RSCI-beoordeling voor transparante toeleveringsketens in de auto-industrie

Deze beoordeling is ontwikkeld op basis van de specificaties van RSCI e.V.. Toonaangevende autofabrikanten en toeleveranciers hebben deze vereniging opgericht om de duurzaamheid en transparantie binnen de auto-industrie te verbeteren. DQS is een van de eerste erkende certificatie-instellingen voor het uitvoeren van een RSCI assessment in uw bedrijf.

Verifieerbare duurzaamheid voor leveranciers

Met een assessment voldoen aan de eisen van de klant

Inzet voor betere arbeidsomstandigheden

Geoptimaliseerd extern effect

Contact-us21.png
Loading...

Wie stuurt het RSCI-initiatief aan?

Het Responsible Supply Chain Initiative RSCI e.V. is opgericht door de Duitse vereniging van de automobielindustrie (VDA) met 14 andere leden uit de automobielsector. Naast de autofabrikanten Audi, Volkswagen, Daimler AG en BMW behoren ook toeleveranciers als Brose, Robert Bosch GmbH en Schaeffler tot de oprichters.

Het doel van RSCI e.V. is door onafhankelijke beoordelingen hoge duurzaamheidsnormen van toeleveranciers in de automobielsector te waarborgen en deze op nationaal en internationaal niveau te standaardiseren. Dit is bedoeld om toegevoegde waarde te creëren voor de klant, aangezien de beoordeling het bewijs levert van transparante en eerlijke arbeidsomstandigheden bij zijn leveranciers. Ook leveranciers profiteren van een RSCI-beoordeling, waardoor ze met één enkele beoordeling kunnen voldoen aan de eisen van meerdere afnemers.

Meer tonen
Minder tonen
Business11.png
Loading...

RSCI-beoordelingen als bewijs van duurzame toeleveringsketens

Assessments op basis van RSCI-vereisten zijn ontwikkeld om de naleving van belangrijke eisen van wetgevers, belanghebbenden en klanten op het gebied van duurzaamheid, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk te waarborgen.

RSCI-beoordelingen dragen ook aanzienlijk bij tot de naleving van fundamentele mensenrechten bij de productie en levering van goederen in de automobielsector.

Meer tonen
Minder tonen
Banking1.png
Loading...

Belangrijke gedragscode voor de auto-industrie

Bedrijven die een RSCI-beoordeling ondergaan, hanteren hoge duurzaamheidsnormen in de toeleveringsketen van de auto-industrie.

Concreet gaat het om de naleving van een gedragscode die voldoet aan sociale normen en fundamentele eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en milieubescherming.

Meer tonen
Minder tonen
Business5.png
Loading...

De RSCI-beoordelingen

RSCI-beoordelingen zijn sociale beoordelingen. Ze worden meestal ter plaatse bij de productiefaciliteiten van de leveranciers uitgevoerd. De controleurs voeren een visuele inspectie van de locatie uit en voeren gesprekken met de werknemers. Ze bekijken ook relevante documenten en vergelijken die met de RSCI-vereisten.

Na de beoordeling ontvangen bedrijven een rapport dat beschikbaar kan worden gesteld aan belanghebbenden, klanten en opdrachtgevers. Het dient om een hoge mate van transparantie en vergelijkbaarheid tussen fabrikanten en leveranciers te creëren met betrekking tot duurzame arbeidsomstandigheden. Afhankelijk van het auditresultaat geeft RSCI een zogenaamd label af, dat drie jaar geldig is.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

RSCI beoordelingsproces

RSCI audits worden toegekend via het zogenaamde bidproces van RSCI. Om een audit aan te vragen gaat u naar de RSCI website en klikt u op "Request Audit". DQS en andere erkende auditinstanties worden vervolgens door RSCI via een online platform verzocht een offerte voor de audit in te dienen. RSCI kent de beoordeling toe.

DQS wijst een team van gekwalificeerde auditors toe voor uw beoordeling. Een RSCI-audit wordt ter plaatse uitgevoerd en kan volgens de kostenrichtlijnen van RSCI enkele dagen in beslag nemen. Er wordt een vragenlijst van iets meer dan 100 vragen doorgenomen, die wordt gecontroleerd en geëvalueerd via een beoordeling van documenten, interviews met personeel en management, en een bezoek ter plaatse. Technisch gezien verloopt de beoordeling volledig via het online RSCI-portaal.

Als er afwijkingen zijn in de RSCI-audit, kunnen deze worden geclassificeerd als klein, groot, kritiek of nultolerantie. Voor alle categorieën zijn zogenaamde CAP-processen met deadlines voorzien, waarbinnen u corrigerende en preventieve maatregelen moet uitvoeren om herhaling te voorkomen. Afhankelijk van de ernst van de afwijking ontvangt u na succesvolle opheffing van de afwijking een zogenaamd interim-label of een normaal RSCI-label. Details ontvangt u van RSCI na registratie.

Met het RSCI-label kunt u uw klanten en andere RSCI-deelnemers laten zien dat uw geauditeerde productielocatie werkt volgens de RSCI-beoordelingsvereisten.

Banking13.png
Loading...

Wat kost de RSCI-beoordeling?

De kosten van een RSCI-audit worden door verschillende factoren bepaald. Naast de grootte van het bedrijf is de risicoclassificatie (laag, gemiddeld, hoog) die RSCI voor de te auditen productielocatie heeft uitgevoerd van invloed op de bepaling van de audittijd. De op deze manier vastgestelde audittijd beïnvloedt op zijn beurt de totale kosten van een RSCI-beoordeling.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS de perfecte partner is voor een RSCI beoordeling

  • Wereldwijd netwerk met ervaren auditors
  • Uitgebreide expertise in de automobielsector
  • Jarenlange ervaring in sociale beoordelingscertificering
  • Sterke klantgerichtheid en hoge kwaliteit van dienstverlening die verder gaat dan de beoordeling
Carolin Nguyen
Loading...

Offerteaanvraag

Uw contactpersoon Carolin Nguyen

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op.