2019. június 3-án jelent meg az FSSC 22000 új kiadása. A felülvizsgálat egyik kiváltó oka az ISO 22000: 2018 szabvány bevezetése, amely a GFSI által elismert tanúsítás alapjául szolgál. Az FSSC 22000 új változata elsősorban strukturális változásokat hoz, amelyeket az alábbiakban mutatunk be.

Azzal szeretnénk kezdeni, hogy betekintést nyújtunk az FSSC 22000 szerkezetét illetően. A szabvány három összetevőből áll: ISO 22000, PRP-k és az FSSC 22000 kiegészítő követelményei. Az ISO 22000 nemzetközi szabvány alkotja az FSSC 22000 struktúráját, és felvázolja az élelmiszer-biztonsági rendszer fejlesztésével, bevezetésével és fenntartásával kapcsolatos követelményeket. A követelményeket az ISO 22000:2018 szabvány tartalmazza, ezért az ISO 22000 frissítése jelentős hatással van az FSSC 22000-re is, az FSSC 22000 az ágazati megelőző programokkal (PRP-k) biztosítja a műszaki előírások kötelező alkalmazását. Ennek célja, hogy elősegítse a termékekben, a termékfejlesztésben és a munkakörnyezetben a szennyeződések megelőzését és/vagy csökkentését. Az erre vonatkozó követelményeket az ISO/TS 22002-x sorozat, a NEN/NTA 8059 és/vagy a BSI/PAS 221 szabvány tartalmazza. Az FSSC 22000 további követelményei a szolgáltatásmenedzsmenttel, a termékcímkézéssel, az élelmiszerbiztonsággal és az élelmiszercsalás megelőzésével foglalkoznak.

Az új, 5. változatban van egy önkéntes minőségirányítási modul. Az ISO 9001 integrálható elemei ebben a modulban szerepelnek az FSSC 22000 tanúsításban. Így az élelmiszerbiztonság-irányítási tanúsítás a minőségirányítási tanúsítással együtt végezhető el.

Az FSSC 22000-t a következő iparágakban alkalmazzák: Élelmiszergyártás, élelmiszercsomagolás-gyártás, takarmánygyártás és mezőgazdaság, szállítás és raktározás, vendéglátás, valamint kis- és nagykereskedelem. A GFSI referenciaérték az élelmiszer-előállításra (élelmiszerlánc C kategóriája), az állati takarmányokra (D), a szállításra és raktározásra (G), a csomagolásra (I) és a biokémiai termékekre (K) vonatkozik.

Változások az 5. változatban

A felülvizsgálat egyik fő kiváltó oka az ISO 22000:2018 szabvány megjelenése volt, amely előírja, hogy a szabványon alapuló összes tanúsítást három éven belül, legkésőbb 2021. június 29-ig a felülvizsgálathoz kell igazítani. Az FSSC 22000 esetében a fent említettek szerint az ISO 22000 képezi az alapot, így a felülvizsgálat elkerülhetetlen volt. Az ISO 22000 és így az FSSC 22000 módosításai is elsősorban strukturális jellegűek. A teljesség kedvéért az alábbiakban ismét felsoroljuk a változásokat. Ezekről az ISO 22000 módosításairól szóló cikkünkben is olvashat.

A magas szintű struktúra bevezetése: A nemrégiben átdolgozott ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokkal az ISO 22000:2018 osztozik a High Level Structure (magas szintű struktúra), az irányítási rendszerekre vonatkozó szabványok egységes alapszerkezetén. Ezáltal az ISO 22000 viszonylag könnyen beépíthetővé válik az integrált irányítási rendszerekbe.

Az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványokhoz hasonlóan az ISO 22000:2018 is a kockázatalapú megközelítést képviseli. A szabvány különbséget tesz egyrészt a működési szintű kockázatok (HACCP-megközelítés), másrészt az irányítási rendszer szintjén jelentkező kockázatok között - azaz azok között a kockázatok között, amelyek befolyásolják az irányítási rendszer azon képességét, hogy elérje célkitűzéseit.

A szabvány két különböző terv-cselekvés-ellenőrzés-cselekvés ciklust ír le: Az első ciklus alkotja az irányítási rendszert mint olyat; a második ciklus, amely az elsőbe ágyazódik, a 8. pontban ("Működés") bemutatott folyamatlépéseket foglalja magában. Az alábbi ábra a két ciklust és kölcsönhatásukat mutatja be.

FSSC 22000, PDCA ISO 22000

Az FSSC 22000 5. verziója továbbá új fogalommeghatározásokkal, valamint a különböző kategóriákra vonatkozó további információkkal egészült ki. Az új verzióban javultak a követelmények, és a felülvizsgálatot arra használták fel, hogy az integrált minőségirányítási rendszer auditját kínálják. Itt ingyenesen letöltheti az FSSC 22000 felülvizsgálatát.

Az átállás menetrendje

  • A 4.1-es verzió auditjait még legkésőbb 2019. december végéig lehet elvégezni.
  • Az 5. verzióra való áttérés az újratanúsítás, valamint a felügyeleti audit alkalmával is elvégezhető.

    Átállás az újratanúsításkor: Sikeres auditot követően az 5. verzió szerinti tanúsítványt állítanak ki. A tanúsítvány három évig érvényes.

    Átállás a felügyeleti auditáláskor: A rendszeres felügyeleti auditot felváltja egy frissítési audit. A sikeres frissítési auditot követően a meglévő tanúsítványt az 5. verzió szerinti tanúsítvány váltja fel. Az új tanúsítvány lejárati ideje megegyezik a helyettesített tanúsítvány lejárati idejével.
  • Minden frissítési auditot 2020. január 1. és 2020. december 31. között kell elvégezni. Kivételes esetekben a frissítési audit 2021-ben is elvégezhető, 2021. június 29-ig. Ezen időpont után az FSSC 22000 V4.1 tanúsítványok érvénytelenek. Azoknak a helyszíneknek, amelyek ezen időpontig nem frissítettek az 5. verzióra, meg kell kezdeniük egy kezdeti értékelést a tanúsítás visszaszerzése érdekében.
  • Az 5. verzió utáni első audit egy bejelentett audit lesz.
  • 2021. június 29. után az FSSC 22000 portálon az összes V4.1-es tanúsítvány érvénytelenné válik, és ezért nem jelenik meg többé a tanúsított vállalatok nyilvános listáján.

DQS - az Ön partnere az FSSC 22000 5. verzió szerinti tanúsításhoz

A DQS a minőségirányítási rendszerek és fenntarthatósági szabványok egyik vezető tanúsító szerve. A tanúsítási folyamat során az Ön mellett állunk - zökkenőmentes audittervezéssel, tapasztalt auditorokkal és alapos auditjelentésekkel.

Szerző
Constanze Illner

Constanze Illner kutatási és kommunikációs tisztviselő a fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság területén. Ebben a pozícióban szemmel tartja az ezzel kapcsolatos összes fontos fejleményt, és havi hírlevélben tájékoztatja ügyfeleinket. Emellett ő moderálja az évente megrendezésre kerülő Fenntarthatósági Hősök konferenciát is.

Loading...