Versie 7 van de IFS Food Standard is gepubliceerd op 06 oktober 2020. Bij de herziening draait alles om gebruiksvriendelijkheid - met de nadruk op minder bureaucratie, minder documentatie en duidelijke eisen. Hieronder hebben we alle belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Het is zover: IFS Food Versie 7 is gepubliceerd. Nu hebben de bedrijven negen maanden de tijd om de nieuwe/gewijzigde voorschriften toe te passen. IFS Food versie 7 wordt van kracht op 1 maart 2021 en is vanaf 1 juli 2021 verplicht voor alle gecertificeerde bedrijven.

De belangrijkste veranderingen

IFS Food versie 7 brengt de volgende belangrijke veranderingen met zich mee:

 • Meer nadruk op beoordeling ter plaatse, minder documentatie en een kleiner aantal vereisten
  Verscheidene vereisten met betrekking tot documentatie zijn verwijderd of samengevoegd. Documentatie is nog steeds vereist op sommige gebieden, waaronder HACCP, voedselfraude en voedselbescherming. Andere gebieden, zoals voedselveiligheid en productkwaliteit, klantgerichtheid en voedselveiligheidscultuur, zijn samengevoegd tot één documentatievereiste.
 • Preciezere benaming
  De herziene versie is bedoeld om door alle gebruikers gemakkelijk te worden begrepen. Daarom bevat de nieuwe versie meer beschrijvende elementen, opsommingstekens, definities en duidelijke bewoordingen. De term "audit" is in de nieuwe versie vervangen door het woord "beoordeling". Op deze manier legt IFS de nadruk op de product- en procesbenadering, wat in overeenstemming is met de norm ISO/IEC 17065.
 • Verbeterde structuur van het certificeringsprotocol
  Het certificeringsprotocol van versie 7 is geherstructureerd en beschrijft het certificeringsproces meer in detail. De structuur van het beoordelingsprotocol is aangepast aan het beoordelingsproces en omvat onder meer de onderdelen "Vóór de IFS Food Assessment", "Uitvoeren van de IFS Food Assessment" en "Activiteiten na de IFS Assessment". Het is dus beter afgestemd op de behoeften van de belanghebbenden van de IFS.
 • Duidelijk gestructureerd auditverslag en beter gedefinieerd beoordelingssysteem
 • Elke derde certificeringsaudit is onaangekondigd
 • Voedselveiligheidscultuur is opgenomen in de vereisten
  Voedselveiligheidscultuur is bedoeld om de houding en het gedrag ten opzichte van voedselveiligheid in de hele organisatie positief te beïnvloeden.
  Hier hebben we alle belangrijke info over dit onderwerp voor u samengevat.
 • Een geldig GLN (Global Location Number) wordt verplicht voor leveranciers in de Europese Economische Ruimte (EER)
  Bedrijven in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een geldig Global Location Number nodig voor IFS Food 7-certificering. Het GLN vereenvoudigt de communicatie tussen leveranciers en detailhandelaren, aangezien de meeste detailhandelaren in deze regio's werken met het GLN in hun enterprise resource planning-systemen. Het GLN optimaliseert ook de beveiliging en verifieerbaarheid van IFS-certificaten.
  Vanaf februari 2021 zal het mogelijk zijn om de GLN via deze website te bestellen. Houd er rekening mee dat bedrijven een geldige GLN moeten hebben wanneer de eerste IFS Food versie 7 audit plaatsvindt. De laatst mogelijke datum voor bestelling is daarom de datum van de audit.
 • Nieuwe e-learningcursussen, bijgewerkte IFS auditXpressTM-software en IFS Audit Manager-app voor interne beoordelingen helpen kwaliteitsmanagers zich voor te bereiden op IFS Food Version7
  U kunt de bijgewerkte tools hier downloaden, waarschijnlijk vanaf maart 2021.

Met de herziening voldoet IFS aan de GFSI 2020.1 erkenningscriteria en aan de FSMA- en EU-regelgeving. Voor meer informatie over IFS Food 7, klik hier.

Tijdlijn

De nieuwe versie 7 van IFS Food is uitgebracht op 06 oktober 2020. Vanaf 01 maart 2021 is het mogelijk om IFS Food V7 audits uit te voeren. IFS Food V 6.1 mag nog parallel gebruikt worden tot 30 juni 2021. Vanaf 01 juli 2021 zijn alleen nog audits volgens IFS Food versie 7 toegestaan.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...