U svakoj tvrtki, bez obzira na industriju i veličinu, postoje kritični poslovni procesi. Ako se ti procesi poremete, prekinu ili spriječe ekstremnim događajima, opstanak poduzeća može biti ugrožen. Osiguravanje funkcionalnosti kritičnih poslovnih procesa, održavanje svakodnevnih operacija tijekom ili nakon izvanrednog događaja, cilj je i prednost upravljanja neprekidnošću poslovanja (BCM - Business Continuity Management). Pročitajte više o holističkom pristupu upravljanja za bolje suočavanje s budućim izvanrednim situacijama. 

Loading...

Što je sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja (BCM - Business Continuity Management)?

Izvanredna stanja predstavljaju ogroman izazov za svaku tvrtku. Izdvajanje posla, raznoliki opskrbni lanci, prekid opskrbe energijom, potpuni neuspjeh IT procesa i na kraju, pandemija poput ove uzrokovane virusom Covid-19 samo su neki od aspekata koji mogu dovesti do događaja s dalekosežnim učincima - bilo za pojedinačnu tvrtku, industriju ili na globalnoj razini. Izvanredne situacije obično dolaze bez upozorenja. A svi nepredvidivi događaji imaju jednu zajedničku stvar: karakter koji ugrožava postojanje. Nije presudan sam događaj, već utjecaj koji ima na pogođenu tvrtku. To čini preventivno upravljanje izvanrednim i kriznim situacijama još važnijim kako bismo bili dobro pripremljeni.

Upravljanje neprekidnošću poslovanja (BCM) je holistički pristup upravljanju. Tvrtke prepoznaju koji su njihovi kritični procesi i vrijednosti i kako ih mogu zaštititi od štetnih utjecaja ili osigurati najveću moguću pouzdanost. Djelovanjem i komunikacijom u pravo vrijeme, sustavnim planiranjem i vježbanjem te sposobnošću učinkovitog reagiranja čak i u izvanrednim situacijama, tvrtke stječu povjerenje svojih najvažnijih kupaca i partnera.

Sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja u skladu s ISO 22301

Okvir za implementaciju sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja u vašem poduzeću osigurava međunarodno priznata norma ISO 22301. Zahtjevi norme su opće prirode i primjenjuju se na sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu, veličinu ili prirodu. Holistički pristup upravljanju omogućuje tvrtkama da na odgovarajući način reagiraju na značajne incidente i ograniče utjecaj. To se postiže identificiranjem kritičnih poslovnih procesa i resursa te definiranjem odgovarajuće razine zaštite.

"Sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja učinkovit je upravljački alat za definiranje poslovnih procesa koji ugrožavaju postojanje tvrtke i učvršćivanje preventivnih mjera protiv nepredviđenih događaja."

Poseban fokus je na ranom otkrivanju rizika i identifikaciji potencijalne štete te osiguranju prikladnih mjera. Na taj se način može održati poslovanje koliko god je to moguće, čak i u teškim uvjetima, te ubrzati proces ponovnog pokretanja poslovanja.

ISO 22301:2014 - Sigurnost i elastičnost - Sustavi upravljanja neprekidnošću poslovanja - Zahtjevi. Više o temi i certifikaciji sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja.

Pitanje kulture organizacije

Upravljanje neprekidnošću poslovanja - sastavni dio kulture organizacije - temelji se na PDCA krugu u svojoj praktičnoj provedbi. Uključuje planiranje, provedbu, vježbe i pregled, kao i stalno poboljšavanje procesa. Upravljanje neprekidnošću poslovanja definira "životni ciklus" u četiri koraka. U središtu toga je program upravljanja neprekidnošću poslovanja sa zadacima razvoja strategije, dodjele odgovornosti, provedbe neprekidnosti poslovanja i njegovog trajnog održavanja uz pomoć planova, vježbi i provjera.

Poslovni procesi se prvo analiziraju prema osnovi specifičnoj za organizaciju (analiza poslovnog utjecaja) i u skladu s tim se određuju prioriteti. Na taj se način poslovanje može nastaviti na optimalan način na kraju krize. ISO/TS 22317:2015-09 može se koristiti kao smjernica i podrška za provođenje i dokumentiranje analize utjecaja na poslovanje (BIA - Business Impact Analysis). Učinkovito upravljanje neprekidnošću poslovanja s preventivnim upravljanjem rizicima i strukturiranim upravljanjem u izvanrednim situacijama jača otpornost vaše organizacije na postojeće i buduće rizike.

Norma ISO 22301 svoju je strukturu posudila od osnovne strukture za ISO norme sustava upravljanja (High Level Structure - Struktura visoke razine), što znači jednostavnu integraciju u postojeći sustav upravljanja.

Upravljanje rizikom kao moguća osnova za sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja 

Kako bi ispunile zakonske ili regulatorne zahtjeve ili zahtjeve iz lanca kupac/dobavljač, mnoge su organizacije već uspostavile sustav upravljanja rizicima, na primjer prema zahtjevima norme ISO 31000. Tvrtke s postojećim sustavom upravljanja ionako imaju iskustva u identificiranju i procjeni pojedinačnih rizika.

Norma za sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja predstavlja holistički proces za prepoznavanje potencijalnih prijetnji i njihovog utjecaja na kritične poslovne operacije. U potpunosti se usredotočuje na aspekte koji ugrožavaju postojanje tvrtke, s ciljem da se poslovanje prvo vrati u život, a zatim i u normalu što je brže moguće nakon incidenta. Sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja stoga se jasno razlikuje od konvencionalnog upravljanja rizicima.

Zašto upravljanje neprekidnošću poslovanja ima smisla?

Unatoč svim predviđanjima i planiranju, izvanredne situacije ili kriza obično se događaju iznenada i neočekivano. Bilo koja tvrtka može biti pogođena prije ili kasnije. Stoga se održivo uspješne tvrtke intenzivno bave održavanjem svoje sposobnosti za poslovanje.

 • Uspješne tvrtke predviđaju pojavu krize i pripremaju se za specifične scenarije koristeći organizacijske mjere.
 • Odluke se donose na temelju činjenica.
 • U izvanrednim situacijama, zaposlenici su spremni i mogu djelovati na usredotočen i strukturiran način unatoč ogromnom emocionalnom stresu.

Ovisno o kriznoj situaciji možda će biti potrebno u proces oporavka uključiti i utjecaj organizacijskog okruženja na vlastitu tvrtku. Sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja kao sastavni dio upravljanja rizicima služi i nositeljima dužnosti za ispunjavanje obveza sprječavanja i drugih korporativnih obveza u pogledu eventualne materijalne i nematerijalne štete.

Upravljanje neprekidnošću poslovanja

Identificiranje rizika prije nego što se dogodi značajan incident i osiguranje odgovarajućih mjera za očuvanje poslovanja - minimiziranje utjecaja prijetećih događaja i omogućavanje brzog reagiranja i djelovanja.

Jasno prepoznatljiva potreba za djelovanjem

Istraživanje Allianz grupe ("Barometar rizika") iz 2020. godine o najvažnijim poslovnim rizicima koje je navelo više od 2700 stručnjaka za rizike iz više od 100 zemalja daje vrijedne uvide. Po prvi put se kibernetički incidenti nazivaju najvažnijim poslovnim rizikom u cijelom svijetu. Rizik od prekida poslovanja (uključujući prekid opskrbnog lanca) i dalje je ključni izazov za tvrtke, zauzimajući drugo mjesto na globalnoj razini i vodeći u Njemačkoj. Rizici od klimatskih promjena najveći su penjači na ljestvici. Tvrtke strahuju od prijetnji i materijalne štete od ekstremnih vremenskih prilika.

"Vjerojatno je da će se mnoge stvari dogoditi čak i usprkos vjerojatnosti"

Aristotel

Koje su prednosti sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja?

Sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja

 • Je učinkovit alat upravljanja za definiranje poslovnih procesa koji ugrožavaju postojanje tvrtke
 • Omogućuje optimalne preventivne mjere protiv neizbježnih prijetnji
 • Omogućuje vašoj organizaciji da odgovori na značajne incidente i primijeni odgovarajuće mjere
 • Skraćuje vrijeme zastoja zbog smetnji i smanjuje opseg oštećenja
 • Skraćuje vrijeme oporavka vitalnih poslovnih procesa
 • Smanjuje poremećaje u opskrbnom lancu
 • Pruža bolju pregovaračku poziciju s pružateljima financijskih usluga
 • Jača povjerenje zainteresiranih strana

Šest savjeta za implementaciju sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja

Prije uspostave sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja preporučuju se sljedeći osnovni koraci:

 • Sveobuhvatna analiza svih značajnih rizika i poslovnih procesa kroz analizu utjecaja na poslovanje (BIA - Business Impact Analysis) kao i samostalna procjena rizika.
 • Implementacija organizacije sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja s jasno definiranim i poznatim zadacima, ulogama i odgovornostima.
 • Uspostava sveobuhvatnih planova za neprekidnost poslovanja koji pokrivaju identificirane rizike.
 • Definiranje vježbi i pregleda i njihove praktične stalne provedbe koja uključuje ključne interne i eksterne partnere u poslovnim procesima.
 • Dosljedno ažuriranje i razvoj upravljanja neprekidnošću poslovanja na temelju dobivenih rezultata.
 • Korištenje provjerene ISO norme za upravljanje neprekidnošću poslovanja s fokusom na sveobuhvatnom, holističkom pristupu upravljanju.

Otpornost zahvaljujući upravljanju neprekidnošću poslovanja - Zaključak 

Upravljanje neprekidnošću poslovanja se posebno usredotočuje na sposobnost održavanja poslovanja koliko god je to moguće čak i pod posebnim uvjetima i ubrzavanja procesa ponovnog pokretanja poslovanja. Osnova za upravljanje neprekidnošću poslovanja je međunarodna norma ISO 22301. U slučaju krize, sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja značajno doprinosi daljnjem postojanju vaše tvrtke. Uz taj sustav vaša bi tvrtka trebala razviti razinu operativne sposobnosti koja je razmjerna veličini i prirodi utjecaja koji može, ali i ne mora biti, prihvaćen nakon prekida.

Nepredvidive krizne situacije karakterizira činjenica da donose dalekosežne promjene koje rezultiraju dubokom preobrazbom. Kao rezultat toga, okvir za poduzetničko djelovanje mora se ponovno prilagoditi. U tom smislu, put natrag u staro 'nromalno' uvelike je isključen. U ovom trenutku isplati se učiti iz iskustva – i brzo i pažljivo primijeniti naučeno u budućem upravljanju krizama i izvanrednim situacijama.

DQS - Kvalitetom do uspjeha.

DQS je vaš stručnjak za auditiranje i certifikaciju – za sustave upravljanja i procese. Akreditiranom, neovisnom procjenom vašeg sustava upravljanja, dobivate jamstvo da je vaš sustav upravljanja neprekidnošću poslovanja usklađen s normom. A rezultati naših audita pokazuju vam je li vaš sustav upravljanja učinkovit i sposoban za upravljanje scenarijima koji se razmatraju u planovima za neprekidnost poslovanja (BCP - Business continuity plans). Naši iskusni auditori daju vam savjete za poboljšanje i smjernice za procese donošenja odluka. 

Rado ćemo dogovoriti na vaša pitanja!

Obratite nam se - bez obveze i besplatno.

 

Povjerenje i stručnost

Naše članke, webinare i brošure pišu isključivo naši stručnjaci za standarde ili dugogodišnji auditori. Ako imate pitanja za autora o sadržaju teksta ili našim uslugama, slobodno nas kontaktirajte.

Autor
Guido Eggers

Generalni direktor DQS CFS GmbH. Dugogodišnji auditor za ISO 9001 i audite druge strane, voditelj neprekidnosti poslovanja i član radne skupine za usklađenost DQS-a. Uz više od deset godina iskustva u certificiranju, diplomirani majstor pivar ima dugogodišnje profesionalno iskustvo u prehrambenoj industriji. Guido Eggers je autor brojnih publikacija, sudjeluje na predavanjima i stručnim povjerenstvima njemačkog DIN-a i VDMA-a.

Loading...

Relevantni članci i događanja

Možda vas zanima
Blog
a green paintbrush with some green paint, on a pale green background with some blank space on the le
Loading...

Greenwashing - prepoznavanje i izbjegavanje rizika

Blog
compliance-header-blog-säulen gerichtsgebäude
Loading...

Upravljanje usklađenošću u malim i srednjim poduzećima – potrebno ili izborno?

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Što znači usklađenost?