De vereisten van de MDR vormen nieuwe uitdagingen voor fabrikanten van software die als medisch hulpmiddel op de markt wordt gebracht. Wij hebben voor u informatie opgesteld die u mogelijke acties laat zien.

DQS Medizinprodukte GmbH heeft informatie opgesteld over de omgang met medische software op basis van de vereisten van de (EU) 2017/745 Verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR). Deze informatie behandelt de afbakening van software, classificatieregels, conformiteitsbeoordelingsprocedures, vereisten voor kwaliteitsmanagementsystemen en nog veel meer.

it-sicherheit-krankenhaus-dqs-aerztin analysiert ergebnisse
Loading...

Meer informatie over software als medisch hulpmiddel onder de MDR

* Afbakening van software
* Classificatie van software
* Conformiteitsbeoordelingsprocedures
* QMS-eisen
* Verantwoordelijke persoon
* Technische documentatie.

Auteur
Michael Bothe

Michael Bothe staat aan het hoofd van de beslissingscommissie voor certificering van Actieve Medische Hulpmiddelen en is tevens lead auditor. Hij is ook betrokken bij standaardisatie bij het Duitse Instituut voor Standaardisatie (DIN) en de Duitse Commissie voor Elektrotechnische, Elektronische & Informatietechnologieën (DKE) en coördineert nascholingsactiviteiten voor klanten. Zijn interesses omvatten zowel geïntegreerde audits als procesoptimalisatie van conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Loading...