EN 9100-certificering

Als toeleverancier in de lucht- en ruimtevaartindustrie weet u dat u aan de hoogste eisen voor kwaliteit en veiligheid moet voldoen - en dit geldt in gelijke mate voor de hele toeleveringsketen. Het bewijs: een certificaat volgens EN/AS 9100. DQS is geaccrediteerd door de Duitse Federale Accreditatie Autoriteit DAkkS en IAQG als een van de erkende instanties, en is dus gemachtigd om bedrijven te certificeren volgens de normen EN 9100, EN 9110 en EN 9120 op basis van EN 9104-001.

Internationaal erkend bewijs van kwaliteit in de lucht- en ruimtevaartindustrie

Voldoen aan OEM-eisen

Vermelding als een competente leverancier in de IAQG OASIS database

Traceerbaarheid en end-to-end verificatie

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Wat is kwaliteitsmanagement volgens EN 9100 / 9110 / 9120?

De EN 9100 normenreeks werd voor het eerst gepubliceerd door de International Aerospace Quality Group (IAQG) in 1998. Ze formuleert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor bedrijven in de lucht- en ruimtevaart en defensie-industrie. Naast klantspecifieke eisen voor processen, met name aan de interfaces van de toeleveringsketen, zijn de normen gebaseerd op de specificaties van de lucht- en ruimtevaartautoriteiten.

De reeks normen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie is onderverdeeld in de volgende drie delen:

EN 9100:2018 - voor alle fabrikanten die producten en diensten op het gebied van lucht- en ruimtevaart, ruimtevaart en defensie ontwerpen, ontwikkelen en/of leveren, en voor organisaties die na de levering activiteiten verrichten, waaronder het leveren van onderhoud, reserveonderdelen of materialen voor hun eigen producten en diensten.

EN 9110:2018 - voor organisaties waarvan de primaire activiteit bestaat uit het leveren van onderhouds- of permanente luchtwaardigheidsdiensten voor civiele en militaire luchtvaartartikelen en -producten, en voor original equipment manufacturers [OEM] die onderhouds-, reparatie- en revisieactiviteiten uitvoeren onder hun eigen verantwoordelijkheid of wezenlijk anders dan hun productieactiviteiten.

EN 9120:2018 - voor distributeurs en voorraadhouders die onderdelen, materialen en assemblages kopen en deze producten doorverkopen aan klanten in de lucht- en ruimtevaartindustrie en defensie. EN 9120 heeft ook betrekking op organisaties die producten kopen en in kleinere hoeveelheden verdelen, evenals organisaties die een klant- of overheidsgestuurd proces op het product coördineren.

De in de normen gespecificeerde eisen zijn een aanvulling op, en geen alternatief voor, contractuele en toepasselijke wettelijke en regelgevende eisen. Als er verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op luchtvaartonderdelen, hebt u certificering nodig volgens EN 9100 of EN 9110.

De wereldwijd erkende normen van de 9100-serie dragen vóór de naam van de norm de aanduiding van de regionaal verantwoordelijke IAQG-sectoren: EN voor Europa, AS voor Amerika (d.w.z. AS 9100), JISQ/SJAC voor Japan/Azië/Pacific (d.w.z. JISQ 9100 of SJAC 9100). Inhoudelijk zijn de normen identiek en wereldwijd als gelijkwaardig erkend.

Meer tonen
Minder tonen
Gesetze
Loading...

Over de herziening van EN/AS 9100/9110/9120

De normenreeks EN 9100 werd grondig herzien met de herziening van ISO 9001:2015. De vernieuwingen omvatten de overgang naar de zogenaamde High Level Structure (HLS), een grotere risico- en procesgerichtheid, productveiligheid, preventie van namaakonderdelen, menselijke factoren en een sterkere focus op de behoeften van de relevante belanghebbende partijen.

Daartoe zijn alle vernieuwingen uit de EN ISO 9001:2015 overgenomen, maar de vertegenwoordiger van het topmanagement is nog steeds vereist. De vereisten van de EN 9100 ff normen voor uw kwaliteitsmanagement zijn dat ook:

 • Implementatie van een geschikt configuratiemanagementproces
 • Initiële steekproefcontrole
 • Risicobeheer
 • Verificatie en markering/traceerbaarheid in de hele toeleveringsketen en levenscyclus voor bedrijven in de lucht- en ruimtevaartindustrie
 • Verplichte rapportage en het opstellen van een noodplan in geval van detectie van geleverde defecte producten
Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor wie is EN 9100-certificering geschikt?

Hoewel de internationale normen EN 9100, EN 9110 en EN 9120 in de eerste plaats zijn ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie en defensie, kunnen ze ook worden toegepast in andere bedrijfstakken waar een kwaliteitsmanagementsysteem met aanvullende eisen naast ISO 9001 vereist is.

Organisaties in de lucht- en ruimtevaart en defensie moeten veilige en betrouwbare producten en diensten leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de toepasselijke wet- en regelgeving of deze overtreffen, en deze voortdurend verbeteren om de tevredenheid van de klant te waarborgen.

Gezien de groeiende verantwoordelijkheden van de industrie is het belangrijker dan ooit om betrouwbare technologie van de hoogste standaard te handhaven. De mondialisering van de lucht- en ruimtevaartindustrie en de daaruit voortvloeiende diversiteit van regionale en nationale eisen en verwachtingen heeft deze doelstelling verder bemoeilijkt.

Organisaties staan voor de uitdaging producten en diensten aan te schaffen bij externe leveranciers over de hele wereld en op alle niveaus van de toeleveringsketen. Externe leveranciers worden dan weer geconfronteerd met de uitdaging dat zij producten en diensten moeten leveren aan meerdere klanten die verschillende kwaliteitseisen en -verwachtingen hebben.

Dit maakt het des te belangrijker om aantoonbaar te voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen van de normenreeks.

Meer tonen
Minder tonen
Mehrwert
Loading...

Wat zijn de voordelen van EN 9100 certificering?

Door hun kwaliteitsmanagementsysteem onafhankelijk en deskundig te laten auditen, kan het management van lucht- en ruimtevaartbedrijven er zeker van zijn dat het systeem voldoet aan de eisen van de sectorspecifieke normen. Bovendien focussen de auditors van DQS met ervaring in de industrie zich op het identificeren van potentieel voor verbetering.

De voordelen van EN 9100 ff certificering in een oogopslag:

 • Zichtbaar teken van naleving van OEM (Original Equipment Manufacturers)-eisen
 • Vermelding van uw bedrijf als een competente leverancier in de Online Aerospace Supplier Information System (OASIS) database van de IAQG. Alleen deze vermelding levert het bewijs van een internationaal erkend, geaccrediteerd certificaat.
 • Economische voordelen door duidelijke structurering van product- en procesinformatie door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Bindende processen en verantwoordelijkheden die de voortdurende verbetering van processen en hun resultaten ondersteunen
 • Risicogebaseerd denken en volledige verificatie worden onderdeel van uw bedrijfscultuur
 • Integratie van eisen uit normatieve en wettelijk geregelde gebieden
 • Sterk vertrouwen van uw klanten, zakenpartners en stakeholders in uw kwaliteitsmanagementsysteem
 • Transparantie door duidelijk traceerbare structurering, vrijgave en wijziging van eisen/specificaties en producten, bijvoorbeeld door configuratiemanagement

DQS-certificaten zijn internationaal erkend omdat ze alle relevante sectormarkeringen bevatten.

Meer tonen
Minder tonen
Wer darf zertifizieren
Loading...

Wie mag certificeren volgens EN 9100?

DQS is geaccrediteerd als een van de 28 instanties wereldwijd erkend in het zogenaamde "ICOP Scheme" en daarom gemachtigd om bedrijven te certificeren volgens de eisen van de EN 9100 ff serie van normen gebaseerd op EN 9104-001. Tijdens de audit geven onze auditors belangrijke impulsen voor de verbetering van uw prestaties die verder gaan dan de loutere bevestiging van conformiteit.

Om een luchtvaartmanagementsysteem te certificeren, moet de betreffende certificatie-instelling zelf geaccrediteerd zijn volgens EN 9104 en opgenomen zijn in de OASIS database van IAQG. DQS is geaccrediteerd door DAkkS en ANAB en daarom geautoriseerd om audits en certificeringen uit te voeren volgens EN91xx.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe verloopt een EN 9100 certificering?

Om gecertificeerd te worden, is de eerste stap in het proces om uw bedrijf, uw huidige kwaliteitsmanagement en de doelen van een EN 91xx certificering met ons te bespreken. Op basis van deze gesprekken ontvangt u een individuele offerte die is afgestemd op de behoeften en eisen van uw bedrijf.

Deze stappen bereiden de eigenlijke audit voor op de certificering. Projectplanning kan nuttig zijn voor grotere projecten om schema's en uitvoering van audits voor locaties of gebieden te coördineren. Bovendien biedt een pre-audit de mogelijkheid om de sterke punten en het potentieel voor verbetering van uw systeem op voorhand te identificeren.

De certificatieaudit begint met een analyse en evaluatie van uw systeem en bepaalt of uw managementsysteem geschikt is voor certificatie. In de volgende stap evalueert uw on-site DQS-auditor de doeltreffendheid van de managementprocessen aan de hand van de gepaste norm. De resultaten worden tijdens een slotvergadering gepresenteerd. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

Na de audit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u een certificaat volgens EN 9100 ff.

Jaarlijks worden essentiële onderdelen van uw systeem ter plaatse opnieuw geauditeerd. Op deze manier wordt de voortdurende verbetering van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen vakkundig bewaakt.

Het certificaat volgens EN 9100 ff is maximaal drie jaar geldig. Tijdig voor het verstrijken van het certificaat wordt een hercertificering uitgevoerd om te garanderen dat nog steeds aan de geldende normvereisten wordt voldaan. Bij overeenstemming wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een EN 9100-certificaat?

Hoewel de audit volgens EN 9100 ff volgens gestructureerde specificaties moet worden uitgevoerd, zijn de kosten afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol of er al een gecertificeerd managementsysteem is ingevoerd. Daarnaast hebben de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw kwaliteitsmanagementsysteem voor de lucht- en ruimtevaart (AQMS) invloed op de duur van de certificering en de prijs.

Om deze redenen kunnen de kosten voor certificering in lucht- en ruimtevaart volgens EN 9100 niet als een forfaitair bedrag worden gegeven. Wij maken graag een individuele offerte voor uw bedrijf of organisatie.

Om u een overzicht te kunnen geven van de kosten voor EN 9100 certificering, hebben wij vooraf nauwkeurige informatie nodig over uw organisatie en de reikwijdte van uw AQMS. Dit stelt ons in staat om u een op maat gemaakte offerte te sturen. Neem hier direct contact met ons op, uw persoonlijke contactpersoon zal u adviseren.

Na de herziening van de EN 9104-001 zijn onder andere de volgende criteria de basis waarop de kosten voor een certificering van uw managementsysteem volgens de EN 91xx worden berekend. Afhankelijk van de beoordeling zijn deze criteria gebaseerd op gereduceerde, normale en verhoogde kosten.

1. Hoe complex is uw managementsysteem?

Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal en de structuur van de vestigingen, alsook met de complexiteit van de organisatie en haar managementsysteem.

2. Wat zijn de kernprocessen van uw bedrijf binnen het toepassingsgebied van het AQMS?
Op dit punt speelt de vraag of uw bedrijf betrokken is bij productontwikkeling een belangrijke rol bij het bepalen van de noodzakelijke auditinspanning.

Wat zijn de risico's in uw organisatie?

Een risicoanalyse moet worden uitgevoerd vóór de initiële certificatie en indien nodig worden bijgewerkt vóór elke toezichts- of hercertificatieaudit.

De risicoanalyse moet informatie bevatten over de prestaties van de organisatie voor elke locatie binnen het bereik van de certificering, inclusief:

 • Tijdige levering van het product of de dienst van de organisatie aan de klant.
 • Conformiteit van het geleverde product of de geleverde dienst met de vereisten van de klant
 • PEAR's en bijbehorende Key Performance Indicators (KPI's).
 • Klachten van klanten en effectiviteitsniveau(s) van processen, indien van toepassing
 • Niveau van regelgevingseisen
 • Volwassenheid en doeltreffendheid van het beheersysteem, met inbegrip van resultaten van management review en interne audits
 • Risico's verbonden aan producten, processen of activiteiten, bijvoorbeeld ontwerp, veiligheid, betrouwbaarheid of complexiteit

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

 • Meer dan 35 jaar ervaring in certificatie van managementsystemen en processen
 • Waarde toevoegende inzichten in uw bedrijf door onze experts
 • Auditors met diepgaande ervaring in uw bedrijfstak over de hele wereld
 • Certificaten met internationale erkenning
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele offertes met flexibele contractvoorwaarden en geen verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij stellen graag een individuele offerte voor u op.