Uvođenje i implementacija djelotvornog sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu (OHS) uvijek predstavlja stratešku i operativnu odluku za organizaciju. Međunarodno primjenjiva norma ISO 45001 daje prikladan okvir. No, prema autorima norme, sama formalna implementacija zahtjeva norme nije dovoljna za uspješno uvođenje sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu. Potrebno je filtrirati čimbenike uspjeha iz zahtjeva norme i promicati ih u kontekstu organizacije.

Loading...

SADRŽAJ

 

 

Uvođenje ISO 45001: Što sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu čini uspješnim?

Norma ISO 45001 ima posebno poglavlje (0.3) posvećeno temi "Čimbenici uspjeha", slično kao i okolišna norma ISO 14001. Djelotvornost i sposobnost postizanja očekivanih rezultata sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu prvenstveno ovise o sljedeća tri ključna čimbenika:

 • Funkcija vodstva uprave
 • Predanost, moralna i poslovna odgovornost uprave 
 • Sudjelovanje zaposlenika na svim razinama i funkcijama (savjetovanje)

Ali norma navodi i druge čimbenike koji su potrebni za uspješnu implementaciju:

 • Politika i ciljevi zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu: sve teme vezane uz zdravlje i sigurnost pri radu su integrirane u relevantne poslovne procese tvrtke
 • Usklađenost: zakonske obaveze i drugi zahtjevi moraju se dosljedno poštivati
 • Unutarnja i vanjska komunikacija: prema potrebi treba prvo stvoriti strukture za tu svrhu
 • Pristup temeljen na riziku: moraju se razmotriti i evaluirati i rizici i prilike 
 • Proces usmjeren na procese: uspostavite učinkovite procese za prepoznavanje opasnosti, kontrolu rizika i iskorištavanje prilika
 • Osigurajte potrebne resurse: kompetentno osoblje, oprema za rad, zgrade, objekte, informacijske tehnologije i sustave za hitne slučajeve, itd.
 • Stalna evaluacija učinkovitosti

U načelu su svi ovi čimbenici usko povezani s odgovornostima uprave. Stoga cijelo 5. poglavlje "Vodstvo i uključenost zaposlenika" igra ključnu ulogu u implementaciji sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu.

Uprava: Vodstvo i predanost kao prvi čimbenik uspjeha

Uprava ima nedvojbenu dužnost pokazati vodstvo i predanost i služiti kao uzor zaposlenicima koji su joj povjereni na brigu. U tom smislu mora internalizirati važnost aspekata zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu i aktivno podržavati sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu. To se može postići samo kontrolom i osobnom predanošću.

Loading...

Bijela knjiga

ISO 45001 - Internal audits

 

 • Pregled zahtjeva sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu
 • Program audita
 • Interni auditi i ocjena uprave

Naglašavamo što točno treba uzeti u obzir.

Aktivna uloga menadžmenta trebala bi biti jasno vidljiva kroz:

 • prikladnu komunikaciju sa zaposlenicima, ključna riječ "spremnost na davanje odgovora i povratnih informacija" (između ostalog, poglavlje 5.4)
 • osiguranje potrebnih resursa, ključna riječ "nabava opreme za rad, osoblja i infrastrukture" (između ostalog, poglavlje 7.1).

Interni auditi zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu predstavljaju nezamjenjiv alat za tvrtku. Njihov je cilj kritično samopreispitivanje. Njima se ispituje je li potrebna implementacija djelotvorna i održava li se sustav kontinuirano. Rezultati internog audita uključuju se u ocjenu uprave. Sukladno zahtjevima ISO 45001 rezultati se predočuju i zaposlenicima i drugim relevantnim zainteresiranim stranama.

Najbolji preduvjet: Kultura povjerenja

Za uspješnu implementaciju sustava prema ISO 45001 ponajprije je potrebna korporativna kultura koja se temelji na povjerenju. Ona se očituje kroz:

 • aktivno sudjelovanje zaposlenika
 • učinkovitu suradnju i
 • komunikaciju temeljenu na međusobnom povjerenju.

Takva korporativna kultura je poseban čimbenik uspješnosti jer zaposlenicima omogućava aktivno sudjelovanje u sustavu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću pri radu. Rijetko tko može bolje procijeniti  ili prepoznati potencijalne opasnosti u direktnom radnom okruženju od nekog tko je upoznat sa situacijom na samoj lokaciji kroz svoj svakodnevni posao. Na taj se način sustav upravljanja direktno podržava, a znatno raste i njegovo prihvaćanje.

"Sama implementacija zahtjeva norme ISO 45001 nije dovoljna za uspješno uvođenje. Ishod ovisi o stvarnim čimbenicima uspjeha.

Za upravu to znači stvaranje odgovarajućih uvjeta i osiguravanje prikladnih alata. To uključuje

 • Zastupanje zaposlenika kao instrument za sudjelovanje i savjetovanje
 • Podizanje svijesti zaposlenika npr. odgovarajućom obukom
 • Prepoznavanje potencijalnih opasnosti u neposrednom radnom okruženju
 • Poticanje zaposlenika da prijave incidente i opasnosti bez straha od odmazde ili drugih negativnih posljedica. Poglavlje 5.4. c) izričito navodi to kao primjer prepreke za sudjelovanje. Te se prepreke mora identificirati i ukloniti. Ako uklanjanje nije moguće, prepreke se moraju svesti na minimum.

Politika i ciljevi zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu u skladu s korporativnom strategijom

Još jedan čimbenik uspjeha za uspješno uvođenje sustava u skladu s ISO 45001 je usklađenost politike i ciljeva zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu sa sveobuhvatnom korporativnom strategijom. Politika zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu trebala bi se usredotočiti na predanost menadžmenta dugoročnoj podršci i poboljšanju učinkovitosti zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu. Time se stvara odgovarajući okvir za radnje koje osiguravaju postizanje očekivanih ishoda sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću pri radu.

Ovaj se preduvjet može postići samo potpunom integracijom svih tema zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu u postojeći sustav upravljanja ili poslovne procese. To olakšava zajednička osnovna struktura svih modernih ISO normi sustava upravljanja kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ili ISO 50001, takozvana struktura visoke razine (HLS). Ta zajednička struktura olakšava integraciju u postojeći sustav upravljanja.

Usklađenost je obavezna za održivi uspjeh

Usklađenost je ključna za svaku organizaciju. Igra ključnu ulogu i u djelotvornosti sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu (poglavlje 6.1.3). U svakom slučaju moraju se poštivati zakonske obveze i drugi zahtjevi. Oni predstavljaju nezanemariv potencijal rizika za organizaciju. Na primjer, kroz (nenamjerno) nepoštivanje zakonskih obveza, npr. u obliku ugovora, ili zbog nepoštivanja drugih ugovora koje je društvo sklopilo svojom voljom.

Iako zahtjevi norme ISO 45001 imaju međunarodnu valjanost, pravna situacija u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu razlikuje se od zemlje do zemlje. Ovisno o lokaciji, to može značiti da norma nadilazi zakonske obveze neke zemlje. Ili obrnuto. Bez obzira na to, za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu, usklađenost se smatra apsolutnim čimbenikom uspjeha.

Uspješno uvođenje ISO 45001 pravom komunikacijom

ISO 45001 stavlja velik naglasak na sveobuhvatnu komunikaciju na svim razinama (poglavlje 7.4). Kako bi se to osiguralo, organizacija mora uspostaviti proces i definirati sljedeće:

 • O čemu,
 • kada,
 • s kim i
 • kako se komunicira.

Čak i ako to nije izričit zahtjev norme, tvrtke bi trebale definirati "tko" komunicira - posebno izvana. To se posebno odnosi na hitne situacije kad je potrebno obavijestiti vanjske agencije. Komunikacijski proces trebao bi biti prikladan i za prikupljanje i za širenje informacija. Usto mora osigurati i da svi relevantni zaposlenici i zainteresirane strane daju, primaju i razumiju odgovarajuće informacije. To je zahtjev za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu. Potrebno je razlikovati unutarnju i vanjsku komunikaciju.

Unutarnja komunikacija

Ovdje je ključno da se informacije relevantne za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu razmjenjuju između svih relevantnih razina i funkcija, npr. kada se naprave promjene. To je zato što zaposlenici mogu doprinijeti stalnom poboljšanju samo ako sudjeluju u procesu.

Vanjska komunikacija

Vanjska je komunikacija usko povezana s poštivanjem obvezujućih obveza i nerijetko se odnosi na opasne situacije. Ovdje je, osim sadržaja, posebno važno da se komunikacijski kanali mogu koristiti bez odgađanja. To se može postići, primjerice, redovitim ažuriranjem podataka kontakt osoba.

Važna napomena: ISO 45001 zamjenjuje BS OHSAS 18001.

30. rujna, 2021. godine norma ISO 45001 zamijenila je britanski standard koji je prije toga bio relevantan za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu više od 20 godina.

Organizacije koje imaju certificirani sustav upravljanja kvalitetom i/ili okolišem obično su upoznate s procedurom i prijelaznim razdobljima koje određuje Međunarodni akreditacijski forum (IAF - International Accreditation Forum). Kao i kod revizije drugih dviju ISO normi, za prijelaz na novo izdanje je određeno trogodišnje prijelazno razdoblje. Prvotno je trebalo završiti 11. ožujka, 2021. godine, ali ga je IAF produljio za šest mjeseci zbog krize s Covidom-19. Sada su svi certifikati prema BS OHSAS 18001 izgubili svoju valjanost. Stari standard je zamijenjen.

Implementiranje ISO 45001: Zaključak

Kako bi se uspješno uvela norma ISO 45001, potrebno je uzeti u obzir niz različitih čimbenika. Obraćanje posebne pozornosti na njih ključno je za uspjeh sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu i poboljšanje učinkovitosti. Norma ih stoga naziva čimbenicima uspjeha.

 

"Primjena učinkovitog sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću pri radu (OHS) uvijek je strateška odluka za tvrtku."

Kvaliteta ovih usko povezanih čimbenika izravno ovisi o mjeri u kojoj najviši menadžment pokazuje vodstvo i predanost. Norma "ISO 45001:2018-06 Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu - Zahtjevi s uputama za uporabu" dostupna je kod ISO organizacije.

Stručnost i povjerenje

Naši auditi vam pružaju jasnoću. Holistički, neutralni uvid naših auditora u ljude, procese, sustave i rezultate pokazuje koliko je vaš sustav upravljanja učinkovit, kako je uspostavljen i kako se primjenjuje. Bitno nam je da certifikaciju ne vidite kao test, već kao obogaćivanje vašeg sustava upravljanja. Naše uvidi počinju gdje kontrolne liste završavaju.

Tijekom audita se pitamo "zašto" jer želimo razumjeti motive zbog kojih ste izabrali određeni način implementacije. Usredotočeni smo na potencijal za poboljšanje i potičemo promjenu perspektive. Na taj način možete prepoznati mogućnosti za djelovanje kojim stalno poboljšavate svoj sustav upravljanja. Vjerujte nam na riječ.

Imate li pitanja?

Obratite nam se.Besplatno i bez obaveze.

Napomena: Naše tehničke članke pišu isključivo naši stručnjaci za standarde i dugogodišnji auditori. Ako imate pitanja o zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu za autora, slobodno nas kontaktirajte. 

Autor
Altan Dayankac

DQS voditelj proizvoda i stručnjak za brojne teme održivosti, klime, okoliša i zaštite na radu. Altan Dayankac je i autor i predavač u povjerenstvima za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnost pri radu te na brojnim stručnim događanjima.

 

Loading...

Relevantni članci i događanja

Možda vas zanima
Blog
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
Loading...

Daljnji razvoj integriranog sustava upravljanja

Blog
sigurnost pri radu-dqs-work radne kacige na ormarićima
Loading...

Sustav upravljanja zaštitom na radu prema ISO 45001

Blog
sigurnost pri radu-dqs-work radne kacige na ormarićima
Loading...

ISO 45005 - smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu za vrijeme Covid-19 pandemije