8. izdanje standarda BRSCGS Food je prvi GFSI certificirani standard koji postavlja zahtjeve za kulturu sigurnosti hrane. Uskoro to više neće biti jedinstvena prodajna prednost jer će ažurirani kriteriji Globalne inicijative za sigurnost hrane (Global Food Safety Initiative - GFSI) biti objavljeni u veljači 2020. godine. Jedna od najvažnijih novih značajki je audit kulture sigurnosti hrane.  Ali, što je to točno, kako se kulturu sigurnosti hrane može ocjenjivati i održavati, i zašto je toliko bitna? U nastavku slijede odgovori.

1. Što je kultura sigurnosti hrane?

Tehnička radna skupina GFSI-ja definira kulturu sigurnosti hrane kao "zajedničke vrijednosti, norme i uvjerenja koja utječu na stavove i ponašanja vezane uz sigurnost hrane u organizaciji, u svim odjelima." Zvuči li vama to nejasno? Pogledajmo pobliže definiciju:

"Zajedničke vrijednosti, norme i uvjerenja"
Kulturu ne oblikuju pojedinci, nego skupine. Vrijednosti se dijele s novim članovima skupine i žive u obliku normi i ponašanja unutar skupine. Unosi, kroz formalne sustave, transformiraju se ljudskim prijevodom unutar skupine i postaju norme i uvjerenja članova skupine te se prenose novim članovima.

Zato se vjeruje da je kulturu teško mijenjati. Uostalom, ne mijenjau se formalni sustavi, poput vrijednosti, nego temeljne norme i ponašanja, koji u mnogim slučajevima nisu izraženi riječima ni zapisani.

"Utjecanje na stavove i ponašanja"
Psihološki gledano, na naša uvjerenja, stavove i ponašanja utječe nekoliko čimbenika, uključujući nacionalnu kulturu, odgoj, i životna iskustva. U radnom okruženju na nas utječe skupina s kojom se identificiramo, poput odjela, kolega, fukcije i pozicije, sigurnosti posla, formalnih i neformalnih autoriteta, napih vlastitih navika i svijesti vezane uz posao.

Ako želimo preispitati koliko je kultura sigurnosti hrane zrela, ili kako je održavati i ojačati, moramo razumjeti kao korporativen vrijednosti i misija utječu na razmišljanje pojedinaca u različitim skupinama. Jedno o d mogući pitanja bi bilo: Razumije li svaka osoba svoju ulogu u organizaciji i što ona podrazumijeva, te jesu li bili uključeni u definiranje tih uloga? Razumiju li zaposlenici kako njihov rad doprinosi misiji i svrhi organizacije?

Takva pitanja otkrivaju kako skupine i pojedinci gledaju na predanost uprave sigurnosti hrane. To je ključno za kulturu sigurnosti hrane svake organizacije.

"U organizaciji u svim odjelima"
Univerzalna rješenja ne postoje u kulturi sigurnosti hrane. Kako bi postala svakodnevna stvarnost, sigurnost hrane se mora definirati u cijeloj organizaciji na način koji je prikladan i razumljiv svakom članu i odjelu. Usotalom, zahtjevi za odjel nabave su drugačiji od, na primjer, zahtjeva za tim za održavanje. Nabava mora razumjeti važnost odabira dobavljača koji su ekonomski održivi, a istovremeno ispunjavaju zahtjeve organizacije u pogledu sigurnosti hrane - ne samo jedno ili drugo. Isto tako, tim za održavanje mora obratiti pažnju na stanje opreme, kako bi osigurali maksimalni radni vijek, kao i na učinkovitost po pitanju sigurnosti hrane.  U manjim organizacijama, direktor služi kao uzor i ima značajan utjecaj na sigurnost hrane. Za zrelu kulturu sigurnosti hrane vizija i misija poduzeća moraju biti prilagođene svakom odjelu i pojedincu.

2. Kako se kulturu sigurnosti hrane može ocjenjivati i održavati?

Za razliku od standarda i zakona, kulturu sigurnosti hrane se ne može jednostavno implementirati. Ona s razvija spontano i instinktivno, očitujući se, na primjer, u ritualima, klimi poduzeća i temeljnim vrijednostima. Napomena: To su samo manifestacije kulture, a ne sama kultura. 

Kako bi se nešto tako nedokučivo moglo njegovati, prvo je potrebno analizirati kako kultura sigurnosti hrane izgleda u tom trenutku. Tu može pomoći BRCGS Food Safety Culture Excellence Module. Koristi se anonimni upitnik za zaposlenike kako bi se utvrdilo trenutno stanje kulture sigurnosti hrane. Po završetku istraživanja izdaje se izvještaj koji odražava trenutno stanje sigrnosti hrane i daje opće preporuke za poboljašnje kulture sigurnosti hrane. Sustav se temelji na 19 godina znanstvenog istraživanja i iskustva u industriji i strukturom obuhvaća četiri dimenzije kulture sigurnosti hrane: ljude, procese, svrhu i proaktivnost. Sve informacije o BRCGS Food Safety Culture Excellence Module možete naći ovdje.

GFSI je objavio i dokument o stajalištu u pogledu kulture sigurnosti hrane, koji se bavi trima ključnim područjima:

  1. Kritična uloga vođa unutar organizacije u implementaciji (točka koja se ističe i u reviziji norme ISO 9001:2015) 
  2. Čimbenici kao što su komunikacija, obuka i edukacija, suradnja i osobna odgovornost
  3. Kako naučene vještine poput prilagodljivosti ili svijesti o opasnostima prenose postupke sigurnosti hrane iz teorije u praksu

Cijelo dokument Radne skupine GFSI-ja pod nazivom "A Culture of Food Safety" na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Usput, GFSI priznaje proturječnost između kulture koja se razvij espontano i instinktivno i savjeta i provjernih popisa koji se nude. Međutim, napominje da je pitanje prevažno da bi ga se zaobišlo. GFSI navodi da su sve informacije u dokumentu o stajalištu preuzet iz izravnog ljudskog iskustva i opsežnih opažanja. Stoga dokument o stajalištu odražava stvarnost u najvećoj mogućoj mjeri.

3. Zašto je kultura sigurnosti hrane tako značajna?

Korporativna kultura koja cijeni sigurnost hrane zaposlenicima pokazuje izravno i neizravno da je sigurnost hrane važna i potrebna za uspjeh organizacije. To utječe na ponašanje i pomaže osigurati da zaposlenici rade pravu stvar. 

Iako, ili možda zato što kulturni standardi ne slijede formalna pravila, što ih se često prenosi u ležernom razgovoru i osnažuje mislima i djelovanjem, oni se ugrađuju u podsvijest. Podsvijesna predanost sigurnosti hrane ima utjecaj. Istraživanja BRCGS-a pokazuju da su organizacije koje su primijenile Food Safety Culture Excellence Module smanjile rizik incidenata u vezi sa sigurnošću hrane za 84%. Neadekvatna kultura sigurnosti hrane, s druge strane, povećava osjtljivost organizacije na prijevare s hranom. Imajući to na umu, savršeno je logično da 80% stručnjaka za hranu vjeruje da je uspostavljanje kulture sigurnosti hrane najvažniji posao svakog tehničkog vođe.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...