglobal.com.

Cookies en soortgelijke technologieën: Indien en voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven bij het oproepen van onze website, gebruiken wij ook cookies en soortgelijke technologieën voor de automatische verwerking van gebruiksgegevens voor deze doeleinden. Meer informatie over cookies en hun gebruik op de website vindt u aan het einde van deze privacy-informatie in het gedeelte over cookies en soortgelijke technologieën alsmede in het meegeleverde toestemmingsmasker, dat u te allen tijde via de footer van onze website kunt oproepen en uw instellingen kunt beheren.

III.) RECIPIENTEN

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met zorgvuldig geselecteerde dienstverleners en met zakelijke partners en andere bedrijven van de DQS Group op basis van overeenkomsten waarin deze dienstverleners zich ertoe verbinden te voldoen aan strenge contractuele vereisten voor de bescherming van uw gegevens. In sommige gevallen kunnen wij ook gegevens delen met derden als wij daartoe opdracht krijgen van u of uw organisatie, of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

1. INFORMATIE OVER GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan landen buiten de EER (zogenaamde "derde landen") waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat (zogenaamde "beperkte derde landen"). Beperkte derde landen bieden geen niveau van gegevensbescherming dat identiek is aan dat in de EU. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door indien

 • de ontvanger passende waarborgen biedt in overeenstemming met artikel 46 van de GDPR voor de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van alle vereiste aanvullende maatregelen),
 • u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de doorgifte, nadat wij u hebben geïnformeerd over de risico's, in overeenstemming met artikel 49, lid 1, onder a), van de GDPR
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen tussen u en ons
 • of een andere uitzondering op artikel 49 van de GDPR van toepassing is.

Passende waarborgen op grond van artikel 46 van de GDPR kunnen zogenaamde modelcontractbepalingen zijn, waarmee een ontvanger in een beperkt derde land zich ertoe verbindt de gegevens voldoende te beschermen en aldus een beschermingsniveau te waarborgen dat vergelijkbaar is met dat van de GDPR. Standaardcontractbepalingen zijn echter alleen bindend voor onze contractuele partners. Daarom bestaat er een restrisico dat overheidsinstanties toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zonder dat u hiertegen doeltreffende rechtsmiddelen kunt inzetten.

Let op: Andere gebruikers die door uw organisatie zijn geactiveerd, kunnen ook toegang hebben tot rapporten die in MyDQS zijn opgeslagen. DQS controleert niet vanuit welke landen de geactiveerde gebruikers toegang hebben tot informatie die is opgeslagen in MyDQS. Persoonsgegevens kunnen als gevolg daarvan worden doorgegeven aan landen buiten de EER. Wij baseren dergelijke overdrachten op de noodzakelijke vervulling van de contractuele relatie in het kader van het verlenen van onze diensten in MyDQS.

Als u MyDQS gebruikt, kunnen DQS-bedrijven in beperkte derde landen ook toegang krijgen tot de gegevens die over u zijn opgeslagen op basis van artikel 49, lid 1, onder b), van de GDPR om het contract tussen u en DQS uit te voeren, bijvoorbeeld als u samenwerkt met een DQS-bedrijf in een beperkt derde land.

2. DIENSTVERLENERS

Voor het aanbieden van onze Website en Diensten maken wij gebruik van de diensten van IBEXA Content Management System Ibexa GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Keulen, Duitsland, alsmede van Hubspot, een dienst van HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 Verenigde Staten. Wij gebruiken Hubspot ook voor onze nieuwsbrieven.

Onze website maakt gebruik van de toestemmingsbeheerdienst Usercentrics van Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland. Als u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen wanneer u onze website bezoekt, verwerkt Usercentrcis de datum en tijd van het bezoek, browserinformatie, toestemmingsinformatie en informatie van het aanvragende apparaat.

Wij bieden onze chat aan met behulp van Userlike van Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen (hierna "Userlike").

Wij integreren inhoud van derden, bijv. video's, in onze website op basis van uw toestemming conform artikel 6 (1) p. 1 lit. a) van de GDPR en op basis van onze legitieme belangen conform artikel 6 (1) p. 1 it. f) van de GDPR om de functionaliteit van onze websites voor onze gebruikers te verbeteren met diensten die door andere aanbieders worden aangeboden. Het onderliggende doel is te beschouwen als een legitiem belang in de zin van de GDPR. Wij gebruiken componenten (video's) van YouTube, LLC. 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA (hierna: "YouTube"), een bedrijf van Google. Over het algemeen activeren wij de door YouTube aangeboden optie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Volgens de door YouTube verstrekte informatie worden in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" geen cookies geplaatst om het gebruikersgedrag te analyseren.

Tot de ontvangers van uw persoonsgegevens behoren ook, onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, de in ons toestemmingsformulier beschreven dienstverleners voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zoals Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms, Inc. (voorheen Facebook), One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; LinkedIn Co, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Ca 94943, USA; en Hotjar Ltd Dragonara business center 5th floor, Dragonara road, Paceville St. Julians, STJ 3141) die verbindings- en gebruiksgegevens voor ons analyseren. Gedetailleerde informatie over deze aanbieders vindt u in de informatie over cookies, webanalyse en andere traceringstechnologieën aan het einde van dit privacybeleid, alsmede in het toestemmingsformulier dat u ontvangt wanneer u onze website bezoekt. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons toestemmingsmasker opnieuw te openen via de footer van onze site en uw instellingen te beheren.

Wij hebben met deze dienstverleners strikte contractuele overeenkomsten gesloten om gegevens uitsluitend in het kader van onze instructies te verwerken (zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomsten).

3. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Voor zover dit wettelijk is toegestaan en vereist is in overeenstemming met artikel 6 (1) p. 1 lit. b) of f) van de GDPR voor het aangaan of uitvoeren van contractuele relaties met u of uw bedrijf, geven wij persoonsgegevens door aan derden. Wij geven bijvoorbeeld persoonsgegevens door aan onafhankelijke auditors met het oog op de uitvoering van certificerings- en auditdiensten. De doorgegeven gegevens mogen alleen door de derde partij voor deze doeleinden worden gebruikt.

Bovendien zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) p. 1 lit. a van de GDPR;
 • in het geval er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat op grond van artikel 6 (1) p. 1 lit. c van de GDPR die op ons van toepassing is;
 • in het geval van een bedrijfsoverdracht of -transformatie, zoals een fusie, een overname of bij de verkoop van alle of een deel van de activa waarop deze Privacy-informatie betrekking heeft. In dat geval wordt u vooraf per e-mail en/of soortgelijke opvallende kennisgeving op onze websites op de hoogte gebracht van een dergelijke wijziging en een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens en van alle opties die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens (met inbegrip van, indien van toepassing, uw recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke overdracht).

IV.) BEWARING EN VERWIJDERING

Wij verwerken uw persoonsgegevens en slaan deze op zolang dit nodig is om ons antwoord op uw vraag te voltooien of om te voldoen aan onze contractuele en fiscale en handelsrechtelijke of andere wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren en te documenteren (met name uit het Duitse wetboek van koophandel (HGB), het Duitse wetboek van strafrecht (StGB) of het Duitse wetboek van belastingrecht (AO)).

Contactgegevens die wij hebben ontvangen in verband met het aanbieden van onze Diensten, onze webinars, workshops en congressen, of andere contractuele banden met u, kunnen wij langer verwerken om met u in contact te kunnen blijven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze opslag.

Gebruiksgegevens in het kader van onze dienstverlening slaan wij op voor een periode van maximaal een maand.

Wij verwerken persoonsgegevens in verband met MyDQS totdat uw toegang wordt verwijderd en daarna, voor zover verdere opslag noodzakelijk is in het belang van uw organisatie in overeenstemming met artikel 6, para. 1 p. 1 lit. f) van de GDPR, of als wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren vanwege fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen.

In het algemeen bewaren wij gegevens die wij op basis van uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen totdat u uw toestemming intrekt, maar wij kunnen deze ook wissen als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven of voor langere tijd inactief blijven.

V.) UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U hebt het recht

 • in overeenstemming met artikel 7, lid 3, van de GDPR, om uw aan ons gegeven toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 van de GDPR. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • overeenkomstig artikel 16 van de GDPR, om zonder onnodige vertraging de correctie te vragen van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • overeenkomstig artikel 17 van de GDPR, te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • overeenkomstig artikel 18 van de GDPR, om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 van de GDPR;
 • overeenkomstig artikel 20 van de GDPR, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke; en
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 van de GDPR. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van het hoofdkantoor van onze onderneming. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is de Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

INFORMATIE OVER UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN VOLGENS ARTIKEL. 21 GDPR

U hebt het recht om op elk moment, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e), van de GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van artikel 4, lid 4, van de GDPR.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien uw bezwaar is gericht tegen de verwerking van gegevens met het oog op direct marketing, zullen wij de verwerking onmiddellijk stopzetten. In dit geval is het niet nodig een bijzondere juridische situatie te vermelden. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om bezwaar te maken, volstaat een e-mail naar dataprotection@dqsglobal.com is voldoende.

VI.) GEGEVENS VEILIGHEID

Alle gegevens die u persoonlijk verstrekt, worden gecodeerd met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard TLS (Transport Layer Security). TLS is een veilige en beproefde standaard die bijvoorbeeld ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een beveiligde TLS-verbinding onder andere aan de toegevoegde s bij http (d.w.z. https.) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool in het onderste gedeelte van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

INFORMATIE OVER COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Bij het gebruik van onze diensten worden gebruiksgegevens verzameld in het kader van zogenaamde "web tracking". Dit betekent dat het gedrag van bepaalde gebruikers pseudoniem kan worden getraceerd om onze diensten te verbeteren en te personaliseren en om reclame te optimaliseren. Voor dit doel gebruiken wij ook cookies en vergelijkbare technologieën.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die worden opgeslagen op uw apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Ze worden meestal gebruikt om een specifieke actie of voorkeur op een website aan een gebruiker toe te wijzen, maar zonder de gebruiker als persoon te identificeren of zijn identiteit bekend te maken.

Cookies zijn niet automatisch goed of slecht, maar het is de moeite waard te begrijpen wat u ertegen kunt doen en uw eigen beslissingen over uw gegevens te nemen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functionaliteit hieronder worden toegelicht: Sessiecookies en persistente cookies.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Dit geldt in het bijzonder voor sessiecookies. Zij slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessie-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

Persistente cookies worden eveneens bewaard wanneer u uw browser afsluit en vervolgens automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies ook op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browser voor of na uw bezoek aan onze website zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Meestal kunnen deze instellingen worden beheerd in de instellingen van uw browser, onder meer op zodanige wijze dat helemaal geen cookies kunnen worden ingesteld of dat cookies weer worden verwijderd. Uw browser kan ook een functie voor anoniem surfen hebben. U kunt deze functies van uw browser op elk moment zelf gebruiken. Indien u de instelling van cookies in uw browser echter standaard heeft uitgeschakeld, is het mogelijk dat onze Website of Diensten niet naar behoren functioneren.

Naast cookies gebruiken wij ook andere technologieën om gebruikers te volgen. Deze omvatten bijvoorbeeld zogenaamde pixel tags (ook bekend als "web beacons", "GIFs" of "bugs").

Wat zijn pixeltags? Pixel tags zijn transparante afbeeldingen van één pixel die op de website worden weergegeven. Ze houden bijvoorbeeld bij of er op een bepaald deel van de website is geklikt. Wanneer de pixeltag wordt geactiveerd, registreert deze een gebruikersinteractie en kan deze cookies lezen of instellen. Aangezien pixels vaak afhankelijk zijn van cookies om te functioneren, kan het uitschakelen van cookies de werking ervan verstoren. Maar zelfs als u cookies uitschakelt, kunnen pixels nog steeds een websitebezoek detecteren.

Pixels sturen uw IP-adres, de referrer URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel is bekeken, de gebruikte browser en eerder ingestelde cookie-informatie naar een webserver. Dit maakt het mogelijk om bereikmetingen en andere statistische evaluaties uit te voeren, die dienen om onze diensten te optimaliseren.

Doeleinden en rechtsgrondslag

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën enerzijds om uw ervaring bij het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke sites van onze diensten hebt bezocht, dat u al bent ingelogd op uw gebruikersaccount of voor de weergave van uw winkelwagen. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, herkennen wij automatisch dat u al eerder bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. De door deze cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden in overeenstemming met artikel 6 (1) lit. f) van de GDPR.

Anderzijds gebruiken wij deze technologieën - op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven, artikel 6 (1) p.1 .lit. a) van de GDPR - om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren met het oog op de optimalisering van onze diensten, alsook om u advertenties te tonen op sites van derden.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst via de cookie management tool. U kunt de tool op elk moment opnieuw oproepen via de knop "Cookie-instellingen" onderaan op de website om uw toestemmingsinstellingen te controleren en aan te passen.

ALLE COOKIES EN TOOLS IN ÉÉN OOGOPSLAG EN INSTELLINGEN BEHEREN

Deze privacy-informatie is momenteel geldig en werd bijgewerkt in maart 2022.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire vereisten, kan het noodzakelijk worden om deze privacy-informatie te wijzigen. De actuele privacy-informatie kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.dqsglobal.com/de/datenschutz en kan door u worden afgedrukt.