Koristi li vaša organizacija GRI standarde za izvještavanje o održivosti? Onda obratite pozornost! Revizija GRI standarda donosi neke promjene koji se odnose na organizacije svih vrsta i veličina. Dok su mnoge predložene promjene male, niz izmjena će prisiliti neke organizacije s obvezom izvještavanja da preispitaju sadržaj svojih izvještaja o održivosti. Osim toga ažuriran je GRI sustav izvještavanja. U nastavku možete pronaći sve važne informacije.

Univerzalni standardi opisuju osnovna načela i GRI okvir. Njihova izmjena stoga ima dalekosežne implikacije - i za tematske standarde. U nastavku predstavljamo najvažnije promjene. 

Promjena strukture

Podsjetimo, GRI okvir je prije uključivao dvije vrsta standarda:

- Takozvane univerzalne standarde koji se odnose na sve organizacije s obvezom izvještavanja (101, 102 i 103)
- Standardi za pojedina pitanja koji se fokusiraju na specifične teme održivosti kao što u ljudska prava, otpad, emisije, itd. (serije 200, 300 i 400).

Revizijom univerzalnih standarda ažuriran je i sustav izvještavanja prema Globalnoj inicijativi za izvještavanje (Global Reporting Initiative - GRI). Univerzalni standardi (prepoznatljivi po zelenim koricama) preimenovani su u:

  • GRI 1: Temelji 2021
  • GRI 2: Opće objave 2021
  • GRI 3: Materijalne teme 2021

Novi su takozvani sektorski standardi. Prepoznaje ih se po smeđim koricama i dvoznamenkastom kodu. Sektorski standardi ne sadrže nove objave već organizacijama pomažu identificirati svoje materijalne teme. Oni identificiraju i opisuju ključne gospodarske, okolišne i društvene utjecaje sektora, postavljajući kontekst za izvještavanje. Prvi sektorski standard za industriju nafte i plina objavljen je u listopadu 2021. Uskoro će uslijediti drugi standard za poljoprivredni sektor.

Tematski standardi ostaju na snazi. Međutim, povučena su tri tematska standarda jer je sadržaj zastario ili uključen u revidirane univerzalne standarde. Sada, nakon revizije, postoji 31 tematski standard. Svi imaju ljubčaste korice i troznamenkasti kod.

Utjecaj i koncept materijalnosti

Jedan od ključnih koncepata izvještaja o održivosti je "materijalnost": što znači da se izvještaji moraju usredotočiti na pitanja koja su najrelevantnija za rezultate održivosti organizacije s obvezom izvještavanja. Mnogi izvještaji o održivosti prema GRI standardima uključuju matricu materijalnosti koja ukazuje na relevantnost i prioritet specifičnih pitanja održivosti. Na primjer, organizacije u industriji nafte i plina vjerojatno će izvješćivati o emisijama kao jednom od svojih najvažnijih pitanja, dok će se organizacije u uslužnim djelatnostima možda više usredotočiti na društvena pitanja poput dobrobiti zaposlenika.

Međutim, postoje tri različita pristupa definiranju materijalnosti. Mnoge organizacije i dalje pitanja rangiraju prema dvije osi:

  • Značaj za dionike, i
  • Značaj za organizaciju.

Treba napomenuti da ovaj pristup već godinama nije u skladu s GRI standardima. Definicija materijalnosti iz 2016. se također temelji na dvije osi, ali one su:

  • Utjecaj na odluke dionika, i
  • Materijalnost gospodarskih, okolišnih i društvenih utjecaja.

Kako će se ova promjena odraziti na praksu? Fokus će se u potpunosti preusmjeriti na utjecaj: Organizacije s obvezom izvještavanja morat će osigurati da razumiju svoje stvarne i potencijalne gospodarske, okolišne i društvene utjecaje. Naravno, dionici i dalje trebaju biti uključeni. Međutim, cilj nije razumjeti prioritete dionika, nego prikupiti informacije i perspektive koje doprinose boljem razumijevanju utjecaja organizacije.

Utjecaj i dubinska analiza

Ova usredotočenost na utjecaj znači da organizacije s obvezom izvještavanja moraju ustanoviti proces za identificiranje i upravljanje svojim utjecajima. Ovdje do izražaja dolazi dubinska analiza. Taj pojam, koji je do sada bio skoro potpuno odsutan iz prvog izdanja standarda, sada zauzima središnje mjesto. Dubinska analiza je definirana kao "proces kojim organizacija identificira, sprječava, ublažava, i objašnjava svoje stvarne i potencijalne negativne utjecaje na gospodarstvo, okoliš, i ljude".

Jedno od najvažnijih pitanja koje organizacije koje izvještavaju moraju objaviti u svojem pristupu dubinske analize je utjecaj na ljudska prava. Kako smo već spomenuli na blogu DQS-a, mnoge zemlje rade na tome da dubinska analiza ljudskih prava postane obvezna (članak). Ažuriranje GRI standarda stoga osigurava bolje usklađivanje s Vodećim načelima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima i raznim nacionalnim zakonodavnim inicijativama.

Razlika između osnovnog i sveobuhvatnog izvještavanja se uklanja

Još jedna značajna promjena je uklanjanje razlike između izvještavanja koje se bavi samo osnovnim informacijama (Osnova) i izvještavanja koje se bavi sveobuhvatnim informacijama (Sveobuhvatno). Ta promjena znači da organizacije koje izvještavaju moraju objaviti sve teme koje smatraju materijalnima.

Raspored i preuzimanje

Primjena novog izdanja univerzalnih standarda obvezna je od 1. siječnja 2023. GRI odobrava implementaciju novih standarda prije roka.

Ovdje možete preuzeti revidirane GRI standarde. Pregled često postavljanih pitanja može se naći ovdje.

Kako DQS može podržati vaše izvještavanje o održivosti:

Kao neovisni pružatelj usluga audita i jamstava možemo podržati vaše procese izvještavanja o održivosti sljedećim uslugama:

- Obuka: DQS je certificirani pružatelj GRI obuka
- Neovisni pregled i verifikacija: pružamo usluge jamstava izvještavanja o održivosti u skladu s licencom AA1000 (više informacija)
- Verifikacija ključnih pokazatelja uspješnosti održivosti (dodatne informacije).

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...

Relevantni članci i događanja

Možda vas zanima
Blog
dqs-businessman shakes the hand of a man in protective clothing surrounded by other employees in wor
Loading...

EU zabrana proizvoda iz prisilnog rada – integracija audita dobavljača u proces dužne pažnje

Blog
paper people doing teamwork in their business
Loading...

Dolazi Direktiva o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CS3D) – Pregled i vremenski okvir

Blog
Top view of Deep water port with cargo ship and containers. It is an import and export cargo port wh
Loading...

Integracija pružatelja logističkih i prijevoznih usluga u dužnu pažnju ljudskih prava: Pravni zahtjevi i pristup